Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum voľného času

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
504 € 3 090 € 1 683 € 4 226 € 2 060 € 3 761 € 1 582 € 432 €
02
501
Spotreba materiálu
504 € 3 090 € 1 683 € 4 226 € 2 060 € 3 761 € 1 582 € 432 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
543 € 827 € 750 € 785 € 619 € 350 € 443 € 152 €
07
511
Opravy a udržiavanie
0 € 164 € 0 € 188 € 0 € 0 € 0 € 0 €
08
512
Cestovné
0 € 0 € 0 € 0 € 45 € 0 € 0 € 0 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
0 € 0 € 0 € 10 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
543 € 663 € 750 € 587 € 575 € 350 € 443 € 152 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
33 618 € 30 903 € 27 289 € 23 345 € 21 549 € 19 539 € 18 050 € 7 398 €
12
521
Mzdové náklady
24 773 € 22 764 € 20 079 € 17 178 € 16 213 € 14 887 € 14 666 € 5 692 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 515 € 7 922 € 7 027 € 6 035 € 5 259 € 4 544 € 3 277 € 1 648 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
330 € 217 € 183 € 131 € 77 € 108 € 107 € 58 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
4 € 0 € 0 € 0 € 17 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 € 0 € 0 € 0 € 17 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 556 € 0 € 0 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 556 € 0 € 0 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 556 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
398 € 319 € 326 € 303 € 271 € 254 € 221 € 73 €
47
568
Ostatné finančné náklady
398 € 319 € 326 € 303 € 271 € 254 € 221 € 73 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
824 € 924 € 614 € 880 € 510 € 672 € 354 € 540 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
824 € 924 € 614 € 880 € 510 € 672 € 354 € 540 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
35 891 € 36 063 € 30 661 € 29 539 € 25 026 € 25 132 € 20 650 € 8 595 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
691 € 585 € 614 € 880 € 510 € 672 € 354 € 540 €
67
602
Tržby z predaja služieb
691 € 585 € 614 € 880 € 510 € 672 € 354 € 540 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
133 € 339 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
133 € 339 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 556 € 0 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 556 € 0 € 0 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 556 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
35 067 € 35 139 € 30 047 € 28 659 € 24 516 € 23 904 € 20 296 € 8 055 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
32 232 € 30 924 € 25 154 € 25 359 € 21 996 € 23 904 € 18 059 € 7 215 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 835 € 4 216 € 4 893 € 3 300 € 2 420 € 0 € 2 187 € 840 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 100 € 0 € 50 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
35 891 € 36 063 € 30 661 € 29 539 € 25 582 € 24 576 € 20 650 € 8 595 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
0 € 0 € 0 € 0 € 556 € -556 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
0 € 0 € 0 € 0 € 556 € -556 € 0 € 0 €