Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Centra pre filantropiu

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Centra pre filantropiu, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 320 € Podporená fyzická osoba: Martin M. (pre: Dorotka M.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Trojročnej Dorotke hneď po narodení diagnostikovali viacero diagnóz: ageneya corpus callosum, hypotónia, psychomotorická retardácia, predčasné zrastanie lebečných švov. V rámci projektu Dorotka absolvovala 16 canisterapií. Veľmi jej pomohli po motorickej aj kognitívnej stránke. Z motorickej stránky je najväčším pokrokom zlepšenie a zdokonalenie jemnej motoriky a to prostredníctvom kŕmenia psa. Tiež si trénovala pamäť a bola zlepšená jej imunita. Pes Dorotke pomohol aj pri postupnom zbavovaní sa stresu pri rôznych životných situáciách. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie canisterapií.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Hlavným cieľom podporeného projektu Domova dôchodcov a DSS SOCIETA bol nákup špeciálne vyvinutého nábytku - kresla Softkomfort Classic. Zlepšenie nastalo v aktivizácii klientov v rámci sociálnej rehabilitácie, podpore začlenenia klientov s rôznymi typmi zdravotných postihnutí do komunity ostatných klientov a tým aj v podpore humanizácie podmienok života v inštitucionálnom prostredí. Kreslo je veľmi nápomocné aj v rámci manipulácie personálu s klientmi pri ošetrovateľskom procese. Profesionálnym postojom sa tak podporil rozvoj základných sociálnych zručností. Finančné prostriedky boli použité zakúpenie kresla Softkomfort Classic.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Erika H. (pre: Erik T.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Erikova diagnóza je detská mozgová obrna. Postihnuté má všetky štyri končatiny, nerozpráva, neovláda hygienické návyky, potrebuje pomoc pri všetkých úkonoch. Odkázaný je na špeciálnu mixovanú stravu, netoleruje viacero druhov potravín vrátane múky, je aj alergik astmatik. V priebehu septembra 2017 absolvoval rehabilitačný pobyt v Adeli Medical centre. Pobyt dopomohol Erikovi k uvoľneniu spazmov - tuhosti končatín, kontraktúr končatín, zlepšeniu hybnosti, zlepšeniu pri prehĺtaní, pri dýchaní. Erik lepšie spolupracoval a zapájal sa pri cvičení. Dobre zvládal aj akupunktúru, logopédiu ako aj HBO komoru. Celkovo bol vďaka pobytu Erikov zdravotný stav zlepšený. Finančné prostriedky boli použité uhradenie rehabilitačného pobytu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Matej K. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Matej je mladý muž, ktorý trpí postihnutím dolných končatín a je odkázaný na život na vozíčku. Jeho veľkou záľubou je fotografovanie. Cieľom podporeného projektu bolo pomôcť Matejovi finančnou sumou na úpravu vozíka ZŤP na tzv. handbike. Matejovi sa zakúpením cykloadptéra zlepšila mobilita a možnosť dostať sa častejšie medzi zdravých ľudí pri rôznych spoločenských a športových akciách v meste na ceste za fotením. Finančné prostriedky boli použité na príspevok k zakúpeniu cykloadaptéra.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Zuzana G. (pre: Emmka G.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Dcérka Emmka bola predčasne narodená a dlhý pobyt v inkubátore jej spôsobil svalové problémy, trpí na hypotóniu. V rámci podporeného projektu sa zrealizovali rehabilitácie pre Emmku podľa Bobath konceptu. Vďaka aktívnej práci a sebauvedomovaní si realizovaných činnosti sa dcérke uvoľnilo svalstvo. Zapojila sa aktívne činnosť mozgu, čo spôsobilo pokrok aj v mentálnej oblasti. Realizovaním tohto projektu sa dosiahlo zlepšenie zdravotného stavu. Plánom do budúcnosti je pokračovať v rehabilitovaní dcérky, aby sa dokázala postaviť na vlastné nožičky a byť samostatná. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Miroslav P. (pre: Adriána P.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Aďka je evidovaná v škole ako integrovaná žiačka so zdravotným znevýhodnením. Vplyvom stresových situácií dochádza u Aďky k trasu rúk, ktoré spôsobuje aj zníženú úchopovú funkciu ruky - jemnú motoriku ruky, problémy v písaní i rysovaní. V škole má preto povolené kompenzačné pomôcky a jednou z nich bol práve notebook. Po jeho zakúpení sa jej situácia značne zjednodušila a zrýchlila sa príprava do školy. Notebook jej pomáha aj priamo na vyučovaní. Kvalita Aďkinho štúdia sa zvýšila a jej znevýhodnenie sa zmiernilo. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie notebooku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Rozália D. (pre: Zuzana D.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Zuzka sa narodila s downovým syndrómom. Dnes má 55 rokov. Od marca 2017 býva Zuzka v Dome Rafael. Je to centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny. Zuzkin zdravotný stav sa veľmi rýchlo zhoršuje. Rehabilitácie jej pomáhajú v akejkoľvek forme. Rehabilitáciami dosahuje čiastočnú úľavu od bolesti stuhnutého pohybového aparátu. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné terapie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Podporená organizácia: Kresťania v meste v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Organizácia združuje dobrovoľníkov a organizuje dobrovoľnícku pomoc občanov hlavného mesta pre ľudí v núdzi so zameraním sa na pomoc ľuďom bez domova. Pomoc je koordinovaná od roku 2006 a v súčasnosti sa do nej zapája viac ako 100 dobrovoľníkov. Vďaka finančnej pomoci mohli ochotní dobrovoľníci platformy Kresťania v meste vydávať jedlo ľuďom bez domova približne 6 mesiacov. Financie pomohli udržať projekt mobilného výdaja stravy v nepretržitej prevádzke, nakoľko jedným z cieľom je poskytovať stravu ľuďom bez domova nepretržite počas celého roka. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie spotrebného materiálu potrebného na výdaj stravy - plastové misky, lyžice, poháre a potraviny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená organizácia: Šimon M., občianske združenie v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Šimonkovi diagnostikovali DMO. S intenzívnym cvičením a návštevami rôznych rehabilitačných zariadení začal Šimonko už od šiestich mesiacov svojho života. Po dvojtýždňovom pobyte v rehabilitačnom centre Natália v Hlohovci sa celková pohyblivosť a mobilita Šimonka zlepšila. Rehabilitácia pozostávala z procedúr: TheraSuit metóda, termoterapia, neurostimulačná masáž, oxygenoterapia, snoezelen terapia a kineziotaping. Vďaka nim dokáže lepšie ukladať nohy počas chôdze. Pri vykonávaní drepov pri rebrinách menej kríži nohy, dokáže vyliezť na stoličku a sedačku bez pomoci. Zlepšilo sa ťahanie nohy pri chôdzi. Prejde väčšiu vzdialenosť, s barlami je rýchlejší a krok je istejší. Finančné prostriedky boli použiteľná uhradenie rehabilitačného pobytu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Ing. Martina B. (pre: Martin B.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Martinko sa narodil s vrodenou vývojovou vadou, dystrofickou dyspláziou - postihnutie všetkých kĺbov. Takmer každoročne absolvuje ortopedickú operáciu, ktorá má zmierniť jeho vekom pribúdajúce bolesti kĺbov a zlepšiť jeho mobilitu. V rámci podporeného projektu absolvoval úspešne 5-týždňovú kúpeľnú liečbu v Štátnych liečebných kúpeľoch Janské Lázně. Kúpeľná liečba prispela k zlepšeniu zdravotného stavu Martina. V pláne je absolvovať každoročne kúpeľnú liečbu v ČR a využiť všetky možnosti liečby a rehabilitácie vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu Martina s cieľom začleniť ho do kolektívu zdravej populácie. Finančné prostriedky boli použité na pôžičku na kúpeľný pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jana L. (pre: Filip L.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Filip, ktorý má 21 rokov, sa narodil s diagnózou, detská mozgová obrna. Momentálne navštevuje strednú praktickú školu na Opatovskej ceste v Košiciach. Filip žije iba s mamou. Rodina je v ťažkej finančnej situácii. Vďaka intenzívnemu rehabilitačnému programu v Centre Liberta v Košiciach sa mierne zlepšila Filipova stabilita a koordinácia pohybov. Tiež bolo zaznamenané zlepšenie jeho celkovej fyzickej kondície. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie rehabilitačného pobytu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Radomír P. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Radkovi diagnostikovali detskú mozgovú obrnu s prognózou, že nikdy nebude chodiť. Teraz sa dostavili prvé úspechy: chodí s pomocou barly, i keď na kratšie vzdialenosti, toto mu však umožnilo takmer plnohodnotne sa začleniť medzi spolužiakov v prvom roku štúdia na jeho vysnívanej strednej škole. Vďaka podpore projektu dostal Radko príležitosť zúčastniť sa plaveckého leta, spoznať kolektív zdravotne znevýhodnených športovcov Plaveckej akadémie, ale najmä spoznať a naučiť sa iný typ tréningovej prípravy a vytrvalostného zaťaženia. Kombinácia oboch bola pre plavca veľmi prínosná. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie plaveckého leta.