Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sloboda a Solidarita

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
200 847 € 76 200 € 29 299 € 73 152 €
04
511
Opravy a udržiavanie
9 749 € 2 138 € 29 € 8 €
05
512
Cestovné
211 € 0 € 3 573 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
52 306 € 38 335 € 12 905 € 19 478 €
07
518
Ostatné služby
901 817 € 729 327 € 400 528 € 474 129 €
08
521
Mzdové náklady
149 699 € 112 998 € 29 775 € 57 508 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
52 649 € 36 514 € 10 837 € 18 527 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 770 € 3 002 € 1 809 € 1 583 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
584 € 170 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 835 € 856 € 28 € 445 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0 € 47 €
19
544
Úroky
0 € 1 €
20
545
Kurzové straty
7 € 0 € 1 € 0 €
22
547
Osobitné náklady
0 € 17 000 € 0 €
24
549
Iné ostatné náklady
12 912 € 3 383 € 383 € 1 002 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 718 € 8 112 € 488 € 491 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0 € 35 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 434 103 € 1 011 036 € 503 082 € 649 978 €
Výnosy
53
644
Úroky
204 € 216 € 37 € 30 €
55
646
Prijaté dary
8 900 € 41 185 € 6 069 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
0 € 17 000 €
70
664
Prijaté členské príspevky
21 006 € 25 421 € 20 443 € 27 045 €
73
691
Dotácie
1 244 054 € 3 681 427 € 554 653 € 554 653 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 274 164 € 3 765 250 € 581 201 € 581 728 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-159 939 € 2 754 213 € 78 120 € -68 251 €
76
591
Daň z príjmov
39 € 41 € 7 € 6 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-159 978 € 2 754 172 € 78 113 € -68 256 €