Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
18 882€ 120 709€ 106 505€
02
502
Spotreba energie
4 280€ 2 915€ 931€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 575€ 7 310€ 2 264€
05
512
Cestovné
342€ 1 446€ 1 658€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 578€ 45 856€ 5 508€
07
518
Ostatné služby
1 213 827€ 2 281 192€ 644 407€
08
521
Mzdové náklady
70 466€ 166 134€ 41 230€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
23 174€ 53 960€ 12 515€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 908€ 6 246€ 1 355€
15
538
Ostatné dane a poplatky
170€ 3 106€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
535€
17
542
Ostatné pokuty a penále
58 812€ 150€ 0€
19
544
Úroky
147 297€ 51 651€ 5 705€
22
547
Osobitné náklady
0€ 24 103€ 10 251€
24
549
Iné ostatné náklady
2 520€ 1 578€ 245€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 992€ 11 504€ 1 511€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 10 000€ 12 000€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 564 358€ 2 787 860€ 846 085€
Výnosy
55
646
Prijaté dary
170 003€ 11 273€ 1 200€
58
649
Iné ostatné výnosy
10 880€ 1 261€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
222 225€ 197 783€ 22 121€
70
664
Prijaté členské príspevky
239 807€ 120 657€ 60 168€
73
691
Dotácie
1 592 427€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 235 342€ 330 974€ 83 489€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
670 984€ -2 456 886€ -762 596€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
670 984€ -2 456 886€ -762 596€