Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUP MZ s. r. o.

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 933 461€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-651 342€ 3 667 134€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
651 342 € 266 327 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-651 342 € 4 910 310 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-651 342€ 4 910 310€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 175 940 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 054€
10
B.2
Služby
5 164 886€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
697 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
483 €
13
C.1
Mzdové náklady
360€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
123€
17
D
Dane a poplatky
228€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
75 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
70 693€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
356€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 937 €
38
X.
Výnosové úroky
186€
41
O
Kurzové straty
15€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
149 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 086 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 932 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 932€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-960 € 3 154 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 086 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-960 € 3 154 €