Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAMMER GYM, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
83 043€ 2 750€ 2 081€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 750€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
83 043 € 2 081 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 682 € 5 447 € 6 023 € 14 728 € 16 572 € 21 442 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 682€ 5 447€ 6 023€ 14 728€ 16 572€ 21 442€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
74 414 € 15 133 € 9 475 € 14 338 € 17 763 € 29 917 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 443€ 6 756€ 8 955€ 13 048€ 13 466€ 28 295€
10
B.2
Služby
40 971€ 8 377€ 520€ 1 290€ 4 297€ 1 622€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
26 311 € -9 686 € -3 452 € 390 € -1 191 € -6 394 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 712 € 1 229 € 3 556 € 2 625 € 2 535 € 2 677 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 299€ 1 874€ 1 972€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 395€ 651€ 694€
16
C.4
Sociálne náklady
18€ 10€ 11€
17
D
Dane a poplatky
121€ 193€ 296€ 135€ 618€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 347€ 4 188€ 2 671€ 92€ 5 221€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 667€ 6 658€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 208€ 850€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 661€ 1 127€ 898€ 244€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
131€ 155€ 702€ 5€ 21 484€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 121 € 741 € -7 201 € -4 777 € -3 060 € -30 342 €
39
N
Nákladové úroky
280€ 366€ 288€ 362€ 1 260€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
305€ 522€ 632€ 402€ 164€ 369€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-305 € -802 € -998 € -690 € -526 € -1 629 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 816 € -61 € -8 199 € -5 467 € -3 586 € -31 971 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
829 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
829€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 987 € -1 021 € -9 159 € -5 467 € -3 586 € -31 971 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 816 € -61 € -8 199 € -5 467 € -3 586 € -31 971 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 987 € -1 021 € -9 159 € -5 467 € -3 586 € -31 971 €