Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
608 833€ 605 607€ 615 856€ 622 401€ 636 268€ 637 516€ 622 263€ 570 673€ 564 986€ 536 756€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
547 044€ 558 346€ 571 318€ 576 285€ 589 292€ 605 483€ 586 060€ 534 954€ 533 162€ 531 463€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
547 044€ 558 346€ 571 318€ 576 285€ 589 292€ 605 483€ 586 060€ 534 954€ 533 162€ 531 463€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€ 430 328€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
115 211€ 124 243€ 133 276€ 130 337€ 138 797€ 147 257€ 123 748€ 86 156€ 90 922€ 37 998€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 506€ 3 775€ 7 714€ 12 648€ 14 216€ 18 852€ 19 843€ 11 037€ 11 912€ 7 837€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 980€ 3 958€ 7 054€ 10 150€ 5 442€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 0€ 55 300€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
61 629€ 46 652€ 43 412€ 45 180€ 45 935€ 31 967€ 36 083€ 34 327€ 30 668€ 4 371€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 027€ 1 399€ 1 563€ 1 075€ 773€ 1 262€ 1 090€ 827€ 900€ 1 125€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 027€ 1 399€ 1 563€ 1 075€ 773€ 1 262€ 1 090€ 827€ 900€ 1 125€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 394€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 2€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 394€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 2€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
60 602€ 44 860€ 41 825€ 44 106€ 45 162€ 30 705€ 34 992€ 33 497€ 29 765€ 3 244€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
60 226€ 44 625€ 41 125€ 40 423€ 35 466€ 29 829€ 30 202€ 33 483€ 29 674€ 3 142€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
179€ 115€ 31€ 56€ 65€ 66€ 51€ 13€ 91€ 102€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
197€ 119€ 669€ 3 627€ 9 631€ 810€ 4 739€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
159€ 609€ 1 126€ 936€ 1 042€ 66€ 120€ 1 392€ 1 156€ 922€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
159€ 609€ 1 126€ 936€ 1 041€ 66€ 120€ 1 392€ 1 155€ 922€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
608 833€ 605 607€ 615 856€ 622 401€ 636 268€ 637 516€ 622 263€ 570 673€ 564 986€ 536 756€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 568€ -6 063€ -240€ -1 635€ -3 693€ -1 619€ -15 596€ -10 416€ -13 701€ -32 899€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
5 568€ -6 063€ -240€ -1 635€ -3 693€ -1 619€ -15 596€ -10 416€ -13 701€ -32 899€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-6 063€ -240€ -1 635€ -3 693€ -1 619€ -15 596€ -10 416€ -13 702€ -33 459€ 249€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
11 631€ -5 823€ 1 395€ 2 058€ -2 074€ 13 977€ -5 181€ 3 286€ 19 758€ -33 148€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
603 124€ 611 593€ 616 096€ 623 978€ 639 901€ 639 079€ 637 807€ 581 022€ 578 618€ 569 583€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 033€ 13 766€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 033€ 13 766€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
547 292€ 558 593€ 572 017€ 579 968€ 598 988€ 606 359€ 590 851€ 534 968€ 533 254€ 531 565€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
69€ 27€ 669€ 3 627€ 9 631€ 810€ 4 739€ 0€ 1€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
547 223€ 558 566€ 571 349€ 576 341€ 589 357€ 605 549€ 586 111€ 534 968€ 533 253€ 531 565€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
959€ 802€ 518€ 676€ 644€ 705€ 890€ 394€ 256€ 122€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
959€ 802€ 518€ 676€ 644€ 705€ 890€ 394€ 256€ 122€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
54 872€ 52 198€ 43 561€ 43 334€ 40 270€ 32 015€ 31 534€ 34 544€ 31 075€ 24 130€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 976€ 6 838€ 1 476€ 2 611€ 4 809€ 1 994€ 0€ 0€ 0€ 1 212€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 435€ 867€ 997€ 1 211€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
128€ 4 042€ 2 451€ 2 250€ 1 214€ 1 522€ 1 644€ 4 381€ 3 175€ 1 899€
163
12.
Zamestnanci
(331))
29 635€ 23 249€ 22 242€ 21 581€ 19 413€ 16 391€ 16 172€ 12 497€ 15 620€ 11 819€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
18 139€ 14 412€ 13 827€ 13 448€ 12 049€ 10 174€ 10 017€ 14 167€ 9 271€ 6 970€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
4 995€ 3 657€ 3 433€ 3 278€ 2 619€ 1 933€ 2 266€ 2 631€ 2 012€ 1 019€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 133€ 166€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
140€ 77€ 0€ 58€ 60€ 57€ 52€ 67€ 69€ 72€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
140€ 77€ 0€ 58€ 60€ 57€ 52€ 67€ 69€ 72€