Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARDEM Slovakia spol. s r.o. v konkurze

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
64 346 € 154 445 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
64 346 € 154 445 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
24 563 € 87 303 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
906 € 7 055 €
10
B.2
Služby
23 657 € 80 248 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
39 783 € 67 142 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 677 € 62 325 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 369 € 45 696 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 506 € 16 082 €
16
C.4
Sociálne náklady
802 € 547 €
17
D
Dane a poplatky
275 € 978 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 581 € 6 496 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 250 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
85 287 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 427 € 561 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 188 € 2 918 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-73 798 € 1 236 €
39
N
Nákladové úroky
214 €
41
O
Kurzové straty
86 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
464 € 1 377 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-464 € -1 677 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-74 262 € -441 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 1 269 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 1 269 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-75 222 € -1 710 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-74 262 € -441 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-75 222 € -1 710 €