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 324 € Podporená organizácia: Občianske združenie Why not? v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Organizácia Zelená hliadka funguje už niekoľko rokov. Má za cieľ poukázať na odpad, množiace sa nelegálne reklamy a ďalšie nedostatky v uliciach Bratislavy. V rámci projektu boli organizované dobrovoľnícke podujatia na odstránenie čiernych skládok v nasledovných lokalitách: lužné lesy pod petržalskou hrádzou, Vrakunský lesopark medzi mestskými časťami Ružinov a Vrakuňa, Domkárska ulica a ulica M. Granca v mestskej časti Dúbravka. Vďaka týmto aktivitám bolo odstránených viacero čiernych skládok a odvezených približne 12 ton odpadu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie plastových vriec a plastových rukavíc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Miroslava K. (pre: Filip K.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Filipkovi diagnostikovali v decembri 2016, vo veku 2 rokov, leukémiu. Aby liečba mohla prebiehať bez komplikácii, ktoré môžu byť vyvolané pridruženými infekciami, je potrebné, aby užíval výživové doplnky, ktoré však nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Výživový doplnok BioBran 1000 pomáha Filipkovi posilňovať vlastnú obranyschopnosť organizmu výrazne narušenú liečbou. Vďaka tomu sa Filipkovi podarilo ísť aj na pár dní na výlet do hôr, začal sa opäť stretávať s kamarátmi a opäť sa vrátiť k takmer normálnemu životu. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie liekov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Blanka M. (pre: Terezka M.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Terezka je 15-ročná slečna, ktorá trpí hypotonickým syndrómom a epilepsiou. Nerozpráva, je stále plienkovaná, no veľkou snahou rodičov a jej bojovnosťou sa naučila chodiť s oporou. Terezka mohla vďaka podpore absolvovať 18 hodín fyzioterapie v Dennom Centre Pomocníček. Toto centrum dlhodobo navštevuje, je zvyknutá na terapeutov a prostredie. Počas prázdnin mohla intenzívnejšie cvičiť, vďaka čomu je zasa o niečo pevnejšia, lepšie drží rovnováhu a jej skolióza sa zlepšuje. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie fyzioterapií.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 660 € Podporená organizácia: Občianske združenie Kompostujme v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Vďaka OZ Kompostujme vznikol v Žiline vôbec prvý komunitný kompostér, ktorý dnes ľudia využívajú. Projekt sa začal v decembri 2014, stále trvá a najbližšie roky aj bude. Vďaka združeniu, bolo žilinskými domácnosťami vyseparovaných minimálne 14 ton bioodpadu rastlinného pôvodu, z ktorých bola spracovaná už približne 1 tona kompostu. Najväčšia časť z neho bola použitá na prihnojenie zelene, o ktorú sa starajú rôzni obyvatelia v okolí vchodov panelákov. Projektom bola realizovaná najvyššia priorita odpadového hospodárstva, čo v inom ponímaní môže znamenať znižovanie množstva komunálneho odpadu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na kompostéry a uhradenie propagácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 655 € Podporená organizácia: Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Cieľom podporeného projektu bolo doplniť školskú knižnicu novými zaujímavými titulmi, ktoré budú prínosom pre výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Špeciálne hovoriace knihy sú využívané počas edukácie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomáhajú zlepšovať reč, slovnú zásobu a správnu výslovnosť. Vďaka novým knihám sa môžu deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tešiť z nových dobrodružstiev, zážitkov a príbehov. Podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, knižnici a vytvoriť pozitívny postoj k čítaniu. Projektové aktivity sú zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Simulačný seminár s názvom "Sim Day" s pôvodným názvom Difficult airway management workshop - bol uskutočnený dňa 28.9.2017 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Organizátorom bolo Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Cieľom podporeného seminára bolo riešenie krízových stavov zdravotníckym tímom v rámci diagnosticko - terapeutických postupov, ktoré sa takmer každodenne vyskytujú v praxi u pacientov. Seminár obsahoval teoretickú časť, ktorá bola venovaná neodkladnej rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii a praktickú časť, v ktorej sa účastníci mali možnosť zoznámiť so špičkovým pacientskym simulátorom MetiMan. Semináru sa zúčastnilo 235 sestier, 43 asistentov, 18 lekárov, 28 študentov zdravotníckej školy a ich 5 pedagógov. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie zapožičania pacientskeho simulátora a kopírovanie edukačných materiálov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Dávid H. (pre: Michal H.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Miško má 7 rokov. Narodil sa s rázštepom chrbtice. K základnej diagnóze sa pridali aj nové - hydrocefalus a hypotónia. Má tzv. tetraparezu, výraznejšiu na dolných končatinách. Kúpou rehabilitačnej trojkolky bolo Miškovi umožnené aktívne sa hýbať, integrovať sa do spoločnosti a spoznávať prírodu aj z iného pohľadu než z kočíka. Týmto pohybom rehabilituje a posilňuje dolné končatiny. Na trojkolku si veľmi rýchlo zvykol a nechce sa s ňou rozlúčiť, keď treba skončiť. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie rehabilitačnej trojkolky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Peter K. (pre: Ester K.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Esterku si rodičia niesli z pôrodnice domov ako zdravé dieťa. Postupom času začala zaostávať za svojimi rovesníkmi. Do dnešného dňa jej nebola stanovená presná diagnóza, jediným náznakom zaostávania je mikrocefália, teda malá hlavička. Vo veku jedného roka sa Esterka pomaličky začína pretáčať, nesedí, neuchopuje hračky a očká tiež nesledujú okolie tak, ako by mali. V rámci špeciálnych terapií bol u Esterky stimulovaný zrak, sluch, hmat a vestibulárny systém. Cvičenie Esterke veľmi pomohlo, začala sa správať ako zdravé dieťa. Následne, žiaľ, dostala epileptický záchvat. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie hodín u špeciálnej pedagogičky a terapie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 550 € Podporená organizácia: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Domov sociálnych služieb SIBÍRKA poskytuje komplexnú ošetrovateľskú, rehabilitačnú, výchovnú starostlivosť a sociálny servis pre 38 klientov s viacnásobným znevýhodnením. Ich klientmi sú ľudia s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím vo veku od 12 do 68 rokov. V rámci podporeného projektu im bol poskytnutý celodenný výlet bezbariérovou loďou katamarán z Bratislavy do Viedne a späť. A to pre 10 klientov a ich sprievodcov. Asistentov tvorili piati rodinní príslušníci a piati zamestnanci Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka (DSS). Vďaka finančnej podpore sa podarilo poskytnúť klientom kvalitné zmyslové zážitky, ktoré pozitívne ovplyvnili ich emočné prežívanie. Tiež sa vytvorila priateľská a otvorená atmosféra, ktorá prispela k uvoľnenej komunikácii medzi rodičmi a zamestnancami DSS. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie lodných lístkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Podporená fyzická osoba: Juraj K. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Juraj s manželkou sú rodičmi 3 prijatých chlapcov (adoptovaný - 12r, dvojčatá - 8r. v pestúnskej starostlivosti) a ročnej biologickej dcéry. Otec detí je zamestnaný a matka je na rodičovskej dovolenke. Najstarší chlapec trpí aspergerovým syndrómom a práve lukostreľba je preňho veľmi vhodná, rovnako aj pre ostatné deti trpiace ADHD alebo poruchou správania. Deti spolu nevychádzajú dobre, nemajú najlepšie vzťahy, no pri lukostreľbe sú tolerantní, spolupracujú. Je to jedna z mála aktivít, pri ktorej dokážu byť deti spolu a nehádať sa. Do budúcnosti by radi v tejto aktivite pokračovali, možno aj na amatérskej súťažnej úrovni, žiaľ žilinské kluby neposkytujú vhodné podmienky. Finančné prostriedky boli použité na záchytnú sieť, terčovnicu a šípy.
e) podpora vzdelávania 330 € Podporená organizácia: GAUDIUM - radosť učiť sa v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Občianske združenie GAUDIUM - radosť učiť sa je novovzniknutou organizáciou. Založením združenia rodičia demonštrujú svoju nespokojnosť s fungovaním viacerých procesov v školách pri vzdelávaní žiakov, rozčarovanosť nad kvalitou výučby, prevládajúcim stereotypným spôsobom vyučovania. OZ Gaudium - rozbehlo svoju činnosť, oslovilo školy, ktoré by mali záujem o jeho aktivity a začalo aj s realizáciou aktivít na niektorých školách. Začali prebiehať alternatívne postupy vo vyučovaní: kooperatívne učenie, osobnostná a sociálna výchova, filozofia pre deti. OZ sa tak mohlo prezentovať na verejnosti, v niektorých ZŠ a ZUŠ. Združenie pracuje ako podpora učiteľov počas celého školského roku pri aktivitách na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov a rozvoji kreatívneho a tvorivého myslenia žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych pomôcok a školských potrieb.
