Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
38 585 159 € 30 666 075 € 34 860 186 € 30 390 545 € 37 590 599 € 61 095 518 € 60 313 999 € 77 923 108 € 38 304 693 € 32 834 552 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 729 621 € 1 565 280 € 5 857 700 € 1 806 562 € 2 045 671 € 12 866 575 € 29 030 599 € 26 160 821 € 3 749 358 € 2 173 354 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 256 € 2 842 € 12 981 € 31 620 € 40 268 € 57 919 € 43 931 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 256€ 2 842€ 12 981€ 31 620€ 40 268€ 57 919€ 43 931€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
422 372 € 627 672 € 763 768 € 987 239 € 1 039 312 € 619 776 € 612 998 € 778 797 € 866 840 € 737 684 €
012
A.II.1
Pozemky
87 123€ 87 123€ 87 124€ 87 124€ 87 124€ 87 123€ 87 124€ 87 124€ 87 124€ 1 523€
013
A.II.2
Stavby
135 339€ 160 323€ 185 307€ 210 291€ 235 275€ 260 259€ 285 243€ 310 227€ 335 212€ 340 723€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
172 060€ 356 176€ 461 182€ 637 517€ 307 454€ 148 283€ 155 168€ 178 974€ 248 097€ 216 221€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 850€ 24 050€ 30 155€ 44 807€ 59 459€ 74 111€ 85 463€ 61 417€ 56 457€ 63 934€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 500€ 50 000€ 50 000€ 141 055€ 139 950€ 115 283€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
300 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 297 993 € 937 608 € 5 093 932 € 819 323 € 1 003 517 € 12 233 818 € 28 385 981 € 25 341 756 € 2 824 599 € 1 391 739 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
117 944€ 491 484€ 661 143€ 765 135€ 914 266€ 643 130€ 14 507 043€ 20 664 568€ 947 411€ 1 146 301€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 180 049€ 446 124€ 4 416 851€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
15 938€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
15 938€ 54 188€ 92 438€ 130 688€ 168 938€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
10 960 000€ 13 060 000€ 4 150 000€ 970 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
38 250€ 35 063€ 538 250€ 688 250€ 358 250€ 907 188€ 245 438€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 616 053 € 28 965 881 € 28 740 087 € 27 912 278 € 34 344 645 € 46 455 334 € 30 038 616 € 50 845 089 € 34 381 621 € 30 366 559 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 342 129 € 160 218 € 169 716 € 942 273 € 852 470 € 29 294 € 27 509 € 13 531 € 3 475 € 1 959 €
035
B.I.1
Materiál
476€ 840€ 831€ 858€ 756€ 712€ 702€ 484€ 453€ 459€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 341 653€ 159 378€ 168 885€ 941 415€ 851 714€ 28 582€ 26 807€ 13 047€ 3 022€ 1 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
271 474 € 751 102 € 934 826 € 1 569 272 € 2 123 012 € 1 980 972 € 1 660 892 € 1 179 422 € 1 011 458 € 2 856 648 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 216 € 324 047 € 676 683 € 1 306 182 € 1 867 936 € 1 225 157 € 1 317 323 € 959 820 € 794 731 € 2 327 345 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 216€ 324 047€ 676 683€ 1 306 182€ 1 867 936€ 1 225 157€ 1 317 323€ 959 820€ 794 731€ 2 327 345€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
251 438€ 206 539€ 238 756€ 232 415€ 226 074€ 722 860€ 340 701€ 216 727€ 216 727€ 529 303€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
13 820€ 220 516€ 19 387€ 30 675€ 29 002€ 32 955€ 2 868€ 2 875€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
30 667 236 € 17 838 182 € 19 508 961 € 20 808 961 € 27 502 768 € 22 446 784 € 21 342 413 € 18 096 459 € 21 708 378 € 22 092 414 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
28 053 785 € 17 048 961 € 19 343 122 € 20 792 349 € 26 872 629 € 20 576 454 € 20 707 523 € 10 649 458 € 13 919 176 € 13 018 737 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
961 975€ 685 044€ 726 284€ 314 050€ 313 588€ 308 906€ 655 537€ 474 235€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
55 443€ 611 612€ 311 539€ 630€ 183 433€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
27 036 367€ 15 752 305€ 18 305 299€ 20 478 299€ 26 559 041€ 20 267 548€ 20 051 356€ 9 991 790€ 13 919 176€ 13 018 737€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
121 168€ 84 878€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
119 640€ 27€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 468 061€ 770 606€ 161 422€ 35 570€ 1 560 129€ 122 224€ 284 935€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 750€ 18 615€ 4 390€ 16 612€ 594 569€ 189 033€ 427 788€ 7 162 066€ 7 789 202€ 9 073 677€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 335 214 € 10 216 379 € 8 126 584 € 4 591 772 € 3 866 395 € 21 998 284 € 7 007 802 € 31 555 677 € 11 658 310 € 5 415 538 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 463€ 3 854€ 16 091€ 19 513€ 16 418€ 15 674€ 20 986€ 15 815€ 17 639€ 12 701€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 332 751€ 10 212 525€ 8 110 493€ 4 572 259€ 3 849 977€ 21 982 610€ 6 986 816€ 31 539 862€ 11 640 671€ 5 402 837€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
