Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUP MZ s. r. o.

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 016 992 € 1 798 603 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 016 992 € 1 731 999 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 006 662 € 1 721 669 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
940 058€ 1 721 669€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
66 604€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 330 € 10 330 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 330€ 71€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 259€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
66 604 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 604€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
64 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 016 992 € 1 798 603 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 279 € 10 239 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
446 € 446 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
446€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 154 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-960 € 3 154 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 007 713 € 1 788 364 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 007 713 € 1 788 364 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
995 600€ 1 777 211€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
40€ 26€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 073€ 11 113€