e) podpora vzdelávania 660 € Podporená organizácia: Občianske združenie ZRPŠ Školáčik v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom 2. špeciálnej triedy ZŠ Bernolákovo novú, vhodnejšiu učebnú pomôcku. V tejto triede sa nachádzajú deti s rôznym typom a stupňom mentálneho postihnutia. Interaktívna tabuľa je jednou z najvhodnejších učebných pomôcok ako týchto žiakov zaujať k učeniu. Učenie je pre nich jednoduchšie a zábavnejšie práve vďaka zakúpenej tabuli. Rýchlejšie si osvojujú preberanú látku a hravou formou si učivo aj utvrdzujú. Špeciálny pedagóg môže interaktívnu tabuľu používať na rôznych predmetoch ako je slovenský jazyk, matematika a prírodné vedy. Finančné prostriedky boli použité na nákup interaktívnej tabule.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Lukáš F. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. V roku 2011 Lukáškovi diagnostikovali nádor na mozgu. Dovtedy zdravý chlapec, plný života, výborný žiak, oddaný športu telom i dušou - musel podstúpiť niekoľko operácií mozgu a taktiež rádioterapiu. Po prvej operácii Lukáš ostal v bdelej kóme, no postupným cvičením sa ho podarilo prebrať, žiaľ, ostal paralyzovaný na celom tele a prestal rozprávať. Lukáško si vyžaduje celodennú starostlivosť, rodičia museli opustiť zamestnania. V rámci finančnej podpory boli pre Lukáška zabezpečené potrebné výživové doplnky a hygienické potreby. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie výživových doplnkov a hygienických potrieb.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jozef H. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Ďodik trpí hypotonickou formou detskej mozgovej obrny a epilepsiou, extrémnou krátkozrakosťou a autizmom. V škole mu pomáha hra na interaktívnom ihrisku so špeciálnymi pomôckami. V rámci projektu bola zrealizovaná výstavba a vybavenie interaktívneho domáceho ihriska pre Ďodika. Ihrisko je vybavené rôznymi senzoricko - motorickými pomôckami a pomáha mu v lepšom rozvoji hrubej aj jemnej motoriky. Pokroky robí napríklad v lezení, v precvičovaní chrbtového a brušného svalstva a svalstva dolných končatín. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu pre vytvorenie interaktívneho ihriska.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Erika B. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Pani Erika mala v septembri 2016 vážnu dopravnú nehodu s mnohopočetnými zlomeninami. Absolvovala niekoľko operácií. Približne 1,5 mesiaca po nehode začala rehabilitovať. V rámci realizácie projektu absolvovala rehabilitácie v zariadení AF REHAB. Zamerané boli na postupné zvyšovanie pohyblivosti kĺbov ľavých končatín, na upevňovanie stability, nadobúdanie istoty pri chôdzi a stoji. Po dlhodobej PN v trvaní 1 roku nastúpila späť do práce na skrátený úväzok. V rehabilitácii neustále pokračuje. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie rehabilitácii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Miloš S. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Rodina sa nachádza v ťažkej životnej situácií. Otec rodiny je dlhodobo chorý v dôsledku vážneho onkologického ochorenia. Rodina má 9 detí, najstaršie dieťa má 16 rokov, najmladšie 8 mesiacov. Vďaka finančnej podpore si rodina pána Schneidera trochu finančne pomohla a mohla si zakúpiť potrebné veci do domácnosti, na ktorých doplnenie, či zadováženie im nikdy neostali financie. Žiaľ v priebehu realizácie projektu otec rodiny zomrel, čo sa odzrkadlilo na celkovej atmosfére v rodine. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie košu na bielizeň, riadov, žehliacej dosky a spotrebičov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jana J. (pre: Lea J.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Lea sa narodila predčasne. Prekonala silné krvácanie do mozgu, čo poznačilo jej ďalší vývoj. Od 9 mesiacov má Lea vedenú diagnózu s názvom detská mozgová obrna – kvadroparéza, postihnuté všetky končatiny, epilepsia, strabizmus , skolióza, encefalopatia – poškodenie mozgu následkom neokysličenia, mikrokrania. Vďaka finančnej podpore mohla absolvovať pobyt v rehabilitačnom centre Posibillitas v Piešťanoch. Lea tu dosiahla ďalšie posuny po motorickej stránke ako lepšie držanie tela a tiež zlepšenie po mentálnej stránke, snaží sa viac komunikovať. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie rehabilitačného pobytu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Helena B. (pre: Kveta B.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Príspevok umožnil dcére Kvete absolvovať 14 intenzívnych masáží, ktoré je pomohli uvoľniť stuhnuté a napäté svalstvo. Cieľom rehabilitačných masáží nie je posun v motorike alebo koordinácii pohybov, tak ako to je pri cvičení ale práve naopak vhodné uvoľnenie po jeho absolvovaní. Práve toto spojenie prinieslo nepochybne prospech, lebo dcérka netrpela svalovou horúčkou či prípadným kŕčom. V chrbtovej oblasti sa podarilo uvoľniť niekoľko stuhnutých fascií a zhlukov, ktoré bolo vidno už po absolvovaní 7 masáže. Finančné prostriedky boli použité na masáže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Pavol B. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Rodina sa v roku 2016 rozhodla prijať do svojej starostlivosti 4 súrodencov. V pestúnskej starostlivosti majú 13-ročného Tonka a 14 -ročnú Aničku. Za deťmi prichádzajú počas víkendov aj ich dvaja starší súrodenci 19-ročná Helenka a 17-ročný Tomáš. Snažia sa a prajú si tráviť spolu čo najviac času. V súčasnosti sa rozhodli realizovať prestavbu garáže a vytvoriť novú detskú izbu. V rámci projektu zakúpili postele i zdravotný matrac pre Tonka, čo ich obzvlášť teší, keďže má problémy s chrbticou. Projekt im pomohol práve v čase kedy sa učia vzájomne fungovať ako nová rodina. Finančné prostriedky boli použité na kúpu postelí a zdravotného matraca.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Eva S. (pre: Lucia P. a Klára B.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Dievčatá Lucia a Klárka sú u pani Evy v pestúnskej starostlivosti. Ich biologické mamy sa o dievčatá nemohli starať a tak postupne našli domov v pestúnskej rodine. U Lucii sa časom objavili zdravotné problémy. Absolvovala množstvo terapií a čakajú ju ďalšie. Vďaka finančnej podpore mohla Lucia absolvovať ďalšie rehabilitačné pobyty v Českej republike. Bude sa tak môcť ľahšie zaradiť medzi svojich rovesníkov. Každodenný život Lucii a jej pestúnskej mame uľahčí aj nový matrac. Domácu terapiu výrazne zlepšili rôzne rehabilitačné a balančné pomôcky, ktoré obe deti veľa využívajú. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie cestovných nákladov spojených s rehabilitáciami a na zakúpenie matracu a rehabilitačných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Magdaléna H. (pre: Maxim T.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Maxim má 7 rokov, trpí na diagnózu detská mozgová obrna DMO) a DandiWolker syndróm. Momentálne nerozpráva, jeho chôdza sa však vďaka rehabilitáciám postupne zlepšuje. Mama Magdaléna sa sama stará nielen o Maxima, ale aj o staršieho Alexa, ktorý rovnako trpí DMO, avšak ľahšou formou. S Maximom bol absolvovaný neurorehabilitačný pobyt v maďarskom meste Sopron. Bol to jeho druhý pobyt, ale už pri prvom boli viditeľné pozitívne zmeny. Maximko je viac vnímavejší, menej sliní, pobyty tohoto typu ho stále posúvajú vpred. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Monika Š. (pre: Ondrej L.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Ondrejko je 2 a pol ročné dieťa v pestúnskej starostlivosti, ešte nemá osvojené hygienické návyky a je plienkovaný. Vzhľadom na Ondrejkovu hypotóniu a ortopedické problémy bolo potrebné zabezpečiť ortopedické topánky. Z dôvodu hypotónie, oslabeného svalstva a chybného držania tela bola pre neho potrebná aj pravidelná rehabilitácia a terapia. Ondrejko absolvoval niekoľko hipoterapeutických stretnutí, ktoré boli prospešné pre zmiernenie jeho zdravotných problémov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ortopedických topánok, plienok a na uhradenie hipoterapie.
e) podpora vzdelávania 200 € Podporená organizácia: Gymnázium v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Debatný klub Gvarza využil finančnú podporu na projekt s názvom: Dôležitosť komunikácie v dobe technológií. Klub sa zapojil do Debatnej ligy, postúpil do finále medzi najlepšie tímy Slovenska a v rámci Debatiády získal Víťazný pohár sezóny 2017/2018. Klub je týmto turnajom opäť v hre, reprezentuje región, mesto Žilinu a učí mladých ľudí vzájomne sa rešpektovať, kriticky myslieť, komunikovať, argumentovať, hovoriť svoj názor. Vyrastajú budúce osobnosti verejného života. Finančné prostriedky boli použité na úhradu registračného poplatku súťaže.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre ZPM v Levoči v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre ZPM v Levoči podporuje činnosti vhodné pre rozvoj vzdelávania zrakovo postihnutej mládeže. Tým pomáha mladým ľudom s hendikepom vyučiť sa v určitých odboroch, aby sa následne mohli uplatniť v pracovnom procese. Zrakovo postihnutí študenti majú špecifické nároky na pomôcky. V rámci podporeného projektu bola pre nich zabezpečená rezačka a notebook, ktoré im výrazne uľahčia vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie notebooku a rezačky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 660 € Podporená organizácia: "Ľihoťania" v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Občianske združenie "Ľihoťania" vzniklo ako záujmové komunitné združenie rodákov a obyvateľov obce Lehota pod Vtáčnikom. Združenie sa rôznymi aktivitami snaží zachovať pamiatku pôvodnej starej dediny, aby zvyky, tradície a história mohli byť obohatením aj pre súčasné generácie. Cieľom podporeného projektu bolo osadenie informačných tabúľ, ktoré budú slúžiť samotným obyvateľom na vzdelávanie v oblasti miestnej histórie. Významný prínos má táto expozícia aj pre návštevníkov, ktorým pomôže vizualizovať miesta, ktoré navštívili. Finančné prostriedky boli použité na zaobstaranie informačných tabúľ.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Alia SK, občianske združenie v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. V rámci podporeného projektu bola vytvorená séria videí. V desiatich videách sú vysvetlené základné pravidlá posunkového jazyka. Forma online videa je vynikajúcim prostriedkom na vysvetľovanie posunkov hlavne pre rodičov, ktorí nemusia nikam cestovať a video si môžu opakovane pozerať aj ostatní členovia rodiny. Podporený projekt bol primárne určený pre rodiny, kde sa narodí dieťa so sluchovým postihnutím, ale svoje si tam nájde každý, kto sa o posunkový jazyk zaujíma. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie honorárov určených na realizáciu videa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená organizácia: Detský Domov Istebné v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Cieľom podporeného projektu bolo, pomôcť deťom z Detského domova Istebné, novými školskými pomôckami. Školské potreby deti väčšinou po sebe dedia a sú veľmi poničené a opotrebované, preto sa veľmi potešili novým pomôckam. Určené boli pre 55 detí na základnej a strednej škole. Využívať ich budú nielen počas prípravy na vyučovanie, ale aj počas voľnočasových aktivít. Finančný príspevok bol pre organizáciu veľkým prínosom. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie školských pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Zdena B. (pre: Rebecca B.