Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia PROVIDA

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 935€ 1 778€
02
502
Spotreba energie
4 274€ 1 000€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 413€ 3 495€
06
513
Náklady na reprezentáciu
144€
07
518
Ostatné služby
46 023€ 52 882€ 9 780€
14
532
Daň z nehnuteľností
11€ 11€
15
538
Ostatné dane a poplatky
867€
21
546
Dary
2 700€
24
549
Iné ostatné náklady
2 342€ 95€ 115€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 863€ 10 976€ 318€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
24 237€ 54 327€ 8 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
6 275€ 2 500€ 400€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
1 300€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
102 240€ 131 208€ 18 613€
Výnosy
53
644
Úroky
1€ 24€ 39€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
5 789€ 6 484€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
62 350€ 283 169€ 83 081€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
29 096€ 7 760€ 750€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 600€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
4 590€ 3 381€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
99 836€ 302 027€ 87 251€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-2 404€ 170 819€ 68 638€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-2 404€ 170 819€ 68 638€