Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARDEM Slovakia spol. s r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/4/2015
  • Spisová značka 4K/4/2015
  • Prvý a posledný záznam 23.9.2015 - 21.10.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
25.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
31.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
26.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
26.5.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
3.5.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
2.5.2017
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
6.4.2017
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
4.4.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
27.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
17.3.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
9.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
1.3.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
26.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
12.12.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
21.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
21.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
1.4.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
1.4.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
1.4.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
24.3.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
8.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
8.2.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Jamnická Snina Prešovský
27.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
1.12.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
27.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
27.10.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
27.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
13.10.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský