Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Kia Motors Slovakia

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 979 098€ 1 668 790€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 144€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 979 098€ 1 668 646€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0€ 314€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 979 098€ 1 668 332€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
92€ 75€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
92€ 75€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 979 190€ 1 668 865€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
423 200€ 7 405€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 638€ 6 638€
063
 
Základné imanie
(411))
6 638€ 6 638€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
42 567€ -823€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
373 995€ 1 590€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 808€ 2 755€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 050€ 600€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 050€ 600€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
28€ 80€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
28€ 80€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 729€ 2 075€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
468€ 109€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
707€ 1 072€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
459€ 713€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
95€ 181€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 553 182€ 1 658 705€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
48€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
1 553 134€ 1 658 705€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 979 190€ 1 668 865€