Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SME RODINA - Boris Kollár

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
58 137 € 33 618 €
04
511
Opravy a udržiavanie
2 503 €
05
512
Cestovné
0 € 5 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
7 719 € 2 883 €
07
518
Ostatné služby
261 759 € 564 681 € 6 060 € 0 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
856 € 12 € 217 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
0 € 500 €
19
544
Úroky
6 565 € 4 549 €
20
545
Kurzové straty
1 €
22
547
Osobitné náklady
358 €
24
549
Iné ostatné náklady
534 € 342 € 8 € 0 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
570 € 143 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
339 002 € 606 733 € 6 285 €
Výnosy
53
644
Úroky
7 € 46 € 0 € 0 €
54
645
Kurzové zisky
1 €
55
646
Prijaté dary
6 565 € 4 549 €
58
649
Iné ostatné výnosy
10 € 1 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
339 003 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
14 548 € 8 245 €
70
664
Prijaté členské príspevky
5 149 €
73
691
Dotácie
672 978 € 1 864 576 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 038 261 € 1 877 417 € 0 € 0 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
699 259 € 1 270 684 € -6 285 €
76
591
Daň z príjmov
1 € 9 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
699 258 € 1 270 675 € -6 285 €