Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
148 678€ 91 112€ 58 137€ 33 618€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 096€ 681€ 2 503€
05
512
Cestovné
153€ 650€ 0€ 5€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 296€ 12 272€ 7 719€ 2 883€
07
518
Ostatné služby
685 143€ 241 854€ 261 759€ 564 681€ 6 060€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 360€ 1 607€
15
538
Ostatné dane a poplatky
135€ 10€ 856€ 12€ 217€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
88€ 15€ 0€ 500€
19
544
Úroky
3 540€ 5 600€ 6 565€ 4 549€
20
545
Kurzové straty
2€ 10€ 1€
22
547
Osobitné náklady
12 667€ 10 511€ 358€
24
549
Iné ostatné náklady
1 557€ 821€ 534€ 342€ 8€ 0€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
48 377€ 38 701€ 570€ 143€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
908 091€ 403 844€ 339 002€ 606 733€ 6 285€
Výnosy
53
644
Úroky
7€ 46€ 0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
3 540€ 5 600€ 6 565€ 4 549€
56
647
Osobitné výnosy
1 406€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 10€ 1€
64
656
Výnosy z použitia fondu
848 157€ 337 823€ 339 003€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
92 528€ 69 454€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2 000€ 0€ 14 548€ 8 245€
70
664
Prijaté členské príspevky
10 538€ 5 937€ 5 149€
73
691
Dotácie
672 978€ 672 978€ 672 978€ 1 864 576€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 631 148€ 1 091 793€ 1 038 261€ 1 877 417€ 0€ 0€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
723 057€ 687 949€ 699 259€ 1 270 684€ -6 285€
76
591
Daň z príjmov
6 901€ 721€ 1€ 9€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
716 157€ 687 228€ 699 258€ 1 270 675€ -6 285€