Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ - v likvidácii

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 556€ 12 707€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 556€ 12 707€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1 391€ 12 641€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
165€ 66€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 556€ 12 707€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
250€ 12 507€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
12 507€ 12 833€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-12 257€ -326€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 306€ 200€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 306€ 200€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 306€ 200€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 556€ 12 707€