Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
117 718€ 120 734€ 124 682€ 117 523€ 118 008€ 129 747€ 112 553€ 104 379€ 98 913€ 79 446€
02
501
Spotreba materiálu
87 601€ 87 145€ 85 917€ 81 375€ 82 109€ 98 665€ 81 800€ 66 588€ 60 739€ 43 207€
03
502
Spotreba energie
30 117€ 33 590€ 38 765€ 36 148€ 35 899€ 31 083€ 30 753€ 37 791€ 38 174€ 36 239€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
32 949€ 19 386€ 33 407€ 17 293€ 18 705€ 40 194€ 28 185€ 24 902€ 44 194€ 7 701€
07
511
Opravy a udržiavanie
20 902€ 12 683€ 5 814€ 10 288€ 5 748€ 32 120€ 14 425€ 19 127€ 38 210€ 3 314€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 40€ 0€ 0€ 1€ 5€
10
518
Ostatné služby
12 047€ 6 703€ 27 593€ 7 004€ 12 944€ 8 034€ 13 761€ 5 774€ 5 983€ 4 382€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
525 822€ 435 964€ 414 254€ 386 927€ 365 282€ 312 019€ 277 678€ 262 269€ 251 854€ 229 176€
12
521
Mzdové náklady
382 878€ 317 331€ 301 036€ 280 587€ 266 488€ 222 364€ 201 007€ 192 486€ 183 175€ 164 707€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
130 271€ 108 946€ 103 664€ 96 935€ 89 744€ 77 341€ 68 947€ 62 080€ 61 313€ 55 797€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 829€ 9 687€ 9 554€ 9 406€ 9 050€ 12 313€ 7 723€ 7 702€ 7 366€ 8 672€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 777€ 1 755€ 1 743€ 1 727€ 1 822€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 777€ 1 755€ 1 743€ 1 727€ 1 822€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
60€ 0€ 120€ 0€ 0€ 60€ 0€ 2€ 877€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 120€ 0€ 0€ 60€ 0€ 2€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 877€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
11 301€ 12 972€ 14 421€ 16 141€ 16 192€ 15 908€ 26 324€ 19 149€ 27 632€ 19 767€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 301€ 12 972€ 14 421€ 16 141€ 16 192€ 15 908€ 11 792€ 8 033€ 13 599€ 6 002€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 033€ 13 765€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 033€ 13 765€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 712€ 2 254€ 1 897€ 1 896€ 1 447€ 1 379€ 4 137€ 2 628€ 2 436€ 1 444€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 712€ 2 254€ 1 897€ 1 896€ 1 447€ 1 379€ 4 137€ 2 628€ 2 436€ 1 444€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
53 062€ 51 978€ 51 133€ 49 098€ 54 943€ 49 352€ 48 413€ 32 054€ 24 447€ 22 992€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
53 062€ 51 978€ 51 133€ 49 098€ 54 943€ 49 352€ 48 413€ 32 054€ 24 446€ 22 992€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
745 401€ 645 043€ 641 657€ 590 605€ 576 398€ 548 660€ 497 302€ 445 382€ 450 353€ 360 526€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
59 191€ 59 752€ 62 463€ 62 807€ 42 966€ 39 190€ 39 699€ 37 950€ 35 764€ 33 658€
67
602
Tržby z predaja služieb
59 191€ 59 752€ 62 463€ 62 807€ 42 966€ 39 190€ 39 699€ 37 950€ 35 764€ 33 658€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
32 989€ 33 387€ 29 349€ 29 572€ 53 041€ 48 335€ 47 317€ 29 159€ 20 830€ 22 989€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
32 989€ 33 387€ 29 349€ 29 572€ 53 041€ 48 335€ 47 317€ 29 159€ 20 830€ 22 989€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 034€ 13 765€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 034€ 13 765€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 532€ 11 116€ 14 034€ 13 765€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 1€ 5€ 7€ 3€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 1€ 5€ 7€ 3€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 3 245€ 602€ 1 900€ 1 016€ 1 095€ 2 890€ 3 609€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 3 245€ 602€ 1 900€ 1 016€ 1 095€ 2 890€ 3 609€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
664 853€ 546 081€ 547 995€ 499 682€ 476 415€ 459 562€ 392 894€ 364 630€ 396 136€ 270 728€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
631 663€ 520 220€ 519 815€ 471 551€ 450 025€ 433 563€ 361 156€ 347 473€ 374 091€ 257 522€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
11 301€ 12 972€ 14 421€ 16 141€ 16 192€ 15 908€ 11 792€ 8 033€ 13 599€ 4 432€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 889€ 12 889€ 13 758€ 11 990€ 10 199€ 10 091€ 19 946€ 9 124€ 8 446€ 7 204€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 570€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
757 032€ 639 220€ 643 052€ 592 663€ 574 324€ 562 637€ 492 121€ 448 668€ 470 111€ 327 378€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
11 631€ -5 823€ 1 395€ 2 058€ -2 074€ 13 977€ -5 181€ 3 286€ 19 758€ -33 148€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
11 631€ -5 823€ 1 395€ 2 058€ -2 074€ 13 977€ -5 181€ 3 286€ 19 758€ -33 148€