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Stará mama, vdova na invalidnom dôchodku, má v osobnej starostlivosti 9 ročnú vnučku Rebeccu. Z dôchodku a príspevku na opatrovanie je pre nich veľmi ťažké pokryť ich mesačné náklady. Príjem, ktorý majú, nevykýva vždy ich potreby. Týmto príspevkom sa podarilo zakúpiť potreby pre Rebeccu a domácnosť, ktoré im veľmi pomohli v ťažšej životnej situácii. Išlo o veci, ktoré si nemohli doteraz dovoliť. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských pomôcok, oblečenia a potrieb do domácnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Silvia N. (pre: Dominika P.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Dominika je siedmačka, ktorá nerozpráva a nepočuje. Žije iba so starou mamou, pretože jej matka nedávno zomrela. Dominika býva na internáte špeciálnej základnej školy. Cieľom finančnej podpory bolo obidvom pomôcť v nepriaznivej životnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov za stravu a ubytovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Podporená fyzická osoba: Zuzana K.D. (pre: Martin A.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Cieľom podporeného projektu bolo nakúpenie školských pomôcok pre žiaka šiestej triedy Martina, ktorý žije v domácnosti iba so svojou babkou. Chlapec je skromný, tichý, nekonfliktný. Martin má špecifické vývinové poruchy učenia. Babka zo svojho dôchodku nie je schopná financovať domácnosť, oblečenie, topánky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie školských potrieb a pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Silvia V. (pre: Samuel S., Sebastián S. a Dominika S.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Cieľom podporeného projektu bolo poskytnutie sociálnej pomoci trom súrodencom. Rodina sa nachádza v ťažkej sociálnej a finančnej situácii. Všetci traja súrodenci sú na školskom internáte. Deti trpia poruchami pozornosti a špecifickými vývinovými poruchami učenia. V rámci finančnej podpory boli pre súrodencov zaobstarané školské potreby a pomôcky, ktoré môžu súrodenci využiť aj v priebehu ďalších školských rokov. Plnohodnotné vybavenie pomôže deťom dosahovať v škole lepšie výsledky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie školských potrieb a pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Ronald G. v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Pán Ronald sa o svoju mamu, ktorá ochorela na cukrovku a následne prišla o chodidlo a zrak, stará už 10 rokov 24 hodín denne. Starostlivosť je pre pána Ronalda aj psychicky náročná, keďže nemôže ísť navštíviť dcéru a vnučky žijúce pri Prahe. Predmetom finančnej podporybaa kúpa tabletu, prostredníctvom, ktorého sa veľmi zlepšila komunikácia v rosine. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tabletu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Podporená fyzická osoba: Beáta S. (pre: Marek B.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Marek je 14 ročný chlapec, ktorý má na základe svojich špecifických porúch učenia, ako dysgrafia a dyslexia, značné problémy s písaním a čítaním. Jeho rodina sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii. Vďaka finančnej podpore boli pre Mareka zabezpečené nové školské potreby a pomôcky, ako aj hygienické potreby. Mareka nové veci veľmi potešili a prekvapili. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie školských potrieb, pomôcok, hygienických potrieb a na uhradenie triedneho fondu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Podporená fyzická osoba: Jarmila C. (pre: Matej F. a Peter F.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Bratia Matej a Peter žijú len s matkou, ktorá nezvláda finančne zabezpečiť všetky potreby rodiny. Sociálne a finančné prostredie, v ktorom chlapci vyrastajú je veľmi nepriaznivé. Matka chlapcov má dlhy voči škole, ako aj voči internátu špeciálnej základnej školy, kde boli umiestnení. Vzhľadom na vzniknutý dlh vo výške okolo 500€, boli bratia z internátu vylúčení. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie dlhu za stravu a školský klub.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Monika H. (pre: Richard M.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Richard je syn rozvedených rodičov. Jeho situácia je veľmi nepriaznivá, pretože obaja rodičia sú závislí na alkohole a drogách. Riško sa striedavo pohybuje medzi dvoma rodinami, kde nie je vítaný a určite to vníma. Zajakáva sa, nevie poriadne čítať ani písať. Riško má 14 rokov, chodí však len do 6. triedy. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie podlžností voči škole za stravu a internát.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jana J. (pre: Matej J. a Mária J.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Rodina si Mateja osvojila pred štyrmi rokmi Mateja. Matej býva často chorý, rovnako ako jeho sestra Mária. Rodina vďaka finančnej podpore absolvovala pobyt v Šrobárovom diagnostickom ústave, kde boli deťom denne podávané lieky, realizované odbery a následné vyšetrenia, aby bol určený správny spôsob liečby a riešil sa daný respiračný problém. Obom deťom bola stanovená správna diagnóza a nastavená nová liečba. Jedno z detí onedlho absolvuje operáciu. Finančné prostriedky boli použité na liečbu, ubytovanie, diagnostiku a stravu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Janette V. (pre: Tamara V). v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Tamarka je 6 ročné, predčasne narodené dieťa. Bola jej diagnostikovaná detská mozgová obrna, quadruspastická diparéza, mentálna retardácia, kifóza. Finančná situácia rodiny je náročná a neumožňuje zakúpenie všetkých pomôcok, ktoré by Tamarke mohli v jej zdravotnom stave výrazne pomôcť, nakoľko sú v rodine ďalšie dve nezaopatrené deti. Vďaka finančnej podpore bola rodičom uľahčená starostlivosť o Tamarku. Finančne sme podporili kúpu terapeutického stolíku a krytov na kolesá vozíka. Rodičom sa vďaka rúčkam zjednodušila starostlivosť o ich dieťa. Tamarka tak môže viesť plno hodnotnejší život. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pomôcok na invalidný vozík.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jitka G. (pre: Sára D.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Sáru, 11 ročné dievča, prijala pani Jitka do pestúnskej starostlivosti. Sára má ortopedické problémy, zlé držanie tela, nosí bandáž chrbtice a jazda na koni je pre ňu veľmi prospešná aj zo zdravotného hľadiska. Vďaka finančnej podpore sa mohla v auguste 2017 zúčastniť jazdeckého tábora, ktorý bol zameraný na starostlivosť o kone a na zlepšenie jej jazdy na koni. Počas školského roka sa v jazde na koni zdokonaľovala počas jazdeckého kurzu. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie jazdeckého kurzu a táboru.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Lucia K. (pre: Kevin K.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. U Kevina sa vo veku 2 rokov spomalilo napredovanie a prestal postupne rozprávať. Po absolvovaní rady vyšetrení bol Kevinovi diagnostikovaný detský autizmus. Vďaka finančnej podpore sa zúčastnil intenzívnej ABA terapie, ktorá sa vykonávala denne predovšetkým v centre v Tomášove. Vďaka dennodennému tréningu si Kevin zvykol na terapeutku, začal byť sústredenejší, mal lepší očný kontakt, jeho koncentrácia na veci bola na zatiaľ najlepšej úrovni a snažil sa posunkovať. Začal sa hrať funkčnejšie a vydržal pri hre dlhšie. Finančné prostriedky boli použité na ABA terapiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Jana J. zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Daniel trpí viacnásobným telesným aj mentálnym postihnutím. Okrem iného mu diagnostikovali Perthesovu chorobu, ktorá je charakterizovaná zníženým prívodom krvi do hlavice stehnovej kosti, čo vedie k ischémii a avaskulárnej nekróze. Daniel trávi 3 - 6 mesiacov z každého roku v kúpeľoch, kde je hlavným cieľom pobytu podporovať a zlepšovať jeho samostatnú chôdzu. V kúpeľoch potrebuje sprievod, kvôli emocionálnej podpore a kvôli tomu, že trpí mentálnym postihnutím, ktoré si vyžaduje asistenciu. Vďaka finančnej podpore mohla Daniela sprevádzať na pobyte aj jeho mama. Rodina by si inak nemohla dovoliť tak dlhé liečenie. Danielova samostatná chôdza sa vďaka absolvovaniu liečenia zlepšila. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie liečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 636 € Podporená organizácia: CENTRUM PRE RODINU – PEZINOK v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Zámerom podporeného projektu bolo umožniť rodinám zo sociálne a finančne znevýhodneného prostredia zažiť blízkosť iných rodín, súčasne prežiť rôznorodé aktivity a program, ich včlenenie do komunity rodín, ale aj ich rekreáciu, uvoľnenie a oddych formou rodinného tábora. Rodiny zažili úplne prijatie, z pobytu si odniesli mnoho zážitkov, pochopenie a mohli tak načerpať pozitívnu energiu a podporu do ďalších dní bežného života. Samotné rodiny vyjadrili maximálnu spokojnosť. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie ubytovania a stravy pre rodičov a deti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 290 € Podporená fyzická osoba: Eva B. (pre: Patrik B.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Patrik má 11 rokov a diagnózu detská mozgová obrna v kombinácii s hyperaktivitou. Navštevuje 2x do týždňa špeciálnu školu, avšak akékoľvek učenie je veľmi sťažené práve hyperaktivitou. Je veľmi ťažké upútať jeho pozornosť a pre učiteľa aj mamu je to naozaj veľmi zložitá situácia. O Patrika sa stará mama Evka, bývajú v jednoizbovom byte. Vďaka finančnej podpore mu bol zakúpený bicykel, ktorý je upravený pre jeho potreby. Finančné prostriedky boli použité na kúpu bicykla.
e) podpora vzdelávania 660 € Podporená organizácia: Krajská knižnica v Žilina v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Podporený projekt bol určený pre žiakov špeciálnej ZŠ J.Vojtaššáka, ktorý pripravovali knihovníčky knižnice na podujatia o svete. Témou podujatí bolo poznávanie sveta interaktívnou formou prostredníctvom didaktických pomôcok a Montessori materiálu. Pri každom kontinente sa snažili cez knihy a príbehy, ktoré sa viazali k danému kontinentu, rozvíjať kompetencie znevýhodnených detí. Finančné prostriedky boli použité na didaktické pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 660 € Podporená organizácia: Hospic Milosrdných sestier v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Hospic svoju činnosť prevádzkuje od r. 2005 a jeho služby využíva mnoho ľudí z blízkeho, ale aj širšieho okolia trenčianskeho regiónu. Cieľom podporeného projektu bolo napomôcť zmierniť bolesť a utrpenie ľudí chorých na rakovinu, ktorých liečba nebola úspešná a nachádzajú sa v poslednej etape choroby, života. V hospici prebieha liečba bolesti hlavne pomocou liekov na tíšenie neznesiteľných bolesti. Vďaka finančnej podpore bolo možné zakúpiť potrebné množstvo liekov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie liekov na zníženie a tíšenie bolesti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Podporená fyzická osoba: Veronika M. (pre: Vanessa K.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Vanesska je 16 ročné dievča, ktoré sa narodilo predčasne. Má frustnú ataktickú formu detskej mozgovej obrny a súčasne poruchy sluchu na oboch stranách. Vďaka finančnej podpore bola pre Vanessku zabezpečená kompletná výbava školských a výtvarných pomôcok, vhodné prezuvky, školská taška, peračník, funkčné športové oblečenie na telesnú výchovu, ako i hygienický balíček. Všetky tieto veci sú pre Vanessku obrovským darom, ktorý jej pomôže zvládnuť celý školský rok bez toho, aby sa cítila iná ako ostatné deti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie školských potrieb, pomôcok a hygienického balíčka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Terézia G. (pre: Daniel G.