Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
15 172€ 6 248€ 17 557€ 14 700€ 14 685€ 11 746€ 36 133€ 23 793€ 55 327€
04
511
Opravy a udržiavanie
894€ 842€ 976€ 493€ 2 104€ 547€ 9 781€ 18 036€ 360€
05
512
Cestovné
11 312€ 20 195€ 556€ 3 386€ 16 079€ 8 929€ 8 146€ 4 285€ 1 183€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 206€ 3 104€ 1 207€ 1 720€ 3 126€ 3 244€ 8 744€ 1 574€ 681€
07
518
Ostatné služby
91 148€ 81 218€ 81 354€ 75 877€ 56 529€ 74 774€ 106 277€ 98 888€ 28 124€
08
521
Mzdové náklady
920 654€ 828 410€ 787 510€ 653 147€ 591 258€ 510 518€ 432 536€ 391 587€ 101 424€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
314 437€ 283 187€ 269 528€ 219 364€ 201 035€ 172 484€ 142 880€ 127 252€ 33 615€
11
527
Zákonné sociálne náklady
31 062€ 27 064€ 22 890€ 17 162€ 16 334€ 14 065€ 12 679€ 16 453€ 3 552€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 399€ 1 324€ 1 427€ 20€ 80€ 40€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
59€ 57€ 56€ 55€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
6 789€ 7 151€ 3 302€ 2 940€ 2 477€ 6 150€ 3 301€ 560€ 191€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 7 052€ 20 000€ 0€ 0€ 60€ 5€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 170€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 15€ 52€ 49€ 6€ 1€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 16 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
9 239€ 1 089€ 17 403€ 959€ 393€ 216€ 178€ 238€ 20€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 662€ 7 662€ 13 287€ 20 057€ 13 497€ 5 400€ 2 340€ 855€ 63€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
21 516 116€ 19 604 005€ 26 729 240€ 17 986 255€ 21 060 990€ 18 880 053€ 14 084 051€ 14 203 833€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
22 930 149€ 20 871 571€ 27 953 345€ 19 032 678€ 21 978 659€ 19 688 191€ 14 847 107€ 14 887 528€ 0€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
87 511€ 115 289€ 213 161€ 72 906€ 127 574€ 104 225€ 94 027€ 153 353€ 300€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 731€ 653€ 861€ 3€
54
645
Kurzové zisky
0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
91€ 0€ 52€ 0€ 115€ 0€ 21€ 209€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 870€ 154€ 0€ 60€ 258€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
22 810 682€ 20 774 449€ 27 904 448€ 19 152 646€ 21 939 040€ 19 599 298€ 14 588 962€ 14 855 729€ 216 713€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
22 900 154€ 20 889 900€ 28 117 661€ 19 225 552€ 22 066 789€ 19 704 512€ 14 683 674€ 15 010 152€ 217 016€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-29 995€ 18 329€ 164 316€ 192 874€ 88 130€ 16 321€ -163 433€ 122 625€ -7 524€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 139€ 125€ 163€ 1€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-29 995€ 18 329€ 164 316€ 192 874€ 88 130€ 16 182€ -163 558€ 122 461€ -7 525€