Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
63 094€ 56 814€ 53 984€ 60 147€ 72 997€ 77 186€
02
501
Spotreba materiálu
47 600€ 42 056€ 39 973€ 44 692€ 56 788€ 59 544€
03
502
Spotreba energie
15 495€ 14 757€ 14 011€ 15 456€ 16 209€ 17 642€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
20 939€ 24 387€ 18 909€ 18 570€ 20 151€ 17 628€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 575€ 344€ 702€ 474€ 171€
10
518
Ostatné služby
20 939€ 23 812€ 18 566€ 17 868€ 19 676€ 17 458€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
322 158€ 272 930€ 255 617€ 239 917€ 224 786€ 210 364€
12
521
Mzdové náklady
234 413€ 198 055€ 188 266€ 176 740€ 165 064€ 154 770€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
79 944€ 67 879€ 64 363€ 60 712€ 56 686€ 53 131€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 800€ 6 996€ 2 988€ 2 464€ 3 037€ 2 463€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
815€ 823€ 823€ 803€ 821€ 802€
20
538
Ostatné dane a poplatky
815€ 823€ 823€ 803€ 821€ 802€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 364€ 654€ 555€ 577€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 10€ 0€ 25€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 364€ 644€ 555€ 552€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
8 128€ 6 988€ 6 946€ 7 308€ 13 476€ 13 514€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 128€ 6 988€ 6 946€ 7 308€ 13 476€ 13 476€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
411€ 412€ 369€ 350€ 355€ 559€
47
568
Ostatné finančné náklady
411€ 412€ 369€ 350€ 355€ 559€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
61 460€ 69 729€ 32 808€ 31 236€ 31 448€ 23 679€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
60 964€ 68 481€ 31 078€ 30 748€ 30 937€ 23 414€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
495€ 1 248€ 1 730€ 488€ 512€ 265€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
477 004€ 432 447€ 370 112€ 358 886€ 364 612€ 343 733€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
52 436€ 66 889€ 61 645€ 60 956€ 57 589€ 49 523€
67
602
Tržby z predaja služieb
52 436€ 66 889€ 61 645€ 60 956€ 57 589€ 49 523€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
41€ 1 706€ 1 599€ 2 896€ 4 973€ 265€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
41€ 1 706€ 1 599€ 2 896€ 4 973€ 265€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 11€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 11€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
411 511€ 363 593€ 304 840€ 296 400€ 299 325€ 276 977€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
384 295€ 349 707€ 290 260€ 281 889€ 277 966€ 252 773€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 128€ 6 988€ 6 946€ 7 308€ 13 476€ 13 476€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 088€ 6 898€ 7 634€ 7 203€ 7 883€ 6 728€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
463 988€ 432 187€ 368 084€ 360 253€ 361 926€ 326 777€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-13 017€ -260€ -2 028€ 1 367€ -2 685€ -16 956€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-13 017€ -260€ -2 028€ 1 367€ -2 685€ -16 958€