Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
podpora vzdelávania 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky a podpora športovania a vzdelávania detí na vybudovanom dopravnom ihrisku
ochrana a podpora zdravia 515 € finančná podpora pre zabezpečenie kúpy invalidného vozíka
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí na vybudovanom dopravnom ihrisku
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí na vybudovanom dopravnom ihrisku
podpora vzdelávania 1 000 € vzdelávanie detí prostredníctvom pomôcok na výučbu dopravnej výchovy
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí prostredníctvom vybudovaného bezpečného a náučného dopravného ihriska
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí prostredníctvom vybudovaného bezpečného a náučného dopravného ihriska
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí prostredníctvom vybudovaného bezpečného a náučného dopravného ihriska
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí prostredníctvom vybudovaného bezpečného a náučného dopravného ihriska
ochrana a podpora zdravia 1 500 € organizácia celoslovenskej dopravno - osvetove akcie, s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a oboznámiť vodičou s opatrnejšou jazdou na cestách, kde dochádza k zvýšenému počtu prechodu nevidiacich ľudí.
podpora vzdelávania 400 € organizácia simulovaných dobravných situácií pre deti, ktoré sa pomocou využítím základnych pravidiel priučili bezpečnosti na cestách a pod.
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 000 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € chrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana ľudských práv 1 000 € uskutočnenie 7 nízkoprahových stretnutí určených pre cieľovú skupinu ľudí s duševnou porucho
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí prostredníctvom vybudovaného bezpečného a náučného dopravného ihriska
podpora vzdelávania 1 500 € vydaním rozprávkovej knihy, ktorá slúži ako vzdelávaci materiál o doprvanej výchove, sa deti hravou formou oboznamujú s pravidlami cestnej premávky
podpora vzdelávania 1 000 € usporiadanie dvojdňového akreditovaného vzdelávacieho kurzu, zameraného na oblasť systemickej a naratívnej psychoterapie
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € rekonštrukcia vnútorného priestoru na Montessori centrum pre rodinu a záhrady na prírodné ihrisko
ochrana a podpora zdravia; liečba 500 € zabezpečenie liečby vo forme rehabilitácie
podpora vzdelávania 400 € zakúpenie novej, prevažne odbornej literatúry
podpora vzdelávania 3 000 € podpora natáčania, kde sa deti oboznámili s prácou televízneho štábu, a popri tom sa naučili nove pokusy , ktoré mali zvýšiť záujem žiakov o prírodovedecké predmety..
podpora vzdelávania 2 605,71 € skvalitnenie výučby prírodovedných predmetov, ale najmä na prípravu nadaných žiakov na súťaže a na rozvoj ich schopností a zručnost
podpora vzdelávania 2 934,7 € podpora pozorovania a skúmania rastlín a živočíchov v lúčnom ekosystéme priamo v terén
podpora vzdelávania 2 780 € podpora teoretických ale aj praktických činností žiakov základných škôl o prepojení chémie, ekológie, biológie nad rámec vzdelávania na základnej škole
podpora vzdelávania 2 963,8 € vzdelávanie detí prostredníctvom nákupu pomôcok na biológiu a chémiu alebo workshopy, ako aj modely ekosystémov a skleníkov
podpora vzdelávania 3 000 € podpora vzdelávania detí v prostredí vysokých technologií prostredníctvom zorganizovania 5 regionálnych súťaží autonómnych robotov
podpora vzdelávania 2 673,59 € podpora vzdelávania detí v oblasti technologií, a teda organizáciou súťaží pri stavbe robotov
podpora vzdelávania 3 000 € podpora organizácie turnajov, s možnosťou naučiť sa hravým spôsobom základy robotiky, kybernetiky alebo programovania
podpora vzdelávania 2 995 € zvýšenie záujmu žiakov vzdelávať sa v oblasti fyziky, elektrotechniky, programovania a ďalších predmetoch,
podpora vzdelávania 2 325 € podpora činnosti krúžku "Turnaj mladých fyzikov" a zakúpenia pomôcok umožňujúcich uskutočniť experimenty k viacerým úlohám
ochrana a tvorba životného prostredia 2 900 € realizácia troch dobrovoľnických expedícií v oblasti stredného Slovenska, s cieľom zmapovania rieky Hron a osvety žiakov v oblasti ochrany životného prostredia
podpora vzdelávania 1 650 € zakúpenie vybavenia na analýzu vody v školskom laboratóriu, na pomôcky pre zapojených žiakov, ako aj organizácia projektu s cieľom zberu a analýzy povrchovej vody
podpora vzdelávania 591 € podpora realizácie experimentov určených pre žiakov a verejnosť, pomocou zakúpenia moderných súprav a pomôcok z optiky
podpora vzdelávania 1 876,09 € podpora vzdelávania a rozvoj vedomosti z oblasti prírodných a technických vied, ako i technickej zručnost, ktoré si prostredníctvom grantu malo príležitosť vyskúšať 12 účastníkov projektu
podpora vzdelávania 3 000 € realizáciou projektu "Noc svetla", žiaci odprezentovali výsledky svojich mikroprojektov zameraných na svetlo a pozvaní odborníci z partnerských organizácií pripravili prednášky, ktoré prezentovali pred širšou verejnosťou
podpora vzdelávania 3 000 € podporená samotná realizácia vzdelávacieho projektu ChemPlay uvedeného vo forme stolovej didaktickej hry, ale aj následná možnosť vzdelávania sa v oblasti chémie
