Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 286 € 73 762 € 230 958 € 58 910 € 93 427 €
02
502
Spotreba energie
52 €
03
504
Predaný tovar
4 886 €
04
511
Opravy a udržiavanie
0 € 3 314 € 4 886 € 5 021 € 2 166 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 447 € 2 237 € 4 482 € 1 224 € 2 724 €
07
518
Ostatné služby
37 713 € 841 156 € 2 202 741 € 1 337 513 € 385 514 €
08
521
Mzdové náklady
8 086 € 1 019 € 1 579 € 5 296 € 1 943 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 724 € 288 € 133 € 466 € 97 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 € 509 € 2 807 € 166 € 88 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0 € 15 € 25 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
0 € 67 € 45 € 66 € 100 €
20
545
Kurzové straty
0 € 4 €
22
547
Osobitné náklady
1 049 088 €
23
548
Manká a škody
3 € 417 €
24
549
Iné ostatné náklady
201 € 597 € 26 632 € 816 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 715 € 11 009 € 11 688 € 11 688 € 6 156 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 468 €
27
553
Predané cenné papiere
1 959 473 € 78 682 €
28
554
Predaný materiál
0 € 115 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 115 313 € 934 560 € 2 489 976 € 3 380 642 € 571 368 €
Výnosy
51
642
Ostatné pokuty a penále
66 €
53
644
Úroky
0 € 3 € 59 € 41 €
58
649
Iné ostatné výnosy
4 € 1 611 € 44 197 € 0 € 0 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 1 800 € 1 929 195 €
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 929 195 € 80 000 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
0 € 225 €
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
25 524 € 1 318 €
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
10 856 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
53 €
73
691
Dotácie
1 138 211 € 1 138 211 € 3 502 704 € 806 705 € 806 705 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 138 215 € 1 141 850 € 3 546 954 € 2 761 549 € 898 920 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
22 902 € 207 290 € 1 060 978 € -619 093 € 327 552 €
76
591
Daň z príjmov
1 € 286 € 10 € 4 861 € 258 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
22 901 € 207 003 € 1 060 968 € -623 954 € 327 294 €