Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
434 € 689 € 391 € 183 € 102 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
434 € 689 € 391 € 183 € 102 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
421 € 514 € 340 € 100 € 55 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
13 € 175 € 51 € 84 € 47 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
82 € 82 € 0 € 84 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
82 € 82 € 0 € 84 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
516 € 771 € 391 € 183 € 185 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-145 089 € -139 026 € -138 364 € -137 334 € -137 025 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-139 026 € -138 364 € -137 334 € -137 025 € -2 535 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-6 062 € -663 € -1 030 € -309 € -134 490 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
145 604 € 139 797 € 138 754 € 137 517 € 137 210 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
145 604 € 139 797 € 138 754 € 137 517 € 137 210 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
12 531 € 8 067 € 8 254 € 8 067 € 9 110 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
133 073 € 131 730 € 130 500 € 129 450 € 128 100 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
516 € 771 € 391 € 183 € 185 €