Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 2 000 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: Deň bielej palice je dopravno-výchovná akcia, ktorej cieľom je upozorniť vodičov na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, zvlášť tých, ktorí pri svojej mobilite používajú bielu palicu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: Deň bielej palice je dopravno-výchovná akcia, ktorej cieľom je upozorniť vodičov na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, zvlášť tých, ktorí pri svojej mobilite používajú bielu palicu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Cech predajcov a autoservisov SR: Cech predajcov a autoservisov SR vyhlásil pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019. Bol to 20. ročník súťaže, ktorá ponúka príležitosť žiakom stredných odborných škôl zmerať si svoje sily s budúcimi kolegami a zabojovať o titul najlepšieho autoopravára juniora na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok : Škola zakúpila drevenú stavebnicu MOY TOY. Deti tak majú možnosť precvičiť si manuálnu, motorickú zručnosť na hodinách pracovného vyučovania a techniky a pri výučbe dopravnej výchovy. Súčasne stavebnica obohacuje komunikačné a sociálne zručnosti, prispieva k rozvoju priestorovej predstavivosti.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Horses Heal o.z.: Workshop s tematikou bezpečnosti na cestách. Inovatívnou a zážitkovou formou deťom predostreli rôzne situácie, v ktorých sa ako účastníci cestnej premávky môžu ocitnúť.
e) podpora vzdelávania 1 280 € OZ Nie sme sami: Obstaranie dopravných prostriedkov a značiek na dopravnú výchovu.
e) podpora vzdelávania 2 540,16 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 22. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ZŠ Holubyho, Piešťany: V ZŠ vytvorili miestnosť pre interaktívne vzdelávanie žiakov v oblasti dopravnej výchovy s pomocou Moy Toy skladačky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € SRRZ – Rodičovské združenie pri Materskej škole Šustekova 33, Bratislava: Cieľom projektu bolo revitalizovať detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy, aby poskytovalo bezpečný priestor pre rozvoj pohybových a dopravných zručnosti detí navštevujúcich danú materskú školu a deti z blízkeho okolia
e) podpora vzdelávania 1 500 € Materská škola ul. Jána Švermu 8 Michalovce: Dobudovanie detského dopravného ihriska a zakúpenie edukačného materiálu na dopravnú výchovu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € MŠ Nové Sady: Didaktické pomôcky a hračky s tematikou dopravnej výchovy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Občianske združenie Rakárenček, Malacky: Dostavba detského dopravného ihriska.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Občianske združenie - Detské dopravné ihrisko Sobrance: Výstavba svetelnej križovatky s vodorovným dopravným značením na detskom dopravnom ihrisku v Sobranciach.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 21. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice: Letný tábor pre deti z DeD Klobušice v ŠRZ Drienok. Cieľom tohto projektu bolo deťom spríjemniť letné prázdniny, nakoľko ich nemohli stráviť so svojimi blízkymi v rodinnom prostredí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice: Vďaka podpore bola uskutočnená rekonštrukcia a vybavenie izieb detí, aby sa cítili príjemnejšie v priestoroch CDaR Ilava - Klobušice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Ján K.: Obdarovaný sa nachádzal v sociálnej núdzi a potreboval finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s opravou motorového vozidla, ktoré ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na individuálnu prepravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 353 € František P.: Obdarovaný sa nachádzal v sociálnej núdzi a potreboval finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpou akumulátora do elektrického invalidného vozíka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Iveta F.: Obdarovaná sa nachádzala v sociálnej núdzi a potrebovala finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpeľnou liečbou pre jej dcéru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Katarína Š.: Obdarovaná sa nachádzala vo finančnej núdzi a potrebovala pomoc na výstavbu izby pre deti nakoľko sa jedná o štvorčlennú rodinu zo sociálne slabších pomerov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Úsmev ako dar: Vianočný benefičný koncert je najväčší a najstarší benefičný koncert nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe, ktorý poukazuje na problematiku detí vyrastajúcich v detských domovoch a ukazuje laickej i odbornej verejnosti, ako môžu týmto deťom reálne pomôcť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ladislav S.: Obdarovaný sa nachádzal v sociálnej núdzi a potreboval finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpou zdravotných pomôcok a liekov pre jeho telesne postihnutú neter, ktorú má v opatere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € František P.: Obdarovaný potreboval finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpou plášťov na elektrický invalidný vozík.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Antónia P.: Obdarovaná potrebovala finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpou E-Fix pohonu na invalidný vozík pre jej dcéru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 490 € Jana L.: Obdarovaná sa nachádzala v sociálnej núdzi a potrebovala finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpou Elektro handbike-u pre jej telesne postihnutého syna.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Peter S.: Obdarovaný sa nachádzal v sociálnej núdzi a potreboval finančnú výpomoc na úhradu nákladov spojených s kúpou otočnej autosedačky pre jeho telesne postihnutého syna.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Komunitná nadácia Liptov: Vďaka podpore bol zakúpený mobilný bazénový zdvihák. Pre niekoho je vstup do bazéna úplne jednoduchá záležitosť. No pre ľudí na invalidnom vozíku či barliach je to obmedzujúce. Voda v bazéne v Máji v Liptovskom Jáne je známa aj svojimi minerálmi a liečivými účinkami. Preto ju navštevujú viacerí hendikepovaní. Vďaka zdviháku sa stali druhým miestom v rámci Slovenskej republiky, kde búrajú bariéry, skvalitňujú a zjednodušujú život ľuďom s hendikepom.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Špeciálne olympiády Slovensko: Organizačné zabezpečenie Majstrovstiev Slovenska športovcov s mentálnym postihnutím v športoch: tenis, jazdectvo, gymnastika, cyklistika.