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Daniel trpí Aspergerovým syndrómom. Má ťažkosti v kolektíve spolužiakov a je zväčša úzkostný. Rodina sa nachádza v zložitej finančnej situácii. Daniel má vďaka svojej diagnóze špeciálne požiadavky, ktoré nie je vždy ľahké matke, samo živiteľke splniť. Vďaka finančnej podpore boli Danielovi uhradené poplatky za internát a stravovanie na školský rok 2017/2018. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov za stravu a ubytovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Podporená fyzická osoba: Agáta Č. (pre: Marcel K. a Elenka K.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Marcel má narušenú komunikačnú schopnosť (dyslália) a ADHD. Elenka je krehké a úzkostné dievčatko, ktorej schopnosti sú znížené v dôsledku málo podnetného prostredia. Rodina žije vo veľmi skromných pomeroch, sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Súrodencom boli vďaka finančnej podpore zabezpečené školské potreby a pomôcky na vyučovanie a výtvarnú výchovu a pomohli im v celom školskom roku 2017/2018. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských potrieb a pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 660 € Podporená organizácia: Návrat, občianske združenie v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Združenie zorganizovalo víkendový pobyt pre náhradné rodiny, ktorého sa zúčastnilo 12 rodín so svojimi prijatými deťmi. Ide o deti v pestúnskej starostlivosti alebo adoptované. Témou víkendového pobytu bola "Životná história prijatých detí" a jej spracovanie. Náhradní rodičia sa okrem iného učili ako robiť s deťmi Knihy života, ako sa rozprávať o ich životnej histórii, o biologických rodičoch. Všetci si oddýchli, zabavili sa a obohatili sa o svoje skúsenosti náhradného rodičovstva. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Vladimír K. (pre: Ľubomíra K.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Ľubka je šikovné 14 ročné dievča, ktoré má veľa záľub, rado číta, učí sa nové veci. Vo veku 12 rokov jej bola diagnostikovaná skolióza chrbtice, ktorá sa v priebehu necelých troch rokov tak výrazne zhoršila, že jej bola odporučená 8-hodinová operácia chrbtice. Ľubka denne cvičí doma a v pravidelných intervaloch aj pod odborným dohľadom SM systém. Cvičenie SM systému Ľubke pomohlo zmierniť zakrivenie chrbtice. Na prvý pohľad už má rovnejší chrbát, vidia to predovšetkým jej rodičia. Najdôležitejší bol však ohlas od lekárov, ktorí skonštatovali, že vzhľadom na zmiernenie zakrivenia predišli operácii chrbtice. Finančné prostriedky boli použité na cvičenie SM systému.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Mária B. (pre: Adrián G.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Rodina prijala do pestúnskej starostlivosti päťročného Adriána. Napriek tomu, že Aďo trpí zdravotnými ťažkosťami ako krivá chrbtica, deformita kostrče a dýchacie ťažkosti, je pohybovo veľmi nadaný. Vďaka finančnej podpore mu bola zakúpená posteľ a tiež kvalitný matrac. Nová posteľ spolu s novým matracom pomohla Adriánovi pri predchádzaní zdravotných ťažkostí s chrbticou, zlého držania tela a deformáciou kostrče. Kvalitnejší matrac navyše umožňuje Aďovi lepší spánok.Finančné prostriedky boli použité na uhradenie postele a matracu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Aleš R.v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Aleš je mladý chlapec, ktorý je po úraze. Padol z rebríka a zostal ochrnutý na celú spodnú časť tela: parapareza dolných končatín. Jeho chôdza je možná iba za pomoci špeciálnych dláh a s pomocou barly resp. na dlhšie trasy musí použiť invalidný vozík. Šport mu veľmi pomáha žiť aktívne a zlepšovať fyzickú a psychickú kondíciu. Vďaka finančnej podpore mu bolo zakúpené športové oblečenie a prilba na bicykel. Finančné prostriedky boli použité na športovú výbavu na špeciálne upravený bicykel.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 660 € Podporená organizácia: Academia Istropolitana Nova v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Podporili sme 4. ročník malého multižánrového festivalu Umenie a víno Svetový Jur. Organizátorovi sa podarilo zrealizovať podujatie s cieľom zvýšiť povedomie o kultúrnych zaujímavostiach mesta a zároveň spropagovať stáročnú kvalitnú vinohradnícku a vinársku tradíciu typickú pre daný región. Zrealizované boli 4 koncerty, 8 výstav, tri divadelné predstavenia a jedna filmová projekcia. Novými aktivitami boli: komentovaná prehliadka vybraných renesančných pamiatok, mestská hra určená deťom a miniatúrny medzinárodný gastrotrh v zložení národností zastúpených v Jure v súčasnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup plátien, farieb, inštalačného materiálu, štetcov a na tlač informačných materiálov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Karolína D. (pre: Denis D.) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Denis je 8 ročný chlapec, ktorý sa narodil predčasne. Má viacero zdravotných problémov: ADHD a pridružené problémy ako poruchy učenia zistené počas školskej dochádzky. Absolvoval pravidelne 2x do mesiaca biofeedback sedenia a 2x v tom istom mesiaci aj kraniosakrálnu terapiu. Pomocou terapií je jeho mozog viac stimulovaný pre základné ľudské potreby. Finančné prostriedky boli použité na kraniosakrálnu terapiu, muzikoterapiu a biofeedback.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Podporená fyzická osoba: Linda K. (pre: Samuel .) v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Samko sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Má autistické črty, býva nesvoj pri väčšom kolektíve, alebo v parku kde je veľa detí. Matka sa o neho stará sama, otec od nich odišiel. Samko už má 8 rokov, pravidelne cvičí, chodí na logopédiu a ku psychológovi. Vďaka finančnej podpore tento rok absolvoval rehabilitácie metódou Bobath, oxygenoterapiu a stimulačné masáže na pobyte v Neurin Šamorín. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
e) podpora vzdelávania 660 € Podporená organizácia: Slovak Fashion Council v zamestnaneckom grantovom programe Siemens. Podporili sme Letnú Akadémiu Módy, ide o denný tábor. Prostredníctvom tvorby kolekcie sú účastníci podporení spolu komunikovať. Móda je tu nástrojom inklúzie, komunikácie, ukazovateľom možnosti profesijného uplatnenia, remesla a podobne. Vďaka pripraveným aktivitám, sa deti počujúce a nepočujúce prepojili v komunikácii. Na konci akadémie, po 5 dňoch sa počujúce deti predháňali v slovách a znakoch, ktoré sa naučili. Zároveň vytvorili kolekciu 46 kusov modelov. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie materiálu.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená organizácia: Vysokoškolské združenie Cesta v otvorenom grantovom programe Siemens. Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave má za cieľ asistovať študentom v ich snahe žiť život v plnosti. Poskytnuté finančné prostriedky boli využité na zakúpenie nového digestora do kuchynky, čím bolo skvalitnené prostredie v ktorom sa študenti pohybujú. Vysokoškolské združenie Cesta navštevujú denne stovky študentov, ktorí tam trávia voľný čas, absolvujú rôzne prednášky, duchovné aktivity, trávia čas spolu, čo im pomáha v ich procese vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na nákup digestora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Podporená organizácia: Klub Vojenskej Histórie Laugarício v otvorenom grantovom programe Siemens. Klub Vojenskej Histórie Laugarício vzniklo za účelom udržania kultúrnych, historických hodnôt v oblasti vojenskej histórie a historických vozidiel. V r. 2017 organizácia zorganizovala 5.ročník Tankových dní Laugarício. Cieľom podporeného projektu je priblíženie histórie širokej verejnosti. Podujatie sa uskutočnilo 28.6. - 2.7. 2017 a bolo úspešné, o čom svedčí účasť 15 000 divákov. Obľúbenosť podujatia potvrdilo aj 1000 účastníkov tankových dní a vyše 200 kusov techniky, ktorá bola na podujatí prítomná. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie technického zabezpečenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 819,89 € Podporená organizácia: Nadácia matka - dieťa v otvorenom grantovom programe Siemens. Finančne sme podporili kúpu kardiotokografického monitoru sa sleduje bezprostredný stav plodu v maternici pred a počas pôrodu. Na základe záznamu z prístroja je možné určiť riziko ohrozenia plodu a rozhodnúť sa pre ďalší liečebný postup, resp. vedenie pôrodu. Fetálny monitor je v súčasnosti plne funkčný a je umiestnený na pôrodnej sále I. gynekologicko - pôrodníckej kliniky LFUK v Bratislave. Prístroj je v dennej, takmer nepretržitej prevádzke. Neutrálna elektróda je podložka pod pacientku, ktorá zabezpečuje izoláciu pacientky počas monitorovania elektrickými zariadeniami, alebo počas operácie. Prístroj je taktiež plne využívaný pre potreby 1. gynekologicko - pôrodníckej kliniky. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie fetálneho monitoru a ako príspevok na zakúpenie neutrálnej elektródy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podporená fyzická osoba: Regina B. v otvorenom grantovom programe Siemens. Pani Regina je 56-ročná vdova. Pracuje ako kaderníčka, živnostníčka. Kvôli zdravotným problémom, ktoré ju trápili už vyše 6 mesiacov, sa dostala do ťažkej situácie. Od júna do decembra 2017 strávila veľa času v nemocnici. Pani Regina má dve študujúce deti. Peniaze jej veľmi pomohli preklenúť ťažké životné obdobie a zabezpečiť potrebné veci k bežnému fungovaniu rodiny. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, drogérie, benzínu a splátky leasingu a telefónu.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená fyzická osoba: Martin H. v otvorenom grantovom programe Siemens. Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži Siemens Young Generation Award 2017. Po ukončení stredoškolského štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená fyzická osoba: Ján Š. v otvorenom grantovom programe Siemens. Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži Siemens Young Generation Award 2017. Po ukončení stredoškolského štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
