Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia ADELI

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
15 974 € 319 €
03
504
Predaný tovar
2 512 € 1 407 €
05
512
Cestovné
3 087 € 0 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
5 807 € 0 €
07
518
Ostatné služby
53 976 € 869 €
08
521
Mzdové náklady
50 027 € 0 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
17 547 € 0 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 043 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
331 € 0 €
20
545
Kurzové straty
26 € 0 €
24
549
Iné ostatné náklady
457 € 132 €
30
556
Tvorba fondov
9 198 € 8 281 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
101 182 € 18 759 €
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
179 569 € 0 €
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
4 338 € 236 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
445 074 € 30 002 €
Výnosy
41
604
Tržby za predaný tovar
13 147 € 21 818 €
53
644
Úroky
6 € 1 €
54
645
Kurzové zisky
2 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
4 241 € 247 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
235 546 € 38 298 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
41 999 € 4 784 €
70
664
Prijaté členské príspevky
1 780 € 0 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
179 569 € 0 €
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
9 198 € 8 281 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
485 489 € 73 429 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
40 415 € 43 427 €
76
591
Daň z príjmov
2 235 € 4 425 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
38 180 € 39 002 €