239 485 € 134 914 € 262 399 € 671 705 € 1 200 283 € 1 773 609 € 1 244 784 € 917 198 € 173 714 € 294 639 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
31€ 1 462€ 27€ 375 604€ 770 450€ 1 522€ 89€ 810€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
143 987€ 134 883€ 160 391€ 533 782€ 532 896€ 668 293€ 115 770€ 119 716€ 89 027€ 106 365€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
95 498€ 100 546€ 137 896€ 291 783€ 334 866€ 1 127 492€ 797 393€ 83 877€ 188 274€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
38 585 159 € 30 666 075 € 34 860 186 € 30 390 545 € 37 590 599 € 61 095 518 € 60 313 999 € 77 923 108 € 38 304 693 € 32 834 552 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 889 232 € 4 690 881 € 15 007 329 € 13 618 766 € 16 936 164 € 19 602 295 € 33 204 113 € 43 513 231 € 21 871 074 € 14 183 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 321 € 3 321 € 3 321 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 321 € 3 321 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 321€ 3 321€ 3 321€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 321€ 3 321€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 950 881 € -3 311 267 € 801 620 € 688 761 € 810 392 € 539 255 € 7 378 394 € 13 534 442 € 817 560 € 984 665 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 950 881€ -3 311 267€ 801 620€ 688 761€ 810 392€ 539 255€ 7 378 394€ 13 534 442€ 817 560€ 984 665€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 962 307 € 4 160 795 € 6 705 073 € 6 185 089 € 9 900 843 € 11 577 819 € 14 032 748 € 21 013 674 € 12 532 776 € 6 895 827 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 962 307€ 4 160 795€ 6 705 073€ 6 185 089€ 9 900 843€ 11 577 819€ 14 032 748€ 21 013 674€ 12 532 776€ 6 895 827€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
837 965 € 3 801 512 € 7 460 795 € 6 705 076 € 6 185 089 € 7 445 381 € 11 753 132 € 8 925 276 € 8 480 898 € 6 263 277 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 570 486 € 25 969 347 € 19 847 185 € 16 771 244 € 20 648 740 € 41 493 223 € 27 103 057 € 34 041 148 € 16 350 315 € 18 342 547 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 475 € 1 012 767 € 1 138 898 € 137 951 € 136 074 € 4 889 882 € 11 723 369 € 72 198 € 18 307 € 33 940 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
123 133 € 123 133 € 123 133 € 114 433 € 114 433 € 65 000 € 12 130 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
123 133€ 123 133€ 123 133€ 114 433€ 114 433€ 65 000€ 12 130€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
800 000€ 800 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
200 000€ 200 000€ 4 764 844€ 11 600 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 475€ 12 767€ 15 765€ 14 818€ 12 941€ 10 605€ 8 936€ 7 198€ 6 223€ 5 043€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
12 084€ 16 767€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
27 357 104 € 24 888 805 € 17 487 784 € 16 553 431 € 20 446 465 € 36 534 984 € 15 321 638 € 33 916 621 € 16 289 110 € 18 271 629 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
27 186 305 € 24 607 728 € 16 926 935 € 16 116 305 € 19 888 514 € 15 818 634 € 14 768 472 € 9 186 387 € 9 180 326 € 9 523 324 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 336 479€ 1 680 003€ 394 494€ 576 000€ 576 000€ 576 000€ 588 000€ 600 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 152 000€ 576 000€ 204 000€ 204 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
24 849 826€ 21 775 725€ 15 956 441€ 15 540 305€ 19 312 514€ 15 242 634€ 13 976 472€ 8 382 387€ 9 180 326€ 9 523 324€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
129 707€ 344 276€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
40 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
273€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
275€ 5 466 616€ 5 466 341€ 7 466 341€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
78 056€ 79 080€ 80 129€ 78 326€ 76 699€ 123 147€ 116 757€ 27 542€ 58 055€ 50 107€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 506€ 47 799€ 50 030€ 49 213€ 48 741€ 82 425€ 62 370€ 43 202€ 35 704€ 31 515€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 606€ 18 489€ 422 120€ 303 092€ 414 297€ 483 079€ 371 649€ 284 440€ 1 204 348€ 1 199 391€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
29 631€ 95 709€ 8 297€ 6 495€ 18 214€ 20 027 699€ 2 115€ 18 778 727€ 60€ 951€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
49 415 € 63 393 € 61 519 € 79 387 € 66 138 € 68 156 € 57 995 € 52 144 € 42 443 € 36 978 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
40 815€ 54 793€ 52 619€ 69 987€ 58 338€ 61 256€ 51 345€ 45 794€ 42 443€ 36 978€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 600€ 8 600€ 8 900€ 9 400€ 7 800€ 6 900€ 6 650€ 6 350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 156 492€ 4 382€ 1 158 984€ 475€ 63€ 201€ 55€ 185€ 455€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
125 441 € 5 847 € 5 672 € 535 € 5 695 € 6 829 € 368 729 € 83 304 € 308 396 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
125 441€ 5 847€ 5 672€ 535€ 5 695€ 6 829€ 368 729€ 83 304€ 308 396€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé