Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 150 771€ 2 221 750€ 915 746€ 1 373 824€ 6 640€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
204€ 204€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
204€ 204€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 650€ 11 609€ 287€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 204€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4 650€ 11 609€ 83€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 145 917€ 2 209 938€ 915 458€ 1 373 824€ 6 640€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
19€ 49€ 37€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 145 898€ 2 209 889€ 915 421€ 1 373 824€ 6 640€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
88€ 92€ 80€ 50€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
88€ 92€ 80€ 50€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 150 859€ 2 221 842€ 915 826€ 1 373 873€ 6 640€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
5 638€ 5 638€ 5 638€ 5 638€ 6 638€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
063
 
Základné imanie (411)
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 000€ -1 000€ -1 000€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
0€ 0€ 0€ -1 000€ 0€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
101 000€ 15 102€ 1 002€ 6 002€ 2€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
100 000€ 14 102€ 2€ 5 002€ 2€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
100 000€ 14 100€ 0€ 5 000€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 2€ 2€ 2€ 2€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
2 044 221€ 2 201 102€ 909 186€ 1 362 233€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
2 044 221€ 2 201 102€ 909 186€ 1 362 233€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 150 859€ 2 221 842€ 915 826€ 1 373 873€ 6 640€