Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
15 527 084€ 24 682 627€ 10 865 389€ 13 255 178€ 18 019 344€ 14 372 433€ 11 807 289€ 12 031 754€ 14 505 845€ 14 915 707€ 9 410 445€ 9 659 698€
02
501
Spotreba materiálu
6 890 686€ 18 166 551€ 6 864 887€ 8 873 783€ 13 086 392€ 9 834 976€ 6 996 274€ 6 579 105€ 9 557 873€ 9 794 700€ 6 807 531€ 5 107 649€
03
502
Spotreba energie
8 636 398€ 6 516 076€ 4 000 503€ 4 381 394€ 4 932 952€ 4 537 457€ 4 811 015€ 5 452 649€ 4 947 972€ 5 121 007€ 2 602 914€ 4 552 049€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
43 054 007€ 37 298 749€ 42 935 341€ 47 955 514€ 54 335 577€ 52 625 798€ 46 107 884€ 45 212 839€ 41 966 564€ 28 647 678€ 22 819 920€ 22 524 123€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 500 206€ 19 606 016€ 23 746 505€ 28 580 058€ 30 725 170€ 32 919 765€ 22 636 562€ 26 001 478€ 22 714 756€ 11 249 242€ 9 312 122€ 9 793 103€
08
512
Cestovné
1 066 308€ 987 453€ 454 952€ 421 652€ 1 556 005€ 1 362 108€ 1 280 793€ 1 163 313€ 1 057 161€ 1 057 571€ 955 212€ 816 810€
09
513
Náklady na reprezentáciu
70 374€ 68 157€ 47 710€ 77 723€ 116 088€ 193 075€ 115 884€ 125 298€ 84 296€ 29 373€ 41 949€ 26 038€
10
518
Ostatné služby
17 417 118€ 16 637 123€ 18 686 174€ 18 876 081€ 21 938 313€ 18 150 850€ 22 074 645€ 17 922 750€ 18 110 351€ 16 311 493€ 12 510 637€ 11 888 173€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
300 905 753€ 277 397 812€ 265 965 083€ 263 496 319€ 243 611 254€ 207 684 997€ 193 387 130€ 182 115 366€ 174 612 455€ 168 259 711€ 160 077 952€ 148 441 498€
12
521
Mzdové náklady
211 501 486€ 193 811 020€ 187 720 567€ 184 478 021€ 170 519 861€ 145 936 375€ 135 479 108€ 127 471 962€ 122 467 581€ 118 134 216€ 113 083 904€ 104 715 736€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
73 979 629€ 67 960 736€ 65 925 285€ 64 710 416€ 59 957 385€ 51 160 716€ 47 655 288€ 44 688 324€ 43 066 318€ 41 508 623€ 39 496 289€ 35 663 620€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 123 824€ 1 908 067€ 1 817 110€ 1 734 406€ 1 578 014€ 1 298 627€ 1 171 413€ 1 050 796€ 982 054€ 901 538€ 482 267€ 511 850€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 757 312€ 12 983 337€ 10 152 898€ 12 201 041€ 11 209 561€ 8 955 572€ 8 775 996€ 8 630 125€ 7 865 536€ 7 518 662€ 6 884 016€ 7 463 336€
16
528
Ostatné sociálne náklady
543 502€ 734 652€ 349 224€ 372 434€ 346 433€ 333 706€ 305 325€ 274 159€ 230 966€ 196 673€ 131 475€ 86 957€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 127 262€ 1 218 317€ 630 025€ 643 614€ 533 413€ 523 433€ 487 381€ 480 373€ 457 518€ 476 260€ 468 710€ 438 648€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
351 573€ 328 950€ 328 018€ 326 349€ 230 619€ 240 546€ 227 628€ 213 490€ 227 764€ 214 049€ 217 194€ 181 729€
20
538
Ostatné dane a poplatky
775 689€ 889 368€ 302 007€ 317 265€ 302 793€ 282 887€ 259 753€ 266 883€ 229 754€ 262 210€ 251 515€ 256 918€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
32 941 279€ 29 099 247€ 30 951 133€ 20 385 500€ 19 854 575€ 4 611 237€ 1 805 371€ 12 230 811€ 1 711 484€ 1 946 814€ 642 934€ 4 714 534€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 966€ 3 131€ 101 943€ 176 705€ 821 167€ 152 430€ 567 108€ 55 277€ 743 255€ 121 878€ 134 508€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