b) podpora a rozvoj športu 150 000 € Slovenský paralympijský výbor: Cesta za snami zabezpečuje podporu projektov: Zlatý odznak Radovana Kaufmana (celoslovenská súťaž športovej všestrannosti v pohybových disciplínach), Paráda (bezbariérový festival paralympijských športov), Slovakia open tenis na vozíku, Hľadáme talenty, Medzinárodný športový kemp v zjazdovom lyžovaní (kemp je zameraný na tréning, diagnostiku a preteky v slalome a v obrovskom slalome).
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € The RUN, spol s r.o.: Pokrytie nákladov súvisiacich s bezpečnosťou bežcov na trase z Košíc cez Tepličku nad Váhom až do Bratislavy. A zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom motorizovaných zdravotných posádok pozdĺž celej bežeckej trasy.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ZŠ s MŠ Brehy: Žiaci sa zapojili do projektu s názvom „Do školy na bicykli“. Škole však chýbal stojan s prístreškom na bicykle. Vďaka podpore, tak budú bicykle svojich majiteľov čakať v suchu a v bezpečí po skončení vyučovania.
b) podpora a rozvoj športu 300 € Samuel K.: Obdarovaný použil finančné prostriedky na náklady spojené s účasťou na Majstrovstvách Európy v Armwrestlingu.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € NAŠA ATLETIKA o.z: Podpora činnosti športovej akadémie. Zaobstaranie športového náradia a náčinia nutného pre základny?, špeciálny a vrcholovy? tréning jednotlivy?ch disciplín.
b) podpora a rozvoj športu 16 000 € Nadácia TV JOJ: LIGA MAJSTROV je súťažou projektu floorball SK LIGA pre najlepších 8 tímov chlapcov a 8 tímov dievčat z celého Slovenska. V školskom roku 2018/19 sa do projektu súťažne zapojilo približne 25-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Cieľom bol rozvoj a sprístupnenie športových aktivít pre deti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Nadácia Kvapka Nádeje: Nadácia Kvapka nádeje: Prístrojové vybavenie zabezpečuje aseptickú 24 hodinovú prípravu infúznej výživy pre pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a pre onkologických pacientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Veľká Lúka: Obec Veľká Lúka: Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Bučany: Merač rýchlosti bol osadený v blízkosti školy a tak sa zvýšila bezpečnosť detí prichádzajúcich do školy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Skalité: Merače rýchlosti snímajú rýchlosť prichádzajúcich vozidiel a v prípade prekročenia povolenej rýchlosti začne na svetelnej tabuli svietiť číselný údaj o okamžitej rýchlosti, pod ktorou je nápis spomaľ, čo má silný psychologický efekt. Osadením meračov rýchlostí došlo k lepšiemu dodržiavaniu predpísanej rýchlosti motorových vozidiel a k zvýšeniu ochrany najmä chodcov a cyklistov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Mesto Banská Štiavnica: Hlavným cieľom projektu bolo osadenie signalizačnej LED značky s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h na ulici Dolná. Zariadenie je určené pre prevenciu v dopravnej situácii a na upozornenie vodičov na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v mestskej zóne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Svätý Anton: Cez obec vedie vo vysokej miere frekventovaná cesta 1. triedy v súvislosti s tým mala obec dlhodobo problém so zvýšenou hustotou premávky a najmä s nedodržiavaním maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Vďaka projektu sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov v obci a vozidlá začali dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Dolná Ždaňa: Projekt pomohol zlepšiť bezpečnostnú situáciu cestnej premávky v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Boľkovce: Merače rýchlosti boli umiestnené pri vstupoch do obci na základe projektu dopravného značenia odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Lučenci. Na základe informácií od občanov bol účel projektu úspešný a do značnej miery prispel k zníženiu rýchlosti vozidiel.