Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fond na podporu umenia

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
14 700€ 14 685€ 11 746€ 36 133€ 23 793€ 55 327€
04
511
Opravy a udržiavanie
493€ 2 104€ 547€ 9 781€ 18 036€ 360€
05
512
Cestovné
3 386€ 16 079€ 8 929€ 8 146€ 4 285€ 1 183€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 720€ 3 126€ 3 244€ 8 744€ 1 574€ 681€
07
518
Ostatné služby
75 877€ 56 529€ 74 774€ 106 277€ 98 888€ 28 124€
08
521
Mzdové náklady
653 147€ 591 258€ 510 518€ 432 536€ 391 587€ 101 424€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
219 364€ 201 035€ 172 484€ 142 880€ 127 252€ 33 615€
11
527
Zákonné sociálne náklady
17 162€ 16 334€ 14 065€ 12 679€ 16 453€ 3 552€
12
528
Ostatné sociálne náklady
20€ 80€ 40€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
55€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 940€ 2 477€ 6 150€ 3 301€ 560€ 191€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
20 000€ 0€ 0€ 60€ 5€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 19€ 0€ 170€ 0€
20
545
Kurzové straty
52€ 49€ 6€ 1€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
16 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
959€ 393€ 216€ 178€ 238€ 20€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 057€ 13 497€ 5 400€ 2 340€ 855€ 63€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
17 986 255€ 21 060 990€ 18 880 053€ 14 084 051€ 14 203 833€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
19 032 678€ 21 978 659€ 19 688 191€ 14 847 107€ 14 887 528€ 0€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
72 906€ 127 574€ 104 225€ 94 027€ 153 353€ 300€
53
644
Úroky
0€ 0€ 731€ 653€ 861€ 3€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 115€ 0€ 21€ 209€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 60€ 258€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
19 152 646€ 21 939 040€ 19 599 298€ 14 588 962€ 14 855 729€ 216 713€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
19 225 552€ 22 066 789€ 19 704 512€ 14 683 674€ 15 010 152€ 217 016€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
192 874€ 88 130€ 16 321€ -163 433€ 122 625€ -7 524€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 139€ 125€ 163€ 1€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
192 874€ 88 130€ 16 182€ -163 558€ 122 461€ -7 525€