Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kultúrne centrum Liptovský Ján

2020 - 2015
2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Celková zadlžženost
83,1 % 102,0 % 114,7 % 25,4 % 423,8 % N/A
Ukazovatele zadlženosti
Dlhová služba
N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Úverová zaťaženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Náklady
Podiel spotrebovaných nákupov na celkových nákladoch
N/A
Podiel služieb na celkových nákladoch
N/A
Podiel osobných nákladov na celkových nákladoch
N/A
Podiel daní a poplatkov na celkových nákladoch
N/A
Podiel ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na celkových nákladoch
N/A N/A N/A N/A
Podiel odpisov, rezerv a opravných položiek na celkových nákladoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel finančných nákladov na celkových nákladoch
N/A N/A
Podiel mimoriadných nákladov na celkových nákladoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel nákladov na transfery a odvodu príjmov na celkových nákladoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel nákladov z podnikateľskej činnosti na celkových nákladoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Výnosy
Podiel tržieb na celkových výnosoch
N/A
Podiel zmeny zásob na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel aktivácie na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel daňových, colných a poplatkových výnosov na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel ostatných výnosov na celkových výnosoch
N/A N/A
Podiel rezerv a opravných položiek na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel finančných výnosov na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel mimoriadnych výnosov na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel dotácie na celkových výnosoch
N/A
Podiel výnosov z podnikateľskej činnosti na celkových výnosoch
N/A N/A N/A N/A N/A