Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Sv. Gorazda v Močenku
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Osadenie merača rýchlosti v Pravoticiach, ktorého cieľom je dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti v obci a zabezpečenie premávky bez nehôd a úrazov a zníženie hlučnosti dopravy pre občanov bývajúcich pri frekventovanej ceste.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Osadenie merača rýchlosti v obci Novoť na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a zníženie rizika nehôd.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Zakúpením a osadením makety policajta a reflexných zastavovacích terčov sa zvýšila obozretnosť vodičov a tak aj bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Prístrojové vybavenie ECMO (extrakorporálna membránová oxygenácia) pre Detskú kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Renovácia dopravného ihriska v MŠ Gessayova v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 206 987,83 € Cieľom projektu bolo hravou formou vrátiť tému prvej pomoci na ZŠ. Naučiť školákov dbať na svoju bezpečnosť a predchádzať úrazom v školských zariadeniach, kde sú každodenne svojím konaním, ale aj prostredníctvom externých vplyvov, vystavení rizikám.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Vďaka projektu sa deti oboznámili s dopravnými značkami a pravidlami cestnej premávky a na dopravné ihrisko boli zakúpené kolobežky. OZ Nie sme sami, Prešov
e) podpora vzdelávania 1 500 € MŠ Čata - Deti najprv spoznávali dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky pomocou výučbového programu na interaktívnej tabuli. Neskôr na novo vybudovanom dopravnom ihrisku si mohli vyskúšať získané poznatky aj v názorných situačných úlohách.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Z finančných prostriedkov boli nakúpené pre deti dopravné pomôcky a materiály na výučbu dopravnej výchovy v ZŠ a MŠ Liesek.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Dofinancovanie vybudovania dopravného ihriska v Tisovci.
e) podpora vzdelávania 400 € Pomocou grantových finančných prostriedkov mesto Tisovec zabezpečilo pre deti kvalitné exteriérové detské náradie – vežovú zostavu, ktorá im umožní rozvíjať pohybové zručnosti.
e) podpora vzdelávania 200 € Nákup nástrojov a súčastí na street workoutové ihrisko v Mošovciach
e) podpora vzdelávania 1 200 € Dopravná výchova v ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava
e) podpora vzdelávania 5 000 € Počas troch dní sa deti a ich rodičia učili dávať prvú pomoc, zavolať záchranku a zvládnuť nečakané situácie na festivale detských snov, rozprávok a smiechu Za siedmimi horami v Liptovskom Mikuláši.
e) podpora vzdelávania 170 € Vďaka dotácii sa vybudovalo dopravné ihrisko pre materskú školu v Opatovskom Sokolci. Zakúpili sa dopravné značky, semafory, bicykle, kolobežky, odrážadlá a ochranné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 600 € Vďaka dotácii bolo vybudované dopravné a outdoorové ihrisko v Necpaloch. Boli zakúpené kolobežky a cyklistické prilby, dopravné značky, software s tematikou bezpečnosti na cestách a bola vybudovaná bezpečnostná dlažba.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Grant bol hlavnou hybnou silou pri realizácii ubytovacích kapacít strediska Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova. Vďaka poskytnutej dotácii boli zakúpené nové poschodové postele a kvalitné matrace do novoopravených prespávacích miestností.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Úsmev ako dar – Vianočný benefičný koncert
b) podpora a rozvoj športu 500 € Finančná podpora na rozvoj športového talentu mladého karatistu v nepriaznivej sociálnej situácii.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Finančná podpora tréningov a súťažných vystúpení súboru Arabeska.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Pokrytie nákladov súvisiacich s bezpečnosťou bežcov na trase z Košíc cez Tepličku nad Váhom až do Bratislavy - The Run Slovakia.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Organizačné zabezpečenie Majstrovstiev Slovenska športovcov s mentálnym postihnutím.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich 2018
Spolu 270 537,83 €