Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
7 926 € 26 592 € 79 173 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 832€ 26 592€ 79 173€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 094€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
883 € 5 135 € 1 295 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77€
11
C.
Služby
707€ 4 908€ 848€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
176€ 150€ 447€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 043 € 21 457 € 77 878 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 125 € 21 607 € 78 325 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 115 € 5 191 € 5 553 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
5 115€ 5 191€ 5 553€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
135 € 168 € 108 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
135€ 168€ 108€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
4 980 € 5 023 € 5 445 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 023 € 26 480 € 83 323 €
36
P.
Daň z príjmov
1 821€ 5 658€ 17 592€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
10 202 € 20 822 € 65 731 €