b) podpora a rozvoj športu 300 € Podporená organizácia: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb základná odborová organizácia pri FN Nitra v otvorenom grantovom programe Siemens. Branno - športové hry sú pravidelnou športovou akciou a tradíciou, ktorej 46. ročník sa konal 14.9.2017 v areáli Kaštieľa Mojmírovce. Na podporenom podujatí sa stretáva zdravotnícky, sociálny a nezdravotnícky personál prihlásených sociálnych zariadení a inštitúcii pôsobiacich v rezorte zdravotníctva na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie tričiek pre 208 účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Podporená organizácia: HC TATRAN STUPAVA v otvorenom grantovom programe Siemens. Cieľom podporeného projektu Tatranček Minihádzaná bolo zamerať sa na rozvoj športu na školách s cieľom vychovávať nové talenty pre hádzanú, vytvárať u detí vzťah k športu a motivovať ich k čo najlepším výkonom. Podporené aktivity: Minihandball školská liga a Playminihandball, ponúkli pre deti čo najviac zápasov, kde mohli uplatniť hádzanársku kreativitu a radosť z hry. Projekt v r. 2017 pripravil pre detí veľa nových zážitkov, ktoré im určite zostanú v pamäti. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie Zdravotníctvo pre každého v otvorenom grantovom programe Siemens. Občianske združenie vzniklo s cieľom zlepšovať podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci podporeného projektu sa uskutočnil kurz komunikácie s pacientom a kurz komunikácie s rodičom pacienta. Prednášajúci sa venoval otázkam a témam ako GDPR, alebo európska direktíva týkajúca sa ireverzibilných zákrokov u pacientov s nevyjasneným pohlavím. Právnik upozorňoval na riziká takýchto zákrokov. Poslucháči využili možnosť klásť otázky ohľadom liečby takýchto pacientov. Finančné prostriedky boli použité na kurz komunikačnej politiky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Podporená organizácia: Nefromed, Občianske združenie v otvorenom grantovom programe Siemens. Vďaka podporenému projektu bolo uskutočnené meranie respirácie mitochondrií v trombocytoch. Toto meranie sa robí okamžite po odobratí krvi. Ostatné extrakcie sa spracovali, postupne sa merali a vyhodnotili V rámci finančnej podpory bolo vyšetrených 61 pacientov a zdravých dobrovoľníkov a celkovo sa uskutočnilo 510 meraní a extrakcií. Po úspešnom zakončení projektu budú výsledky štúdie publikované v zahraničných odborných časopisoch a prednášané na kongresoch. Finančné prostriedky boli použité na materiálové a technické zabezpečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie Vagus v otvorenom grantovom programe Siemens. Občianske združenie projektom Voláme SOS! reálne volalo o pomoc smerom k verejnosti a donorom. Zásadný finančný výpadok organizácie mohol pozastaviť odbornú pomoc ľuďom bez domova na projektoch Streetwork - terénna sociálna práca. Projekte Domec - nízkoprahové denné a integračné centrum. Finančnou podporou sa podarilo udržať fungovanie a počas najchladnejšieho obdobia poskytlo služby pre ľudí bez domova. Finančné prostriedky boli použité na mzdy terénnych pracovníkov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Podporená organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR v otvorenom grantovom programe Siemens. Finančne sme podporili projekt aby sa v priestoroch Strojníckej fakulty STU zišli študenti Letnej školy eko-inovátorov. Ide o podujatie zamerané na budovanie zručností študentov, inovátorov a začínajúcich podnikateľov s cieľom podporiť novú generáciu eko-inovátorov. Okrem workshopov pripravovali účastníci svoj nápad a prezentácie na Final pitch. Absolvovali aj pitch training s investičnými manažérmi. Predstavili projekty: aplikácia AppCycle , ktorá pomáha recyklovať, Chiary: projekt ručnej výroby prac. zošitov, Zdravoprodukt: samo udržateľná výroba ovocných kaší, IQ-logy: poradenstvo k zero waste, Smart Machines: projekt táborov pre deti, projekt úsporného bývania a projekt zameraný na rekultiváciu pôdy. Výhercom sa stal účastník zo Srbska s nápadom využitia organického odpadu z výroby kaší. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, cestovné, občerstvenie, mzdové náklady, kancelárske potreby a cenu do Final Pitch.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Podporená organizácia: Nadácia matka - dieťa v otvorenom grantovom programe Siemens. Nadácia matka - dieťa bola založená pracovníkmi I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB za účelom skvalitňovania liečebno-preventívnych služieb, materiálno-technického vybavenia a zvyšovania odbornej úrovne personálu kliniky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu pôrodnej stoličky, ktorá umožní na pôrodnici Antolská vytvoriť podmienky spĺňajúce požiadavky rodičky na rodinnú imunitu a minimálne zásahy zdravotníckeho personálu do priebehu pôrodu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Podporená organizácia: VETERÁN KLUB TATRA 141 v otvorenom grantovom programe Siemens. Názov klubu nesie symbol prvého vozidla, ktoré stálo pri jeho zrode, bola to Tatra 141. Počas svojej existencie klub zrekonštruoval ďalšie historické úžitkové vozidlá značky Tatra. Podporeným projektom bol jednodňový mestský pretek v Bratislave, ktorý sa stáva tradíciou a každoročne je vhodným oživením pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Na Hviezdoslavovom námestí sa zišli desiatky vzácnych vozidiel, medzi ktorými boli ako základným pilierom úžitkové vozidlá zn. Tatra. Tento ročník pretekalo 102 registrovaných vozidiel, ktorých trasa viedla z námestia okolo bratislavského hradu, cez Devín až do cieľa na Kolibe, kde sa konala aj výstava historických vozidiel. Finančné prostriedky boli použité na štartovaciu rampu.
e) podpora vzdelávania 2 861,98 € Podporená organizácia: Slovenská technická univerzita v Bratislave v otvorenom grantovom programe Siemens. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky na Strojníckej fakulte v Bratislave vďaka finančnej podpore zakúpil priemyselný robot KUKA KR3 R540 s najnovším riadiacim systémom KR C4, ktorý aktívne podporuje Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Vytvorené boli súbory didaktívnych cvičení pre študentov, ktoré boli úspešne nasadené do bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Jedná sa o prvý priemyselný robot daného typu na tomto ústave a tým pádom je aj zlepšenie študijného procesu na úplne novej vyššej profesionálnej úrovni. Finančné prostriedky boli použité na nákup priemyselného robota.
b) podpora a rozvoj športu 1 075,19 € Podporená fyzická osoba: Peter M. v otvorenom grantovom programe CBA. Peter M. v dňoch 31. 07. do 07. 08. 2017 mal príležitosť reprezentovať Slovensko na BISFed 2017 Seville World Open, v Seville v Španielsku. Peter je už 14 rokov reprezentant v bocci. Na takomto významnom podujatí sa zúčastnil po prvý krát.Finančné prostriedky boli použité na štartovné náklady na turnaj.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Podporená organizácia: Nadácia Križovatky v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Projekt je zameraný na vybavenie lôžok novorodencom a dojčiat monitormi dychu. Monitori boli darované Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Kúpou monitoru dychu sme zabezpečili ochranu novonarodeným deťom a chránili ich pred syndrómom náhleho úmrtia dojčiat.Finančné prostriedky boli použité na kúpu monitoru dychu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporili sme 5. ročník výstavy textile Art of Today, ktorá sa konala v Danubiana Mulensteen Art Musem v Bratislave. Tento ročník nadväzoval na predchádzajúce ročníky s cieľom propagovať tvorbu výtvarníkov tvoriacich rôznymi technikami z rôznych krajín Európy. Textile Art of Today je jediným projektom svojho druhu v rámci Európskej únie a putuje po krajinách V4. Diela sú súčasťou hry, v ktorej návštevník pomocou virtuálnej reality môže vstúpiť do umeleckých objektov a pohybovať sa v nich. Finančné prostriedky boli použité na preklady a tlmočenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Podporená organizácia: Občianske združenie Na hrane v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Vecnou náplňou podporeného projektu občianskeho združenia Na hrane bola montáž workout preliezačky. Po úvodnej demontáži predošlej drevenej workout preliezačky nainštalovali novú oceľovú preliezačku na posilňovanie. Montáž preliezačky je čiastkovým cieľom komplexnejšej rekonštrukcie a zmien realizovaných združením. Finančné prostriedky boli použité na osadenie workout preliezačky na posilňovanie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Podporená organizácia: Centrum architektúry, občianske združenie v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bola realizácia lesnej sauny v Spišskom Hrhove. Pri jej tvorbe sa spojilo združenie architektiek Woven, združenie Centrum architektúry, ktoré propaguje kvalitnú architektúru a združenie Čierne diery, ktoré sa venuje technickým pamiatkam najmä v zabudnutých regiónoch Slovenska. Spolu s miestnou komunitou vytvorili tradičným spôsobom voľne dostupný objekt prírodnej sauny, ktorá by mala do obce pritiahnuť nových návštevníkov.Finančné prostriedky boli použité na kúpu polykarbonátu a príslušenstva.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená fyzická osoba: Pavel Dvořák v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporili sme vydanie knihy s názvom: Stopy dávnej minulosti 8, Smrť sultána Sulejmana od Pavla Dvořáka. Kniha je súčasťou veľmi rozsiahleho cyklu Dejiny Slovenska v príbehoch, ktorý vychádza od roku 2002. Cyklus chronologicky rozpráva o dejinách Slovenska od najstarších čias (od neandertálskych ľudí) až do súčasnosti. Ôsmy zväzok spracováva dejiny Slovenska v čase osmanských vojen, deviaty, ktorý vyšiel v roku 2018, dejiny Slovenska v čase stavovských povstaní. Finančné prostriedky boli použité na sadzbu a grafickú úpravu textov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Galéria mesta Bratislavy v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporili sme výstavu k vydanej knihe o Karlovi Ferchovi. Kniha vyšla v septembri 2018 a podarilo sa ju privítať v Zichyho paláci. Konferencia ako aj prednáška pre verejnosť sa uskutočnila v decembri 2018 a mala dobré ohlasy. Rovnako v decembri bola v priestoroch Slovenského inštitútu otvorená výstava s 25 dielami Karla Fecha, ktorá trvala do 28. 2. 2018. Finančné prostriedky boli použité na kúpu rámov a fotografické rožky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podporená organizácia: Horský internetový klub v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporený projekt bol zameraný na vydanie spomienkovej publikácie autorov Alojz Halás, Juraj Zaťko: „Zimný hrebeň Tatier. Úplné prelezenie zimného hrebeňa Vysokých Tatier – 1974“. Publikácia má 96 stranách textu popisujúceho prechod pohoria v hrebeňových a údolných podmienkach. Publikácia obsahuje celkovo 11 farebných máp, 11 čiernobielych fotografií a 19 farebných fotografií. Publikácia obsahuje aj plánovanú prílohu o vtedajšom horolezeckom výstroji a slovníček horolezeckých slangových výrazov. Publikácia bola vytlačená v počte 500 výtlačkov. Finančné prostriedky boli použité na tlač publikácie.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Podporená organizácia: Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo uspokojiť záujmy a potreby členov športového klubu a hlavne mládeže v oblasti telesnej kultúry. Tiež vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. Zámerom podporeného projektu bola kúpa nových bránok so sieťou a šuštiakových búnd pre mužstvo dorastu. Veci slúžia k lepšiemu športovému výkonu, nakoľko sú motiváciou pre deti. Ročník 2018 bol pre lúčanský futbal úspešný, nakoľko družstvá dosahujú pozoruhodné úspechy. Finančné prostriedky boli použité na nákup futbalových brán so sieťou a šuštiakových búnd.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Podporená organizácia: Hexadron, občianske združenie v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo uskutočniť nahrávku piesne „Zdravas, Kráľovná rodiny“. Skladba bola nahratá v slovenskej aj latinskej verzii textu a bude ju tak možné v budúcnosti zdieľať aj v zahraničí. Projekt bol realizovaný v súčinnosti a koordinácii so štúdiom Lux Communication v Bratislave, so zborom Salve Regina farnosti Teplická v Bratislave a s prizvanými klasickými hudobníkmi (sláčikový kvartet). Finančný dar bol zabezpečený na honoráre orchestra zboru a prenájom nahrávacieho štúdia.
