Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 800 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na dopravnom ihrisku prostredníctvom edukačných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
e) podpora vzdelávania 500 € ochrana zdravia a podpora bezpečnosti zakúpením reflexných prvkov pre materskú školu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Rozvoj tenisových schopností a zručností u detí a mládeže prostredníctvom skvalitnenia športovej výbavy a tréningových pomôcok.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora ďalšieho vzdelávania profesionálov z oblasti prevencie, výskumu, terapie a liečby Alzheimerovej choroby.
e) podpora vzdelávania 800 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na dopravnom ihrisku prostredníctvom edukačných pomôcok a detských dopravných prostriedkov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na vybudovanom dopravnom ihrisku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na dopravnom ihrisku prostredníctvom edukačných pomôcok a detských dopravných prostriedkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na dopravnom ihrisku prostredníctvom edukačných pomôcok a detských dopravných prostriedkov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke prostredníctvom vybudovania dopravného ihriska.
e) podpora vzdelávania 472,14 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na dopravnom ihrisku prostredníctvom edukačných pomôcok a detských dopravných prostriedkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
e) podpora vzdelávania 800 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke prostredníctvom vybudovania dopravného ihriska.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke na dopravnom ihrisku prostredníctvom edukačných pomôcok a detských dopravných prostriedkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € ochrana zdravia a podpora bezpečnosti zakúpením reflexných prvkov pre materskú školu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke prostredníctvom vybudovania dopravného ihriska.
e) podpora vzdelávania 7 000 € Podpora vzdelávania detí prostredníctvom interaktívnej výstavy o dôležitosti úloh, ktoré majú v spoločnosti záchranári, hasiči a policajti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podpora detského domova a detí formou zorganizovania vianočného večierku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Podpora zdravia ženy s ťažkým ochorením na uľahčenie liečby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Šírenie osvety o deťoch z detských domovoch prostredníctvom vianočného koncertu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
e) podpora vzdelávania 3 000 € podpora výchovy detí v materskej škole prostredníctvom zakúpenia interiérového vybavenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podpora vzdelávania zamestnancov detského hospicu za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb rodinám.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora vzdelávania detí v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke prostredníctvom vybudovania dopravného ihriska.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Podpora Národného registra darcov kostnej drene SR zakúpením prístrojového vybavenia - sekvenátora.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Sociálna pomoc osamelej žene pri zafinancovaní nákladov na bývanie na tri mesiace.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Ochrana a podpora zdravia prostredníctvom zakúpenia externého kardiostimulátora na Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Podpora osvetovej akcie Deň bielej palice, zameranej na správanie vodičov voči nevidiacim a slabozrakým účastníkom cestnej premávky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 422,51 € Podpora detí z detského domova účasťou na letných prázdninách pri mori.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 25 000 € Podpora Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov - rekonštrukcia existujúcich priestorov a zakúpenie lineárneho mikroskopu.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Podpora festivalu vedy a techniky Amavet 2016 - Celoslovenskej prehliadky vedecko-technických prác.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov mesta prostredníctvom inštalácie kamerového systému.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Sociálna pomoc žene v ťažkej sociálnej situácii na zakúpenie vecí bežnej spotreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Sociálna pomoc žene v ťažkej zdravotnej situácii na cestovné náklady spojené s liečbou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti v obci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Podpora domova sociálnych služieb a jeho klientov obohatením rehabilitačného strediska o nové kreatívne, vzdelávacie a zručnostné dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Podpora detského domova a detí formou revitaizácie interiérového vybavenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 704 € Šírenie osvety o deťoch z detských domovoch prostredníctvom vianočného koncertu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 12 187,82 € Ochrana zdravia a bezpečnosti detí z materských a základných škôl prostredníctvom reflexných prvkov a edukačných pomôcok, ktoré boli počas roka doručované do materských a základných škôl na celom Slovensku.
Spolu 134 936,47 €