Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 82 718,9 € Podpora výchovno-vzdelávacích projektov vo vybraných materských školách v Bratislave a Martine
e) podpora vzdelávania 84 940,76 € Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci vybranej základnej školy v Bratislave
e) podpora vzdelávania 169 514,15 € Grantový program: Projekty zamestnancov
e) podpora vzdelávania 82 649,94 € Podpora vzdelávacích projektov s technickým zameraním od základných škôl po univerzity
e) podpora vzdelávania 68 617,4 € Podpora vzdelávacích a sociálnych projektov pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (vrátane projektu #PomáhameĎalej)
e) podpora vzdelávania 18 183,63 € Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci detských domovov
e) podpora vzdelávania 23 948,29 € Podpora vzdelávania v nemeckom jazyku
e) podpora vzdelávania 30 208,06 € Podpora technického vzdelávania v materských a základných školách
e) podpora vzdelávania 87 445,2 € Podpora vzdelávacích projektov v rámci dopravnej výchovy
e) podpora vzdelávania 40 764,63 € Podpora vzdelávania v rámci ochrany a tvorby životného prostredia
e) podpora vzdelávania 330 000 € Podpora inovatívneho vzdelávania na základných školách (projekt Vedomostné ostrovy)
e) podpora vzdelávania 28 900 € Podpora výchovno-vzdelávacích projektov pre znevýhodnené deti (siroty)
e) podpora vzdelávania 70 800,67 € Grantový program: Bezpečne na cestách
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 24 814,7 € Podpora a ochrana zdravia a podpora prevencie
Spolu 1 143 506,33 €