Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kultúrne centrum Liptovský Ján

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 147 € 9 043 € 429 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 147 € 9 043 € 429 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 147 € 9 043 € 429 € 0 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
555 € 173 € 121 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 592 € 8 870 € 308 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 147 € 9 043 € 429 € 0 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-462 € 6 742 € -1 390 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-462 € 6 742 € -1 390 € 0 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 742 € -1 390 € 0 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-7 204 € 8 132 € -1 390 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 609 € 2 301 € 1 820 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
3 609 € 2 301 € 1 820 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
36 € 81 € 81 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 424 € 1 210 € 1 040 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 956 € 857 € 627 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
193 € 154 € 72 €