Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kultúrne centrum Liptovský Ján

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
11 745 € 14 984 € 4 093 € 0 €
02
501
Spotreba materiálu
2 606 € 2 304 € 1 333 €
03
502
Spotreba energie
9 140 € 12 680 € 2 760 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 134 € 2 417 € 2 705 € 0 €
07
511
Opravy a udržiavanie
90 € 0 €
10
518
Ostatné služby
2 044 € 2 417 € 2 705 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
30 660 € 21 770 € 9 630 € 0 €
12
521
Mzdové náklady
20 350 € 14 078 € 5 710 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 147 € 6 319 € 3 020 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 163 € 1 373 € 900 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
14 € 22 € 72 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 € 22 € 72 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
15 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
15 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
74 € 135 € 56 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
74 € 135 € 56 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
44 627 € 39 328 € 16 571 € 0 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 580 € 2 499 € 1 181 € 0 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 580 € 2 499 € 1 181 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
400 € 1 762 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
400 € 1 762 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
33 443 € 43 200 € 14 000 € 0 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
33 443 € 43 200 € 14 000 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
37 423 € 47 461 € 15 181 € 0 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-7 204 € 8 132 € -1 390 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-7 204 € 8 132 € -1 390 € 0 €