Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 546€ 2 267€ 2 890€ 2 549€ 3 950€ 24 017€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 533€ 1 533€ 1 733€ 1 590€ 3 952€ 21 988€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 069€ 1 069€ 1 069€ 1 080€ 3 645€ 16 481€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 307€ 307€ 307€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
52€ 52€ 52€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
412€ 412€ 612€ 202€ 0€ 5 200€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 013€ 734€ 1 157€ 959€ -2€ 2 029€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1€ 1€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 012€ 733€ 1 157€ 959€ -2€ 2 029€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
123€ 126€ 71€ 111€ 112€ 602€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
123€ 126€ 71€ 111€ 112€ 602€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 669€ 2 393€ 2 962€ 2 661€ 4 062€ 24 619€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-135 247€ -133 827€ -135 606€ -135 191€ -132 545€ -174 548€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-133 827€ -135 606€ -135 191€ -132 491€ -150 457€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-1 420€ 1 778€ -414€ -2 701€ 17 912€ -174 548€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
137 916€ 136 220€ 138 567€ 137 852€ 136 607€ 199 167€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 740€ 840€ 900€ 700€ 900€ 8 715€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 8 715€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 740€ 840€ 900€ 700€ 900€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 90 000€ 90 537€ 90 513€ 416€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 537€ 513€ 416€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 90 000€ 90 000€ 90 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
98 576€ 105 300€ 47 667€ 46 615€ 45 193€ 190 036€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 576€ 15 300€ 47 667€ 45 521€ 44 646€ 176 399€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 688€ 344€ 7 164€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 393€ 197€ 4 250€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 13€ 6€ 1 077€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
90 000€ 90 000€ 0€ 1 146€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
37 600€ 30 080€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
37 600€ 30 080€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 669€ 2 393€ 2 962€ 2 661€ 4 062€ 24 619€