Spoločnosť DogDocs bola založená 21. apríla 2010

  • IČO 42148260
  • DIČ 2023079190
  • Sídlo DogDocs
    Bratislavská 415/15 01001 Žilina
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví