Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
18 882 € 120 709 € 106 505 €
02
502
Spotreba energie
4 280 € 2 915 € 931 €
04
511
Opravy a udržiavanie
2 575 € 7 310 € 2 264 €
05
512
Cestovné
342 € 1 446 € 1 658 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 578 € 45 856 € 5 508 €
07
518
Ostatné služby
1 213 827 € 2 281 192 € 644 407 €
08
521
Mzdové náklady
70 466 € 166 134 € 41 230 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
23 174 € 53 960 € 12 515 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 908 € 6 246 € 1 355 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
170 € 3 106 € 0 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
535 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
58 812 € 150 € 0 €
19
544
Úroky
147 297 € 51 651 € 5 705 €
22
547
Osobitné náklady
0 € 24 103 € 10 251 €
24
549
Iné ostatné náklady
2 520 € 1 578 € 245 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 992 € 11 504 € 1 511 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0 € 10 000 € 12 000 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 564 358 € 2 787 860 € 846 085 €
Výnosy
55
646
Prijaté dary
170 003 € 11 273 € 1 200 €
58
649
Iné ostatné výnosy
10 880 € 1 261 € 0 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
222 225 € 197 783 € 22 121 €
70
664
Prijaté členské príspevky
239 807 € 120 657 € 60 168 €
73
691
Dotácie
1 592 427 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 235 342 € 330 974 € 83 489 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
670 984 € -2 456 886 € -762 596 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
670 984 € -2 456 886 € -762 596 €