podpora vzdelávania 3 000 € podpora zabezpečenia úvodného sústredenia TMF ako predpríprava na samotnú súťaž Turnaja mladých fyzikov usporiadaného pre družstvá stredoškolských fyzikov
podpora vzdelávania 2 734,6 € podpora vzdelávania a aktivity žiakov na hodinch fyziky
podpora vzdelávania 3 000 € podpora rozvoja vzdelávania žiakov ZŠ v oblasti robotiky, ktorí predviedli svoje zdatnosti na medzinárodnej súťaži RoboCup 2015 v Hefei
podpora vzdelávania 2 951 € podpora osvety a vzdelávania pomocou projektu na tému - Slnko, ktorého súčasťou boli odborné prednášky, týkajúce sa tejto témy
podpora vzdelávania 3 000 € skvalitnenie a podpora prípravy matematickej sútaže Matboj, týždenného sústredenia a troch súčasne prebiehajúcich seminárov
podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora vzdelávania 1 242,19 € pomoc pri organizácií tábora zabezpečujúceho všeobecný rozvoj detí v oblasti športu aj vzelávania
podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora vzdelávania 3 000 € podpora organizácie letného tábora so zameraním na prírodné vedy
podpora vzdelávania 3 000 € podpora aktivít venujúcich sa poznávaniu oblastí fyziky a chémie
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese a motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti
podpora vzdelávania 795,42 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese a motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti
podpora vzdelávania 773,05 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese a motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti
podpora vzdelávania 800 € podpora organizácie vedeckých workshopov pre deti s autizmom so zámerom sprístupniť a zvýšiť záujem o vedeckú prácu s legom
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese, motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a príprava žiakov na súťaž
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese, motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a príprava žiakov na súťaž
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese, motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a príprava žiakov na súťaž
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese, motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a príprava žiakov na súťaž
podpora vzdelávania 700 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese, motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a príprava žiakov na súťaž
podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora vzdelávania 400 € podpora a rozvoj technickej zručnosti žiakov v práci s programovateľnou stavebnicou LEGO a na primárne aktívne poznávanie a ochranu prírody v okolí a región
podpora vzdelávania 800 € podpora implementácie robotiky vo vyučovacom procese, motivovanie žiakov vzdelávať sa v tejto oblasti a príprava žiakov na súťaž
podpora vzdelávania 800 € podpora pri organizácií prezentačnej akcie o robotike, robotických modeloch a robotických súťažiach
podpora vzdelávania 1 200 € podpora osvety, vzdelávania a prebudenie záujmu žiakov o prírodovedné predmety
ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € podpora projektu, ktorého cieľom bolo prebudiť u detí záujem o environmentálnu výchovu
podpora vzdelávania 2 000 € podpora vydania matematického časopisu a distribúcie Zbierky aplikovaných úloh z matematiky žiakom na základné a stredné školy
podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora vzdelávania 2 088,96 € podpora mimoškolských aktivít žiakov, spájajúcich záujem o matematiku a vzdelávanie v oblasti baníctva
podpora vzdelávania 1 000 € modernizácia fyzikálnych učební a zariadení, zvýšiť aktraktívnosť štúdia fyziky
podpora vzdelávania 1 000 € podpora a rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti matematiky
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 800 € ochrana účastníkov cestnej premávky, úsilie napomôcť k zvýšeniu dopravného povedomia seniorov, a tým zvýšiť ich bezpečnos
ochrana a podpora zdravia; prevencia, podpora vzdelávania 1 000 € skvalitnenie dopravnej výchovy pre školy a škôlky
ochrana a podpora zdravia; prevencia, podpora vzdelávania 527,86 € skvalitnenie dopravnej výchovy deti MŠ
ochrana a podpora zdravia; prevencia, podpora vzdelávania 1 500 € skvalitnenie dopravnej výchovy pre žiakov ZŠ a podpora realizačných prác
ochrana a podpora zdravia; prevencia, podpora vzdelávania 400 € skvalitnenie dopravnej výchovy pre deti MŠ
ochrana a podpora zdravia; prevencia, podpora vzdelávania 3 801,6 € skvalitnenie dopravnej výchovy pre školy a škôlky
ochrana a podpora zdravia 4 182 € rekonštrukcia Detskej kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny DFNsP Bratislav
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 4 000 € podpora technického a prístrojového vybavenia- nákup EKG prístroja
ochrana ľudských práv 1 000 € podpora 32. ročníka Vianočného benefičného koncertu
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € sociálna pomoc v núdzi
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 840 € organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti pre zamestnancov spoločnosti Allianz
Ochrana a podpora zdravia, Podpora vzdelávania, Podpora a rozvoj telesnej kultúry, Poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana ľudských práv 14 556,21 € náklady na správu nadácie
Spolu 169 002,78 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder