Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenská podporná nadácia

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Vojenská podporná nadácia, Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 2 342,36 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1101 Trebišov
b) podpora a rozvoj športu 100 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1046 Nitra
b) podpora a rozvoj športu 1 393,98 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 4977 Sliač
b) podpora a rozvoj športu 600 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1007 Prešov
b) podpora a rozvoj športu 3 883,6 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1037 Martin
b) podpora a rozvoj športu 6 079,88 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 2730 Žilina
b) podpora a rozvoj športu 1 506,87 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 3021 Martin
b) podpora a rozvoj športu 1 440 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1109 Michalovce
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 112 € Medzinárodný deň žien u VÚ 3333 Zvolen
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 155,02 € Medzinárodný deň žien u VÚ 1101 Trebišov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Prezentácia OS SR na verejnosti - pamätné mince pre prisl. vycvikovej misie - SLOVAK DAY SLOVCON Lotyšsko
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 751,03 € Prezentácia OS SR na verejnosti - pamätné mince pre aktivity Veliteľstva vzdušných síl SR
e) podpora vzdelávania 1 288,73 € Podpora projektu Nájdi si svoj domov vojenských útvarov a detských domovov v posádkach SR
e) podpora vzdelávania 200 € Podpora materiálneho vybavenia denného stacionárneho tábora pri VÚ 1007 Prešov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 16 925,8 € Individuálna finančná výpomoc na zmiernenie ťaživej životnej situácie profesionálnych vojakov, rodinných príslušníkov (úhrada rehabilitácií, pobytov v rehab.centrách pomoci, individuálna pomoc)
Spolu 38 579,27 €