f) ochrana ľudských práv 844,17 € Podporená organizácia: UP-DOWN SYNDROM, občianske združenie v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Zámerom podporeného projektu bol vznik celovečerného dokumentárneho filmu o dievčatku s Donovým syndrómom – Niečo viac. Film zobrazuje situácie, výpovede a momenty, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s DS. Cieľom projektu bolo poskytnúť tento film mladým rodinám, ktorým sa narodilo dieťa s takýmto postihnutím, či rôznym vzdelávacím zariadeniam, aby sa zvýšilo povedomie o tejto problematike širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na prípravu, scenár, strih a dramaturgiu videí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Podporená organizácia: Občianske združenie Milan Štefánik v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporili sme koncert – deň pre mentálne a zdravotne postihnuté deti, ktorý sa uskutočnil v stredu 28. novembra 2018 v Dome kultúry v obci Štós. Išlo v poradí o 2. ročník benefičného podujatia Veľa lásky, ktoré zorganizovalo OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých v spolupráci s obcou Štós. Pre 300 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 24 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z východného Slovenska a Košického samosprávneho kraja. Hlavnou myšlienkou celej akcie bola integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti i odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými.Finančné prostriedky boli použité na prenájom zvukovej a svetelnej techniky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Podporená organizácia: Občianske združenie Fantázia detí v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Za poskytnuté finančné prostriedky vyčarovali Vianoce 176 deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín. V období od 27. 12. – 5. 1. 2018 sa konal Vianočný detský tábor v obci Radava. Prvý deň 27. 12. 2018 slávnostne otvorili Vianočný detský tábor. Začalo sa Štedrou večerou, následne sa prešlo k samotnému rozdávaniu darčekov. Darčeky nie sú náplasťou riešenia problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú detí, no samotná akcia, tábor, má úžasné dopady na cieľovú skupinu, s ktorou združenie pracuje viac než 14 rokov. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Podporená organizácia: Občianske združenie Hrad Uhrovec v otvorenom grantovom programe NF Baumit.V týždenných intervaloch prebiehal v teréne na hrade Uhrovec reštaurátorský prieskum, ktorý sme finančne podporili. Reštaurátor a architekt postupne mapovali, popisovali, zakresľovali a vytvárali fotodokumentáciu ako podklady pre reštaurovanie kamenných prvkov hradu. Výstupy sa zaznamenávali do textového a obrazového dokumentu. Zaznamenali rôzne prvky, ich datovanie, poškodenie, umiestnenie, označenie a zakreslil sa ich aktuálny stav. Finančné prostriedky boli použité na zameranie architektonických prvkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Truc sphérique, občianske združenie v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporený projekt sa týkal dokončenia rekonštrukcie fasády prístavby Novej synagógy, kde má od roku 2019 zázemie kultúrne centrum. Poslednou chýbajúcou časťou rekonštrukcie bola fasáda objektu. Keďže nejde o pamiatkovú chránenú časť, na rozdiel od synagógy mohli použiť štandardné stavebné materiály. V priebehu novembra 2018 vyrovnali a zateplili steny zo všetkých strán 15cm polystyrénom a do prvých mrazov stihli aj položiť vrstvu omietky – lepidlo a sieťku. Finančné prostriedky boli použité na komplexné dokončenie fasády.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie Vagus v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporený projekt „Housing Cverna - koniec bezdomovectva“ sa snaží zabezpečovať bezdomovcom lepší život, dáva im druhú šancu a poskytuje čisté skromné priestory, aby sa opäť postavili na vlastné nohy. Vďaka „streche nad hlavou“ sa môžu klienti zaoberať dôležitejšími oblasťami ako zaobstarávaním ubytovania. Cieľom podporeného projektu bolo zrealizovať osadenie vane a nákup ostatného potrebného sanitárneho zariadenia. Finančný dar bol preto použitý na nákup sanitárneho vybavenia pre dvoch klientov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podporená organizácia: Občianske združenie Stará jedáleň v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Zámerom podporeného projektu bolo pokračovať v rekonštrukčných prácach budovy Starej jedálne. V období september – december 2018 pokračovali rekonštrukčné práce na budove podľa harmonogramu, a to vrátane budovania sietí a kabeláže pre elektroinštaláciu a vzduchotechniku v priestoroch centra vyúčtované faktúrou dodávateľa ARETA PRO. Finančné prostriedky boli použité na káblový materiál pre elektroinštaláciu a vzduchotechniku od firmy ARETA PRO a jeho osadenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie Imobilio v otvorenom grantovom programe NF Baumit.Za poskytnuté finančné prostriedky zakúpili a prepravili protišmykové nástupnice dlažby na schodisku v priestoroch OZ Imobilio. Spoločne s dobrovoľníkmi nástupnice za odbornej asistencie osadili na schodiskových stupňoch. Nalepeniu protišmykových dlaždíc predchádzala úprava nástupníc. Následne odrezali časti obkladu a použili ich ako schodiskový sokel. Dobrovoľníci opravili maľovku v priestoroch schodiska a doplnili silikátový tmel v spojoch s PVC podlahou.Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie Domino v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporili sme OZ Domino, ktoré v spolupráci so Saleziánmi vybudovali ihrisko s umelou trávou a bežeckú dráhu v objekte bývalej drevárskej školy na Pavlovičovej ulici v Bratislave. Futbalový klub, ktorý má 450 členov, bude dané ihrisko využívať dennodenne, no rovnako bude slúžiť aj širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu betónu na múr okolo ihriska.
e) podpora vzdelávania 500 € Podporená organizácia: Občianske združenie Kampino plus v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Podporili sme vybudovanie knižnice a zakúpenie nových knižných titulov pre 50 klientov Domova sociálnych služieb KAMPINO v Bratislave. Nové zaujímavé knihy ich pozitívne motivovali k aktívnemu aj pasívnemu čítaniu kníh.Finančné prostriedky boli použité na nákup nábytku do knižnice.
e) podpora vzdelávania 597,3 € Podporená organizácia: Občianske združenie Cor v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Vďaka podporenému projektu boli zakúpené hudobné nástroje pre detský a mládežnícky spevokol pri farskom kostole vo Zvolene na Sekieri. Mladí hudobníci sa stretávajú pravidelne dvakrát do týždňa na skúškach. Často potešia svojím spevom príbuzných, známych i osamelých ľudí na sídlisku. Možnosťou zakúpenia kvalitných hudobných nástrojov bude kvalita spevokolu vyššia, vyššia bude aj motivácia pre deti a mládež viac na sebe pracovať, skúšať a namáhať sa. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Podporená organizácia: Maltezska pomoc Slovensko v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo poskytnúť praktickú pomoc ľuďom bez domova pomocou pravidelného výdaja teplej polievky a čaju v zimných mesiacoch roku 2018. Výdaj polievky sa uskutočňoval každú stredu na Špitálskej ul. pri kláštore rehole sv. Alžbety. Približne 80 – 100 ľudí, ktorí si zvykli na takýto výdaj, chodilo pravidelne. Pre organizátorov bol projekt veľmi úspešný a budú ho určite realizovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu a zabezpečenie stravy – teplej polievky a čaju.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Trnka n.o. v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Cieľom podporenej mobilnej galérie obrazov pre nevidiacich je sprístupnenie kultúry nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom audio komentárov a 3D tlačených objektov. Z podporeného projektu bol v 3D vytlačený reliéf obrazu s názvom: Matka od Mikuláša Galandu a k nemu bol pripravený audiokomentár. Pri popise obrazu v audiokomentári je možné nevidiacim ľudom umožniť stretnúť sa s interpretovaným umeleckým dielom spôsobom, ktorý je asociatívne pre nich určený.Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie, tlač 3D obrazu, a príprava a nahranie audiokomentára.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Podporená organizácia: Česko Slovenská futbalová akadémia v otvorenom grantovom programe NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo, aby deti z Česko-slovenskej futbalovej akadémie absolvovali sústredenie a mali športovú výstroj rovnakého charakteru a farby, a tak mohli spoločne zápasiť. Sústredenie pomohlo deťom po športovej/fyzickej stránke, ako aj výchovnej. Trávili viac času ako kolektív, čo napomáhalo k vzájomnému rešpektu a zdravému súpereniu. Nová športová výbava taktiež dopomohla k skvalitneniu tréningového procesu. Finančné prostriedky boli použité na športovú výbavu a poplatok na ubytovanie a stravu na sústredení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Združenie na záchranu Lietavského hradu v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Združenie na záchranu Lietavského hradu úspešne spravuje už 19. rok národnú kultúrnu pamiatku Lietavský hrad. Projekt záchrany tohto kultúrneho dedičstva je založený na princípe dobrovoľníctva. Každým rokom združenie odstraňuje havarijný stav pamiatky a postupne aj jeho časti obnovuje. V roku 2018 sme finančne podporili obnovu komunikačného mosta zo stredného do horného hradu. Náročný zásah je rozplánovaný na 4 roky. V rámci podporeného projektu obnovili archeologicky objavený a poškodený základ mostného piliera. Po zrealizovaní tejto úvodnej etapy bude možné v roku 2019 vybudovať samotný drevený pilier na pevný kamenný základ.Finančný príspevok bol použitý na murárske a lešenárske práce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Podporená organizácia: Modrá sova, občianske združenie v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo informovať komunitu v Stupave o konkrétnych spôsoboch, ktorými je možné znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu vo svojom okolí. Pripravili sériu workshopov, na ktorých sa účastníci naučili, ako jednoduchými krokmi a spôsobmi prispieť v rámci svojej domácnosti k znižovaniu odpadov. Na stretnutiach vytvorili priestor pre zdieľanie skúseností medzi rodinami aj medzi generáciami.Finančný príspevok bol použitý na kúpu materiálu a kúpu kníh.