Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
105 946€ 120 113€ 124 180€ 113 575€ 115 750€ 120 124€ 47 677€
02
501
Spotreba materiálu
87 042€ 93 381€ 105 290€ 95 301€ 81 740€ 72 143€ 28 478€
03
502
Spotreba energie
18 905€ 26 732€ 18 889€ 18 274€ 34 010€ 47 981€ 19 199€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
43 841€ 94 589€ 48 386€ 43 706€ 60 953€ 28 108€ 4 782€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 589€ 70 871€ 17 562€ 11 767€ 32 942€ 3 207€ 2 349€
08
512
Cestovné
395€ 1 302€ 1 320€ 1 253€ 1 687€ 1 944€ 335€
10
518
Ostatné služby
9 857€ 22 416€ 29 505€ 30 687€ 26 323€ 22 957€ 2 097€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
765 467€ 692 813€ 597 411€ 551 216€ 644 732€ 648 056€ 221 374€
12
521
Mzdové náklady
559 066€ 492 655€ 421 720€ 390 294€ 443 314€ 455 762€ 166 779€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
184 468€ 174 109€ 150 634€ 138 752€ 155 956€ 160 354€ 44 444€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 813€ 6 189€ 4 828€ 5 172€ 5 859€ 6 687€ 1 961€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 120€ 19 861€ 20 228€ 16 998€ 39 603€ 25 252€ 8 102€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 88€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
56€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
56€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7€ 77€ 9€ 15€ 64€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 77€ 9€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 15€ 64€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
29 203€ 28 481€ 28 070€ 28 055€ 24 033€ 49 325€ 7 753€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 203€ 28 481€ 28 070€ 28 055€ 24 033€ 49 325€ 7 753€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 717€ 1 669€ 1 638€ 1 575€ 1 503€ 1 754€ 890€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 717€ 1 669€ 1 638€ 1 575€ 1 503€ 1 754€ 890€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
35 181€ 37 641€ 44 438€ 36 724€ 64 090€ 35 994€ 46€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
35 181€ 37 641€ 44 438€ 36 724€ 64 090€ 35 994€ 46€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
981 355€ 975 313€ 844 178€ 774 929€ 911 070€ 883 377€ 282 585€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
70 420€ 89 911€ 75 142€ 72 491€ 79 408€ 68 761€ 28 367€
67
602
Tržby z predaja služieb
70 420€ 89 911€ 75 142€ 72 491€ 79 408€ 68 761€ 28 367€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 136€ 11 719€ 36 360€ 13 153€ 1 510€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 136€ 11 719€ 36 360€ 13 153€ 1 510€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1€
102
662
Úroky
0€ 0€ 1€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
916 008€ 881 063€ 749 595€ 709 367€ 796 911€ 798 267€ 269 536€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
269 788€ 281 074€ 269 857€ 261 340€ 287 192€ 224 043€ 24 908€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 194€ 7 592€ 7 354€ 9 501€ 6 207€ 5 404€ 991€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
617 789€ 563 799€ 451 198€ 418 972€ 482 954€ 524 624€ 236 784€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 725€ 18 725€ 18 552€ 16 384€ 18 389€ 42 026€ 6 130€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
342€ 7 703€ 314€ 1 000€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 170€ 2 170€ 2 320€ 2 170€ 2 170€ 2 170€ 723€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
987 563€ 970 974€ 824 737€ 793 577€ 912 678€ 880 182€ 299 414€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
6 208€ -4 338€ -19 442€ 18 648€ 1 608€ -3 195€ 16 829€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 208€ -4 338€ -19 442€ 18 648€ 1 608€ -3 195€ 16 829€