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Zvolenská Slatina: Obcou Zvolenská Slatina prechádzajú cesty II. a III. triedy, kde vodiči nedodržujú maximálnu povolenú rýchlosť. Na problémových úsekoch boli nainštalované merače rýchlosti, aby bola zvýšená bezpečnosť obyvateľov obce a cestnej premávky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Lenartov: Merač rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Mesto Bojnice: Merač rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Prietrž: Osadením merača rýchlosti vodiči spozorneli a znížili rýchlosť vozidla pri vjazde do obce. Uvedený úsek cesty III. triedy je pre vodičov motorových vozidiel lákavý na vyššiu rýchlosť. Na danom úseku však nie sú chodníky a chodci sú nútení sa pohybovať po komunikácii. Vďaka projektu sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov obce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Mesto Vráble: Pozitívny efekt zaznamenali hneď po osadení meračov, na ktoré v zápätí začali vodiči reagovať.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Veľká Ves nad Ipľom: Dva merače rýchlosti osadené v oboch smeroch do obce. Vozidlá po zaregistrovaní skutočnej, prekročenej, rýchlosti spomaľujú a tým zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 990 € Obec Banská Belá: Osadené 2 merače rýchlosti upozorňujú vodičov, ktorí prekročia povolenú 50tku nápisom SPOMAĽ. Ide o psychologické a zároveň i preventívne opatrenie a návyky či sebakontrolu účastníkov cestnej premávky, čoho výsledkom je zabezpečenie základného efektu pre zníženie nehodovosti a tým ohrozenia života a zdravia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Hradište: Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Obec Pravotice: Vďaka umiestneniu AED na budove Obecného úradu môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie. Cieľom projektu je poskytnúť prvú pomoc občanom, návštevníkom obce a jej okolia. Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije aj laik. V mnohých prípadoch môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Obec Oravský Podzámok: Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 600 € Obec Kalinkovo: Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Mesto Štúrovo: Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Obec Kosihy nad Ipľom: Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Mesto Levice: Doprava na niektorých úsekoch ciest mesta Levice sa v posledných mesiacoch zintenzívnila plánovanou rekonštrukciou cestného nadjazdu a počty áut prechádzajúcich cez mesto rapídne vzrástli. Z tohto dôvodu bol prostredníctvom projektu osadený merač rýchlosti so solárnym setom na najvyťaženejšom úseku - na jedinom možnom vjazde do mesta.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 600 € ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov, o.z. – odv. zložka EMERGENCY: Projekt Nie je nám to jedno – Obstaranie AED a jeho umiestnenie na verejnom mieste.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Sedliacka Dubová: Bezpečnosť na prvom mieste – merač rýchlosti. Vďaka jeho umiestneniu je viditeľný pokles rýchlej jazdy v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Oravský Podzámok: Merač bol umiestnený pred autobusovú zastávku a zároveň pred vstupom do základnej a materskej školy. Výsledky projektu sú pozitívne. Umiestnenie merača a následné monitorovanie rýchlosti motorových vozidiel zabezpečilo prevenciu pred rýchlou jazdou a taktiež prispelo k bezpečnejšiemu prostrediu pre občanov a návštevníkov obce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Veličná: Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR: Za siedmimi horami - Festival detských snov, rozprávok a smiechu. Vďaka podpore bola zabezpečená prezentácia a výučba zameraná na záchranu života a poskytnutie prvej pomoci prostredníctvom spolupráce s profesionálnym záchranárskym tímom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 299 € Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky: Zakúpením termokamery sa zvýšila pravdepodobnosť pozitívneho výsledku pri pátraní nezvestných osôb.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Gerlachov: Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto: Bezpečne na cestách - vybavenie dopravného ihriska
e) podpora vzdelávania 2 000 € Mesto Revúca: obnova dopravného ihriska
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Mošovce: merače rýchlosti
Spolu 324 952,16 €