Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 1 023€ 966€ 0€
07
518
Ostatné služby
297€ 305€ 1 224€ 1 358€ 9 208€ 84 448€ 76 800€ 194 237€
08
521
Mzdové náklady
0€ 5 754€ 6 000€ 8 800€ 14 400€ 16 268€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 2 025€ 2 112€ 3 098€ 5 069€ 5 726€
11
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 33€ 36€ 53€ 86€ 97€
15
538
Ostatné dane a poplatky
33€ 0€ 136€ 12 000€ 1 293€ 195€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
218€ 112€ 44€ 98€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 374€
19
544
Úroky
2 656€ 2 842€ 3 107€ 4 908€ 4 908€ 2 650€
24
549
Iné ostatné náklady
133€ 224€ 218€ 170€ 145€ 13 977€ 189€ 339€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
2 870€ 2 865€ 3 445€ 3 460€ 3 485€ 6 222€ 8 998€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 956€ 6 236€ 8 245€ 17 820€ 26 448€ 132 368€ 107 801€ 216 862€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 1€ 1€ 1€
58
649
Iné ostatné výnosy
401€ 0€ 0€ 11 666€ 0€ 12€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 5 137€ 9 800€ 19 800€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2 656€ 2 842€ 3 107€ 4 908€ 4 908€ 2 650€ 16 000€ 162 991€
70
664
Prijaté členské príspevky
8 760€ 7 606€ 4 287€ 17 337€ 23 125€ 23 692€ 32 729€ 12 476€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
11 817€ 10 448€ 7 394€ 22 245€ 28 033€ 43 146€ 58 530€ 195 280€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 861€ 4 212€ -850€ 4 425€ 1 585€ -89 223€ -49 271€ -21 582€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 861€ 4 212€ -850€ 4 425€ 1 585€ -89 223€ -49 272€ -21 582€