Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SimonPharma, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 123 € 10 903 € 12 120 € 14 229 € 11 377 € 6 493 € 6 700 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 123 € 10 903 € 12 120 € 14 229 € 11 377 € 6 493 € 6 700 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
68 € 68 € 248 € 248 € 120 € 120 € 120 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-52€ -52€ -52€ 128€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
120€ 120€ 300€ 120€ 120€ 120€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
120€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 055 € 10 835 € 11 872 € 13 981 € 11 257 € 6 373 € 6 580 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 055€ 10 835€ 11 872€ 13 981€ 11 257€ 6 373€ 6 306€
057
B.IV.2
Účty v bankách
274€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 123 € 10 903 € 12 120 € 14 229 € 11 377 € 6 493 € 6 700 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 123 € 10 903 € 11 160 € 13 269 € 10 417 € 5 438 € 6 554 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 264 € 4 521 € 6 631 € 3 779 € -1 201 € -84 € 449 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 033€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-584€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-780 € -257 € -2 110 € 2 851 € 4 979 € -1 117 € -534 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
960 € 960 € 960 € 1 055 € 146 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
146 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
146€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
960 € 960 € 960 € 1 055 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
95€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 960€ 960€