Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 884€ 2 579€ 2 546€ 2 267€ 2 890€ 2 549€ 3 950€ 24 017€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 069€ 1 121€ 1 533€ 1 533€ 1 733€ 1 590€ 3 952€ 21 988€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 069€ 1 069€ 1 069€ 1 069€ 1 069€ 1 080€ 3 645€ 16 481€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 307€ 307€ 307€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 52€ 52€ 52€ 52€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 412€ 412€ 612€ 202€ 0€ 5 200€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
815€ 1 458€ 1 013€ 734€ 1 157€ 959€ -2€ 2 029€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1€ 1€ 1€ 1€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
814€ 1 457€ 1 012€ 733€ 1 157€ 959€ -2€ 2 029€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
230€ 16€ 123€ 126€ 71€ 111€ 112€ 602€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 16€ 123€ 126€ 71€ 111€ 112€ 602€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
230€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 114€ 2 594€ 2 669€ 2 393€ 2 962€ 2 661€ 4 062€ 24 619€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-136 662€ -135 486€ -135 247€ -133 827€ -135 606€ -135 191€ -132 545€ -174 548€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-135 486€ -135 247€ -133 827€ -135 606€ -135 191€ -132 491€ -150 457€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-1 177€ -238€ -1 420€ 1 778€ -414€ -2 701€ 17 912€ -174 548€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
138 776€ 138 080€ 137 916€ 136 220€ 138 567€ 137 852€ 136 607€ 199 167€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 000€ 1 000€ 1 740€ 840€ 900€ 700€ 900€ 8 715€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 8 715€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 000€ 1 000€ 1 740€ 840€ 900€ 700€ 900€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€ 90 000€ 90 537€ 90 513€ 416€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 537€ 513€ 416€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 90 000€ 90 000€ 90 000€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
100 176€ 99 480€ 98 576€ 105 300€ 47 667€ 46 615€ 45 193€ 190 036€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
10 176€ 9 480€ 8 576€ 15 300€ 47 667€ 45 521€ 44 646€ 176 399€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 688€ 344€ 7 164€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 393€ 197€ 4 250€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 13€ 6€ 1 077€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 0€ 1 146€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
37 600€ 37 600€ 37 600€ 30 080€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
37 600€ 37 600€ 37 600€ 30 080€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 114€ 2 594€ 2 669€ 2 393€ 2 962€ 2 661€ 4 062€ 24 619€