Spoločnosť Roman Fleysa bola založená 1. januára 0001

  • IČO 43761933
  • DIČ 1078673827
  • Sídlo Roman Fleysa
    Segnáre 39 84103 Bratislava-Lamač
  • Právna forma Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
  • Zápis Číslo živn.registra: 110-172136, okresný úrad Bratislava
  • Druh vlastníctva Zahraničné