Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
28 937€ 365€ 479€ 5 045€ -12€ 728€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
17 000€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
17 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 937€ 365€ 479€ 5 045€ -12€ 728€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
41€ 287€ 409€ -16€ 187€ 712€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
11 895€ 78€ 70€ 5 061€ -199€ 17€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
150€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
150€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
29 087€ 365€ 479€ 5 045€ -12€ 728€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-1 905€ -399€ -5€ -21 140€ -40 996€ -40 256€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-399€ -5€ -21 140€ -40 996€ -40 256€ -70 213€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-1 505€ -394€ 21 134€ 19 857€ -740€ 29 957€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
30 992€ 764€ 484€ 26 184€ 40 984€ 40 984€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
700€ 700€ 420€ 920€ 920€ 920€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
700€ 700€ 420€ 920€ 920€ 920€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 25 000€ 40 000€ 40 000€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
0€ 25 000€ 40 000€ 40 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
152€ 64€ 64€ 264€ 64€ 64€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
152€ 64€ 64€ 264€ 64€ 64€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
30 140€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
30 140€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
29 087€ 365€ 479€ 5 045€ -12€ 728€