Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DDRD s. r. o. [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/42/2012
  • Spisová značka 31K/42/2012
  • Prvý a posledný záznam 23.8.2012 - 4.5.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
10.4.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
3.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
14.3.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
28.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
19.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
19.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
14.1.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
1.10.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
3.7.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
3.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
1.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
25.6.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
11.6.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
5.6.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
9.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
18.4.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
25.1.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
28.12.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
7.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
3.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
3.9.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
3.9.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky
23.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Mýtna Nová Ves Nitriansky

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
7.1.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mariana Zavacká Mýtna Nová Ves Nitriansky
28.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave Mýtna Nová Ves 9 Nitriansky