Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana TIP [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
49 769 € 4 178 €
05
512
Cestovné
83 € 0 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
57 284 € 26 283 €
07
518
Ostatné služby
1 162 055 € 907 416 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
91 € 1 045 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
57 € 0 €
19
544
Úroky
16 777 € 1 006 €
24
549
Iné ostatné náklady
363 € 175 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500 € 167 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 286 979 € 940 270 €
Výnosy
53
644
Úroky
1 € 1 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
98 900 € 389 100 €
70
664
Prijaté členské príspevky
18 025 € 28 261 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
116 926 € 417 362 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-1 170 053 € -522 908 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-1 170 053 € -522 908 €