92€ 137€ 1 687€ 1 068€ 928€ 72€ 13€ 67€ 270€ 3 417€ 55€ 724€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
575 959€ 703 682€ 1 223 397€ 273 970€ 566 013€ 3 384 804€ 1 124 195€ 11 279 989€ 1 607 095€ 1 094 793€ 195 449€ 269 690€
26
546
Odpis pohľadávky
9 457€ 231 675€ 9 235€ 23 097€ 10 116€ 22 001€ 239 822€ 64 481€ 69 390€ 7 269€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
32 070 171€ 28 030 851€ 29 570 435€ 19 767 154€ 19 100 812€ 383 192€ 288 911€ 319 167€ 48 552€ 35 313€ 318 283€ 4 309 595€
28
549
Manká a škody
222 634€ 132 901€ 143 248€ 218 267€ 290€ 645€ 18€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
36 010 201€ 34 904 193€ 45 751 017€ 51 539 457€ 63 989 544€ 56 899 943€ 58 686 516€ 42 978 745€ 96 061 877€ 33 087 720€ 28 898 840€ 30 089 906€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 709 835€ 31 873 217€ 44 583 047€ 50 556 130€ 58 443 852€ 56 736 549€ 56 403 135€ 39 965 345€ 94 595 811€ 23 596 966€ 21 433 531€ 20 701 442€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 300 366€ 3 030 977€ 1 167 971€ 983 328€ 5 545 692€ 163 394€ 2 283 381€ 3 013 400€ 1 466 066€ 9 490 754€ 7 465 310€ 9 388 464€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 240 234€ 25 614€ 227 431€ 560 077€ 4 301 500€ 36 913€ 1 884 193€ 2 594 860€ 1 276 599€ 9 109 817€ 5 268 474€ 6 788 473€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
60 132€ 3 005 363€ 940 539€ 423 250€ 1 244 193€ 126 481€ 399 188€ 418 539€ 189 467€ 380 938€ 2 196 836€ 2 599 991€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
241 131€ 246 886€ 227 664€ 213 980€ 260 507€ 355 406€ 288 665€ 545 861€ 445 128€ 172 563€ 200 354€ 102 511€
42
562
Úroky
72€ 0€
43
563
Kurzové straty
37 346€ 57 049€ 58 908€ 3 796€ 11 191€ 105 977€ 176 379€ 200 897€ 114 600€ 43 142€ 62 629€ 36 131€
47
568
Ostatné finančné náklady
203 785€ 189 837€ 168 757€ 210 184€ 249 316€ 249 429€ 112 285€ 344 965€ 330 529€ 129 348€ 137 725€ 66 379€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 557 912€ 3 126 387€ 1 779 774€ 1 562 305€ 1 768 783€ 1 964 289€ 2 723 003€ 3 061 715€ 4 983 385€ 3 132 920€ 1 806 603€ 361 558€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 557 912€ 3 126 387€ 1 779 774€ 1 562 305€ 1 768 783€ 1 964 289€ 2 723 003€ 3 061 715€ 4 983 385€ 3 132 920€ 1 771 818€ 332 367€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
34 785€ 29 191€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
431 364 630€ 407 974 219€ 399 105 427€ 399 051 866€ 402 372 997€ 339 037 535€ 315 293 239€ 298 657 464€ 334 744 256€ 250 639 373€ 224 325 756€ 216 332 476€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
215 086€ 198 305€ 277 581€ 363 193€ 329 115€ 334 447€ 300 064€ 253 546€ 168 060€ 207 441€ 224 049€ 228 143€
67
602
Tržby z predaja služieb
215 086€ 198 305€ 277 581€ 363 193€ 329 115€ 334 447€ 300 064€ 253 546€ 168 060€ 207 441€ 224 049€ 228 143€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
27 843 280€ 25 257 025€ 24 715 787€ 25 311 351€ 24 983 469€ 4 371 784€ 3 544 217€ 2 578 099€ 4 371 634€ 5 115 822€ 942 595€ 448 289€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
900€ 670€ 9 277€ 37 695€ 586 364€ 646 794€ 634 302€ 103 270€ 1 972 366€ 1 986 971€ 449 737€ 113 501€
