Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAMMER GYM, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
288 585 € 147 278 € 29 030 € 33 045 € 31 121 € 20 247 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
260 804 € 126 083 € 23 002 € 23 002 € 17 298 € 12 990 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
260 804 € 126 083 € 23 002 € 23 002 € 17 298 € 12 990 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
260 804€ 126 083€ 23 002€ 23 002€ 17 298€ 12 990€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
27 781 € 21 195 € 6 028 € 10 043 € 13 164 € 6 598 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
13 122 € 39 € 5 825 € 4 865 € 5 267 € 5 294 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 010€ 850€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 112€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 113€ 2 153€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 027€ 2 025€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
39€ 2 712€ 2 712€ 3 240€ 2 419€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 659 € 21 156 € 203 € 5 178 € 7 897 € 1 304 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 511€ 21 156€ 203€ 5 178€ 7 556€ 1 071€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 148€ 341€ 233€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
659 € 659 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
659€ 659€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
288 585 € 147 278 € 29 030 € 33 045 € 31 121 € 20 247 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-45 152 € 6 013 € -150 336 € -141 176 € -135 711 € -132 124 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
39 084 € 142 743 €
074
A.II.1
Emisné ážio
39 084€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-93 862 € -142 348 € -147 816 € -142 348 € -138 763 € -85 027 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-93 862€ -138 763€ -85 027€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 987 € -1 021 € -9 159 € -5 467 € -3 587 € -53 736 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
333 737 € 141 265 € 179 366 € 174 221 € 166 832 € 152 371 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 € 61 € 9 325 € 9 309 € 9 300 € 9 690 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
9 269€ 9 669€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18€ 31€ 21€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
333 719 € 141 204 € 170 041 € 164 912 € 157 532 € 142 681 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
312 672€ 136 942€ 7 005€ 7 434€ 6 107€ 2 257€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 214€ 161 353€ 156 877€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 191€ 150 343€ 138 343€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
397€ 530€ 371€ 653€ 648€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
-2 195€ 383€ 460€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 309€ 1 048€ 1 153€ 230€ 135€ 898€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 345€ -89€ 75€