Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 23.1.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 18 z roku 2015 12.6.2019
 • Úpadca Medihrad s.r.o.
  IČO: 43866255
  Kpt. Nálepku 159
  984 01   Lučenec
Oznam

Sro 14057/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Medihrad s.r.o., Kpt. Nálepku 159, Lučenec, IČO: 43 866 255, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať

až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 26Cbr/107/2014
 • ICS 6114217486
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Roman Karkalík

Likvidácia

 • Typ likvidácie Dodatočná
 • Likvidátor RESKON, k.s. (Právnická osoba)
  Ul. Dr. Herza 12
  98401  Lučenec
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor robí samostatne v mene spoločnosti úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii.
 • Spoločnosť v likvidácii Medihrad s.r.o.
  IČO: 43866255
  Kpt. Nálepku 159
  984 01  Lučenec
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 14057/S

Likvidátor podľa § 75a Obchodného zákonníka oznamuje, že na ďalší zistený majetok bývalej obchodnej spoločnosti bola nariadená dodatočná likvidácia na základe:

- rozhodnutia č. 31Cbr/29/2018 - 47 zo dňa 14.3.2019 (Okresného súdu Banská Bystrica) nadobúda právoplatnosť 5.4.2019

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
RESKON, k.s. (Právnická osoba)
Ul. Dr. Herza 12
98401  Lučenec

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 27.4.2016
Výmaz 3.5.2016

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
28.1.2015
Rozhodnutie Zrušenie
12.6.2019
Rozhodnutie Likvidácia Lučenec Banskobystrický