Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 490 304 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 20 rokov. Podpora projektov súvisiacich s týmto účelom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 106 298,74 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" - špeciálne pomôcky a vybavenie, rekonštrukcia WC, vzdelávanie zamestnancov a prevádzkovanie fungujúceho centra v Seredi. Rekonštrukcia (práca a materiál), vybavenie a zariadenie vlastnej nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako druhá prevádzka.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 895,56 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - fotografické, zvukárske, osvetľovacie, propagačné, grafické, tlačiarenské, webové a iné služby, materiál. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 603 498,3 €