Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Čachtické hradné múzeum

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
0€ 224€ 5 907€
02
501
Spotreba materiálu
0€ 56€ 5 589€
03
502
Spotreba energie
0€ 168€ 318€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 061€ 1 794€ 1 441€ 2 117€ 361€ 19 864€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 164€
10
518
Ostatné služby
2 061€ 1 794€ 1 441€ 2 117€ 361€ 19 700€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
38 050€ 32 853€ 27 904€ 26 959€ 0€ 0€
12
521
Mzdové náklady
28 158€ 24 345€ 20 652€ 19 941€ 0€ 0€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
9 892€ 8 508€ 7 251€ 7 019€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 2 945€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 2 945€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
144€ 79€ 78€ 76€ 108€ 34€
47
568
Ostatné finančné náklady
144€ 79€ 78€ 76€ 108€ 34€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0€ 5 452€ 105 291€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 5 452€ 105 291€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
40 256€ 34 726€ 29 423€ 29 153€ 9 089€ 131 095€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 105 291€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 105 291€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 5 452€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 5 452€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
40 256€ 34 262€ 27 233€ 27 033€ 3 637€ 25 805€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
40 256€ 34 262€ 27 233€ 27 033€ 3 637€ 25 805€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
40 256€ 34 262€ 27 233€ 27 033€ 9 089€ 131 095€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-464€ -2 190€ -2 120€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-464€ -2 190€ -2 120€ 0€ 0€