Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
91 112 € 58 137 € 33 618 €
04
511
Opravy a udržiavanie
681 € 2 503 €
05
512
Cestovné
650 € 0 € 5 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
12 272 € 7 719 € 2 883 €
07
518
Ostatné služby
241 854 € 261 759 € 564 681 € 6 060 € 0 €
14
532
Daň z nehnuteľností
1 607 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
10 € 856 € 12 € 217 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
15 € 0 € 500 €
19
544
Úroky
5 600 € 6 565 € 4 549 €
20
545
Kurzové straty
10 € 1 €
22
547
Osobitné náklady
10 511 € 358 €
24
549
Iné ostatné náklady
821 € 534 € 342 € 8 € 0 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 701 € 570 € 143 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
403 844 € 339 002 € 606 733 € 6 285 €
Výnosy
53
644
Úroky
7 € 46 € 0 € 0 €
54
645
Kurzové zisky
0 € 1 €
55
646
Prijaté dary
5 600 € 6 565 € 4 549 €
58
649
Iné ostatné výnosy
0 € 10 € 1 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
337 823 € 339 003 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
69 454 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0 € 14 548 € 8 245 €
70
664
Prijaté členské príspevky
5 937 € 5 149 €
73
691
Dotácie
672 978 € 672 978 € 1 864 576 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 091 793 € 1 038 261 € 1 877 417 € 0 € 0 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
687 949 € 699 259 € 1 270 684 € -6 285 €
76
591
Daň z príjmov
721 € 1 € 9 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
687 228 € 699 258 € 1 270 675 € -6 285 €