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Podporená organizácia: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre už od roku 2010 v spolupráci s vlastníkom pamiatky a rímskokatolíckou farnosťou Modra úspešne realizuje celkovú obnovu Kostola sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Po 8-ročnej intenzívnej práci na kostole je dnes takmer dokončená obnova reštaurátorskými prácami. Pri vstupe do modranského cintorína je situované barokové pieskovcové súsošie Golgota z 18. storočia, ktoré v júni roku 2017 vplyvom krátkej veternej smršte poškodili polámané konáre okolostojacej lipy, zrútili centrálny kríž so sochou Ukrižovaného Krista a Márie Magdalény. Po podpore projektu vybrali reštaurátora, zabezpečili prevoz súsošia do reštaurátorského ateliéru. Postup obnovy bol realizovaný podľa schváleného reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie pod štátnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Finančný príspevok bol použitý na reštaurátorské práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Mestské divadlo ACTORES ROŽŇAVA v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo skultúrniť priestory okolo Mestského divadla ACTORES v Rožňave. Priestory boli dlhodobo nevyužívané. V spolupráci s aktívnymi občanmi Rožňavy do týchto priestorov opäť vniesli život, upratali ich a inštaláciou Info Art Vagóna ho naozaj ozvláštnili. Zrekonštruovaný starý vagón sa stal ústredným prvkom priestoru pred budovou divadla v Rožňave.Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu, farieb, lakov a betónového podstavca.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Podporená organizácia: Klub pribylinských turistov a lyžiarov v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Podporený projekt sa zameriaval na obnovu makety tajchu, ktorá slúžila na testovanie funkčnosti najväčšej prehrádzky lesnej bystriny na Slovensku, nachádzajúcej sa v Račkovej doline. Maketa bola vybudovaná podľa projektu prof. Skatulu v roku 1935 za účelom zadržiavania vysokých vodných stavov, ktoré spôsobovali povodne. Súčasťou obnovy makety bolo vybudovanie oddychovej zóny s informačnou tabuľou, ktorá bude slúžiť turistom i miestnym občanom na strávenie príjemných chvíľ v lone Račkovej doliny. Tiež informuje o účele a histórii tajchu a prehrádzaní lesných bystrín. Ďalším cieľom podporeného projektu bolo vybudovanie chodníka k prírodnej studničke, jej znovu oživenie, vyčistenie a úprava jej okolia za účelom zatraktívnenia tejto časti doliny. Uskutočnila sa stavba drevených lavíc cez lesné bystriny aj so zábradlím. Oddychová zóna bola vytvorená osadením nového altánku. Finančný príspevok bol použitý na nákup altánku a materiál na úpravu terénu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Podporená organizácia: MČ KE Džungľa v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo vysadiť spoločnú mandalu priateľstva z kvetov s obyvateľmi a návštevníkmi komunitného centra KE Džungľa. Kvetinovú mandalu budú celoročne upravovať a vysádzať podľa obdobia kvitnutia rastlín, nakoľko ide o priestor vedúci ku komunitnému centru. Tiež tu osadili dve lavičky tak, aby sa tu mohli občania združovať. Upravený chodník vysadili bylinkami a kvetmi za účelom nielen skrášlenia prostredia, ale aj výuky občanov a detí k poznávaniu rastlinných druhov a bylín. V rámci vlastného tvorenia a aktivít vytvorili kvetináče, ktoré osadili kvetmi. Priestor vytvorený a osadený vlastnými rukami pod vedením komunitných pracovníkov si budú obyvatelia vážiť a zveľaďovať.Finančný príspevok bol použitý na nákup lavičiek, rastlín, drevín, zeminy, materiálu na kreatívnu tvorbu či grafické spracovanie mapy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Podporená organizácia: Občianske združenie ZAŽIAR v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Realizáciou podporeného projektu bolo vysadiť liečivé bylinky v sade parku, ktoré slúžia prioritne do školských jedální základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Druhým cieľom bolo prostredníctvom výsadby doplniť estetickosť sadu a zvýrazniť okraje chodníkov. Tretím cieľom bolo prilákanie včiel a hmyzu do sadu, ktoré pomôžu k zvýšeniu opeľovania ovocných stromov v sade. Termín realizácie vyšiel na týždeň dobrovoľníctva, vďaka čomu sa dobrovoľníci zapojení do projektu naučili, ako sa sadí, kedy je čas zberu, spoznali význam liečivých byliniek a hlavne sa naučili ich rozoznávať. Finančný príspevok bol použitý na nákup liečivých byliniek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Podporená organizácia: Mestské kultúrne stredisko v Revucej v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Podporený projekt mal za cieľ vytvoriť priestor pre revúckych výtvarníkov a zároveň vytvoriť informačný priestor pre kultúrne podujatia v meste. Zámerom podporeného projektu bolo umeleckou formou prinášať obyvateľom mesta informácie o kultúrnom dianí v meste. Samotný projekt predstavoval osadenie konštrukcie na exteriér budovy Mestského kultúrneho strediska pre plátno o rozmere približne 15 m2, zakúpenie farieb, štetcov a maliarskych potrieb. Začiatok realizácie sa uskutočnil 7. 9. 2018. Ohlasy na tento počin sú pozitívne zo strany výtvarného klubu aj verejnosti. Základný cieľ bol splnený, ale v dlhodobom horizonte bude projekt pokračovať. Finančný príspevok bol použitý na nákup farieb a výtvarných pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Podporená organizácia: Komunitná nadácia Liptov v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Cieľom podporenej aktivity bola obnova existujúceho, no veľmi zanedbaného priestranstva Belianskeho lesoparku v Liptovskom Hrádku. Realizáciou sa podarilo naplniť tri stanovené ciele. Skrášlil sa priestor zanedbaných miest pravidelnými dobrovoľnými brigádami, vytvoril sa priestor pre relax pre rodiny, domácich aj návštevníkov, vytvorila sa „ekoučebňa“ na výučbu lesnej pedagogiky v teréne. Vďaka finančnému príspevku vyrobili 7 ks informačných tabúľ a zrealizovali údržbu za pomoci približne 280 dobrovoľníkov počas 850 dobrovoľníckych hodín. Finančný príspevok bol použitý na zhotovenie drevených konštrukcií na informačné tabule.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Podporená organizácia: Združenie Slatinka v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. V rámci podporeného projektu „Jabloňová aleja do Slatinky“ miestni dobrovoľníci vysadili stromy tradičných odrôd jabloní popri prístupovej ceste do dedinky a pripravili komunitné akcie pre pôvodných obyvateľov, ich potomkov aj novousadlíkov na získanie „jablkových“ receptov aj historických fotografií. O význame ovocných stromov a histórii Slatinky sa dozvedeli aj deti zo škôl vo Zvolene a verejnosť cez workshop o starostlivosti o ovocné stromy v krajine. Výstupom projektu je aktuálne cca 1 km alej stromov na kraji kosených lúk a cesty, ale najmä nové kontakty a vzťahy v komunite, ktorá bola kedysi určená na zánik kvôli pripravovanej priehrade, ale vďaka ľuďom chce žiť naďalej dobrý život v svojej dedine. Finančný príspevok bol použitý na potrebné náradie a ochranné prostriedky, občerstvenie a propagáciu k stretnutiam a drevené koly, ktoré boli vysadené okolo stromov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 576,99 € Podporená fyzická osoba: Gréta Nemethová v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Zámerom podporeného projektu bolo vybudovať medzi zástavku s osadenými lavičkami, stromami, rastlinami na polceste medzi náučným chodníkom v Ižkovciach cestou na Bešiansky polder. Na tomto mieste je možné si odpočinúť. Lavičky sa umiestnili tak, aby bol priamy pohľad na lesy, bočné pohľady na zelené polia, bočný a zadný pohľad na pasúce sa koníky, ovce. Ranč je veľkým lákadlom nielen pre obyvateľov. Finančný príspevok bol použitý na kúpu lavičiek, šľapákov, dopravu, drevený kvetináč a ružu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Podporená organizácia: Občianske združenie SLNKOTVOR v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Zámerom podporeného projektu bolo obnoviť školskú záhradu a vytvoriť z nej prírodnú ekoučebňu nielen pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj širokú verejnosť – domáce obyvateľstvo, kúpeľných hostí, návštevníkov obce a turistov prichádzajúcich do Chočských vrchov. Záhrada má strategickú polohu – nachádza sa cca 5 minút chôdze od známych kúpeľov, ktoré ročne navštívi cca 14 000 hostí. V tesnej blízkosti sú 2 prírodné skvosty: Národná prírodná pamiatka Lúčanský vodopád a prírodná pamiatka Lúčanské travertíny. Vďaka podporenému projektu sa podarilo vybudovať včelín, zrealizoval sa celoročný včelársky krúžok pre žiakov ZŠ aj MŠ, kúpili sa 4 nové včelie úle, zorganizovalo sa 6 zážitkových včelích exkurzií a 3 divadelné predstavenia „(Za)Chráňme včely“, ktoré si prišlo pozrieť 500 ľudí.Finančný príspevok bol použitý na materiál na stavbu včelína.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 678,84 € Podporená fyzická osoba: Mgr. Tatiana Cárová, PhD. v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Cieľom podporeného projektu bolo jednoduchou úpravou bez architektonických zásahov zmeniť účel a možnosti využitia priestoru pred budovou Karloveskej knižnice. Pomocou troch lavičiek a troch kvetináčov vytvorili priestor na organizovanie susedských aktivít ako susedské burzy a iné komunitné stretnutia. Prostredníctvom spoločnej revitalizácie a skrášlenia verejného priestranstva pred miestnou knižnicou sa udržiavala komunita susedov. Susedskej burzy sa zúčastnilo 14 predajcov a 100 kupujúcich.Finančný príspevok bol použitý na kúpu lavíc, kvetináčov a stojanov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Podporená organizácia: Občianske združenie Tvorivá dielna v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Podporený projekt nadväzoval na prácu s komunitou v prostredí Výmenníka Štítová v Košiciach, spolupracujúcimi dobrovoľníkmi, tvorcami, umelcami, partnerskými organizáciami a galériami z iných miest či občianskymi združeniami. Cieľom podpory bolo vytvorenie živej záhrady a skalky, nejakej oázy zelene medzi panelákmi s využitím priestoru pri Výmenníku Štítová Košice. Zároveň vytvorili kultúrny bod v Košiciach, zameraný na výtvarnú činnosť a aktivity, nakoľko sa jedná o umelecké spracovanie a doladenie priestoru aj výtvormi účastníkov dielní a podujatí. Finančný príspevok bol použitý na pomôcky na prácu, nákup zeminy, tvorivý materiál, skladací nábytok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Podporená organizácia: Naše Zálesíčko v grantovom programe s názvom: Tu sa nám páči tu chceme žiť, NF Baumit. Zámerom podporeného projektu bolo na konečnej autobusov na brehu Malého Dunaja vybudovať modernú „smart“ zastávku autobusov. Zastávka je súčasťou riešenia projektu KORZO ZÁLESIE – REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA MALÉHO DUNAJA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. Cieľom podpory bolo vytvorenie rekreačného zázemia v obci Zálesie v nadväznosti na atraktivity Malého Dunaja, ktorý v Zálesí výrazne vstupuje aj do intravilánu dediny. Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu a drevovýrobu.
Spolu 83 009,36 €