Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 549€ 42 402€
02
502
Spotreba energie
0€ 307€
07
518
Ostatné služby
10 215€ 9 156€ 10 233€ 17 140€ 48 844€ 201 637€ 926 040€
08
521
Mzdové náklady
0€ 1 758€ 4 361€ 20 123€ 73 628€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 273€ 1 535€ 5 386€ 25 117€
11
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 9€ 85€ 97€ 416€
15
538
Ostatné dane a poplatky
80€ 80€ 0€ 12€ 0€ 104€ 17 668€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
7€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 85€ 0€ 37 611€ 70€
19
544
Úroky
3 988€ 3 977€ 9 340€ 900€ 4 538€ 1 891€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 1€
24
549
Iné ostatné náklady
121€ 135€ 191€ 233€ 232€ 381€ 44€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 3 634€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
14 411€ 13 348€ 19 764€ 20 410€ 63 228€ 268 088€ 1 085 385€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
3 150€ 3 150€ 9 247€ 900€ 4 538€ 44 812€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 546€ 198€ 36€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 2 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
8 588€ 8 500€ 11 124€ 16 635€ 50 024€ 236 270€ 901 602€
70
664
Prijaté členské príspevky
2 435€ 278€ 1 172€ 1 915€ 5 768€ 4 883€ 6 734€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
14 173€ 11 928€ 21 543€ 19 995€ 60 528€ 286 000€ 910 837€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-238€ -1 420€ 1 778€ -414€ -2 701€ 17 912€ -174 548€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-238€ -1 420€ 1 778€ -414€ -2 701€ 17 912€ -174 548€