Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 26€
07
518
Ostatné služby
2 072€ 1 100€ 149€ 700€ 700€ 971€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 014€ 194€ 92€ 143€ 109€ 142€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 31€ 0€
19
544
Úroky
140€ 0€ 0€ 0€ 1€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 225€ 1 294€ 266€ 843€ 840€ 1 114€
Výnosy
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ -0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 100€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
2 720€ 900€ 21 400€ 20 700€ 0€ 31 071€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 720€ 900€ 21 400€ 20 700€ 100€ 31 071€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-1 505€ -394€ 21 134€ 19 857€ -740€ 29 957€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-1 505€ -394€ 21 134€ 19 857€ -740€ 29 957€