Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 191 379 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 25 rokov. Podpora projektov súvisiacich s týmto účelom, doména.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 264,75 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" a "BIBKO Therapy Center" - vybavenie, zariadenie, práce s tým súvisiace, pomôcky, správny poplatok, pracovná inzercia a režijné náklady súvisiace s prevádzkou.
Spolu 200 643,75 €