Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
54 150€ 62 999€ 78 131€ 81 054€ 97 818€ 98 765€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 239€ 28 072€ 12 644€ 28 319€ 68 869€ 48 842€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
38 911 € 34 927 € 65 487 € 52 735 € 28 949 € 49 923 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
550 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
550€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 214 € 24 480 € 23 929 € 27 965 € 38 816 € 20 623 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 900€ 8 798€ 4 330€ 3 481€ 7 471€ 4 801€
10
B.2
Služby
13 314€ 15 682€ 19 599€ 24 484€ 31 345€ 15 822€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 697 € 10 997 € 41 558 € 24 770 € -9 867 € 29 300 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 613 € 19 437 € 16 268 € 17 635 € 19 647 € 12 593 €
13
C.1
Mzdové náklady
15 905€ 14 212€ 12 077€ 13 158€ 13 229€ 8 744€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 649€ 4 280€ 3 315€ 3 639€ 4 655€ 3 077€
16
C.4
Sociálne náklady
1 059€ 945€ 876€ 838€ 1 763€ 772€
17
D
Dane a poplatky
310€ 264€ 293€ 240€ 398€ 411€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 243€ 3 540€ 3 540€ 3 540€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7€ 5 933€ 1 167€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
242€ 1 768€ 736€ 1 173€ 795€ 797€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-10 468 € -10 465 € 26 951 € 2 182 € -33 080 € 11 959 €
39
N
Nákladové úroky
1 872€ 1 806€ 1 468€ 1 775€ 2 081€ 1 397€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
2€ 3€ 1€ 8€ 1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 752€ 1 817€ 1 786€ 2 158€ 2 718€ 2 127€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 626 € -3 626 € -3 255 € -3 941 € -4 800 € -3 524 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-14 094 € -14 091 € 23 696 € -1 759 € -37 880 € 8 435 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-14 094 € -15 051 € 22 736 € -2 719 € -38 840 € 8 435 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-14 094 € -14 091 € 23 696 € -1 759 € -37 880 € 8 435 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-14 094 € -15 051 € 22 736 € -2 719 € -38 840 € 8 435 €