85
642
Tržby z predaja materiálu
692€ 8 868€ 14 398€ 13 280€ 16 297€ 14 973€ 10 892€ 8 593€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 148€ 1 195€ 1 297€ 96 647€ 3 600€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
27€ 5 779€ 283€ 380€ 68€ 57€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
27 842 353€ 25 248 428€ 24 705 315€ 25 273 373€ 24 396 413€ 3 715 743€ 2 894 220€ 2 461 549€ 2 382 902€ 3 017 231€ 481 909€ 322 595€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
99 765€ 1 073 229€ 2 899 324€ 1 107 119€ 496 761€ 5 229 963€ 3 030 803€ 1 220 075€ 7 137 105€ 7 399 395€ 7 606 133€ 6 824 442€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
99 765€ 1 073 229€ 2 899 324€ 1 107 119€ 496 761€ 5 229 963€ 3 030 803€ 1 220 075€ 7 137 105€ 7 399 395€ 7 606 133€ 6 824 442€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 676€ 20 342€ 2 846 794€ 893 409€ 162 622€ 4 246 820€ 2 481 365€ 5 835 811€ 4 959 322€ 6 248 473€ 6 631 866€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
74 090€ 1 052 887€ 52 530€ 213 710€ 334 139€ 983 143€ 549 439€ 1 220 075€ 1 301 294€ 2 440 073€ 1 357 660€ 192 577€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
28 505€ 56 299€ 56 357€ 4€ 8 552€ 105 694€ 130 038€ 171 751€ 174 436€ 101 070€ 18 685€ 35 861€
103
663
Kurzové zisky
28 505€ 56 299€ 56 357€ 4€ 8 552€ 105 694€ 130 038€ 171 751€ 174 436€ 101 070€ 18 685€ 35 861€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
433 425 482€ 374 427 321€ 375 289 713€ 385 727 243€ 376 846 282€ 290 278 600€ 310 900 405€ 290 422 279€ 329 661 140€ 235 611 091€ 217 619 704€ 204 497 113€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
399 450 477€ 342 450 896€ 330 590 721€ 335 008 315€ 317 707 858€ 280 344 231€ 250 094 317€ 249 820 761€ 234 883 304€ 211 270 871€ 195 314 246€ 183 659 897€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
33 494 736€ 31 193 803€ 43 732 400€ 49 661 724€ 57 690 440€ 9 065 695€ 55 984 676€ 39 773 479€ 94 050 146€ 23 955 544€ 22 128 348€ 20 788 458€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
71 910€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
110 278€ 95 420€ 20 129€ 60 856€ 361 808€ 276 705€ 1 496 783€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
92 997€ 152 580€ 246 714€ 357 948€ 478 416€ 392 723€ 640 419€ 573 962€ 446 769€ 224 105€ 53 160€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 408€ 7 789€ 805€ 26 843€ 69 066€ 126 749€ 1 266€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
273 586€ 526 834€ 627 033€ 638 400€ 607 760€ 199 246€ 2 657 367€ 185 013€ 154 173€ 160 572€ 123 949€ 47 492€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
461 612 117€ 401 012 179€ 403 238 762€ 412 508 910€ 402 664 180€ 300 320 489€ 317 905 529€ 294 645 751€ 341 512 375€ 248 434 820€ 226 411 166€ 212 033 849€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
30 247 488€ -6 962 040€ 4 133 335€ 13 457 044€ 291 183€ -38 717 046€ 2 612 290€ -4 011 713€ 6 768 119€ -2 204 553€ 2 085 410€ -4 298 628€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
30 247 488€ -6 962 040€ 4 133 335€ 13 457 044€ 291 183€ -38 717 046€ 2 612 290€ -4 011 713€ 6 768 119€ -2 204 553€ 2 085 410€ -4 298 628€